Ville besøke døende søster – fikk avslag på søknaden

Anne-Britt Rage søkte NAV om å få dra og besøke sin alvorlig kreftsyke søster i mai 2018. Hun fikk avslag og dro aldri. – Den tiden får jeg aldri igjen, sier hun.

Den såkalte NAV-skandalen blir beskrevet som et systemsvikt uten sidestykke av flere juseksperter.

De som har blitt rammet er mottagere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge, som har oppholdt seg i et annet EØS-land og fått sin søknad om ytelser behandlet etter 2012.

Men så har du også de som aldri dro til utlandet.

FIKK IKKE TATT FARVEL: Anne-Britt Rage har familie i Tyskland, deriblant søsteren, som døde i 2018. Nå føler hun på en «uoppgjort smerte» over å ikke ha fått tatt farvel. Foto: Ola Vatn, VG

Fikk ikke sett søsteren

– Søsteren min, som bor i Tyskland, hadde kreft og var døende. Hun gikk inn i sin siste fase, forteller Anne-Britt Rage fra Drammen.

Våren 2018 søkte hun NAV om en «åpen reisetillatelse» til å få besøke søsteren sin innenfor et tidsrom på 3–4 uker, mens hun selv var sykmeldt. VG har sett søknaden, og oppholdet var avklart med arbeidsgiver.

11. mai kom avslaget.

– Jeg skjønte ingenting, jeg fikk panikk. Og turte ikke reise selv om man hører at andre har reist likevel. Jeg var alenemor, og hadde ikke noe annen finansiering på den tiden, så jeg kunne ikke risikere det, sier hun.

Begrunnelsen for avslaget var at man som hovedregel må oppholde seg i Norge for å ha rett til å motta sykepenger, og NAV mente at Rage ikke oppfylte noen av unntakene.

DRO ALDRI: – Jeg fikk aldri muligheten til å se henne, sier Rage, som var redd for å miste den eneste inntekten hun hadde hvis hun dro til Tyskland. Foto: Ola Vatn, VG

Feil praktisering siden 2012

Men Anne-Britt måtte ikke oppholde seg i Norge for å motta sykepenger. Praktiseringen av dette regelverket har nemlig vært feil siden 2012, har NAV og Arbeids- og sosialdepartementet erkjent og beklaget.

Nå har departementet sendt et brev til NAV hvor de instruerer at NAV ikke skal «stanse eller avslå en kontantytelse kun på grunnlag av at brukeren skal oppholde seg i et annet EØS-land».

Se oversikt: Disse har blitt rammet

«SÅRT»: – Jeg føler at jeg valgte å være lovlydig foran min søster. Det er sårt, sier Anne-Britt Rage. Foto: Ola Vatn, VG

Søsteren til Anne-Britt døde 6. oktober 2018.

– Jeg fikk aldri muligheten til å se henne. Det er en helt grusom tanke at jeg ikke fikk tid med henne på grunn av en feiltolkning av regelverket. Den tiden får jeg aldri igjen, sier hun, og bryter sammen.

– Jeg kjenner på avmakten og sårbarheten. NAV har bestemt at du ikke får besøke din døende søster. Det er så absurd. Jeg føler at jeg valgte å være lovlydig foran min søster. Det er sårt.

Hun sier hun ikke orker å kontakte NAV om saken nå. Det vil uansett ikke gi henne søsteren tilbake.

– Det var siste sjansen, for døden er endelig, sier hun.

Komplisert sak? Vi forklarer på kun 90 sekunder:

NAV har ikke kapasitet til å kommentere enkeltsaker nå, ifølge ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV, som i stedet kommer med følgende kommentar på generelt grunnlag:

– Hver enkelt sak må gjennomgås og sjekkes grundig av egen innsatsgruppe som er nedsatt for dette formålet. De som mener at de er berørt av saken kan melde fra til kontaktsenteret vårt på telefon 55553333. De vil samle inn informasjonen og sende den videre til innsatsgruppen for gjennomgang og vurdering. Det er et omfattende arbeid som har høyeste prioritet hos oss nå, og det er viktig at dette blir gjort grundig og godt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder