Forventer at forslag om Nordnorge-banen faller i Stortinget

Et forslag om å komme i gang med Nord-Norgebanen er i dag til høring i Stortinget. Men selv ikke de som har kommet med forslaget, tror det vil få flertall.

– Det handler om igangsette arbeidet så fort som mulig. Det handler om økonomisk vekst, utvikling og verdiskapning, sier Frps Per-Willy Amundsen.

To stortingstopper fra SV og Frp har gått sammen om et forslag om at arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen bør settes i gang. Men de jobber i motbakke. Amundsen mangler fortsatt støtte fra sitt eget parti, Frp.

  • Følg høringen live i videovinduet!

– Forventningen er heller ikke at denne saken skal få flertall i Stortinget i vår. Men det er viktig å løfte debatten og utfordre partiene til å tenke nytt, sier Amundsen til VG.

Grafikk: Jernbanedirektoratet

– Vi krever jernbane

På høringen er stemmene fra nord tydelige.

– Vi mener at det er på høy tid at landet knyttes sammen, også med jernbane-infrastruktur, sier Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Dette er avgjørende viktig for å legge til rette for en bærekraftig utnytting av de store ressursene som ligger i nord, sier Hansen.

– For oss handler det om å bygge landet. Vi kan ikke godta at vi i nord må velge mellom satsing på vei eller satsing på bane. Vi krever jernbane til vårt fylke, var hennes klare beskjed.

Havnedirektøren fra Narvik havn påpeker at havnen ikke hadde vært det samme uten jernbanen. Ofotbanen går i dag fra Narvik og til svenskegrensen.

Og havnedirektøren vil ha videre satsing på den.

– Dobbeltspor på Ofotbanen har høyeste prioritet, men en videreføring av en bane fra sør til nord i Norge må være kjempeviktig sett opp mot verdiskapning, opp mot fiskeri spesielt, sier havnedirektør Rune Johan Arnøy fra Narvik Havn på høringen.

Anslår prislapp på over 100 milliarder

Jernbanen til Nord-Norge er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. 

Men prislappen kan bli over 100 milliarder kroner, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet.

Og den er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom, er konklusjonen. Altså vil utgiftene for samfunnet blir større enn det man får igjen i blant annet enklere transport, mindre CO₂-utslipp og færre bilulykker.

– Vi støtter utbygging av jernbane i Nord-Norge. Prislappen på over 100 milliarder kroner for en full utbygging fra Fauske til Tromsø gaper over litt for mye, uten at en kan sannsynliggjøre samfunnsnytten dette vil ha. Det er viktig å lytte til næringslivet, sier leder Jane Brekkhus Sæthre i Norsk Jernbaneforbund. 

VIL HA BANEN: Per-Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er begge stortingsrepresentanter fra Finnmark, men fra forskjellige parti. De har gått sammen for å få realisert Nord-Norgebanen, men må overtale både sine egne og andre partier. Her fra lanseringen av forslaget i november. Foto: Frode Hansen, VG

Norsk Lokomotivmannsforbund trekker frem miljøaspektet.

– En Nordnorge-bane vil gi positive ringvirkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods, og overføre persontrafikk fra fly og personbil, sier Erik Larsson i Norsk Lokomotivmannsforbund. 

– Det reduserer også CO₂-avtrykk og mindre trafikkulykker, sier Larsson i NLF. 

Vil ha utredning

Regjeringen har i statsbudsjettet satt av 10 millioner kroner til å starte en utredning av transportløsninger i Nord-Norge, herunder Nordnorge-banen. De har altså ikke konkludert på om de mener banen bør bygges.

SV- og Frp-toppen vil at arbeidet må settes i gang.

Stortingets transportkomité må komme med sin innstilling til forslaget deres innen 10. mars og da vil det være endelig klart om forslaget får flertall.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder