SIER JA TIL HJEMMELEKSER: Agathe Waage i Elevorganisasjonen, Steffen Handal i Utdanningsforbundet og Ole Petter Østerbø i FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (fra venstre) møttes på Møllergata skole nylig. De ber Ap-landsmøtet til helgen om ikke å gjøre noe leksevedtak. Foto: Trond Solberg, VG

Advarer Arbeiderpartiet mot å droppe hjemmeleksene

Både elevenes-, lærernes- og foreldrenes frontfigurer synes det er en dårlig idé å fjerne hjemmelekser. Til helgen kan Ap-landsmøtet gå inn for «leksit».

Det var elevenes egen representant, Agathe Waage, som tvert kontaktet lærernes mektige leder Steffen Handal da hun oppdaget Ap-landsmøtet til helgen kan si nei til hjemmelekser.

Det hører ingen steder hjemme at et landsmøte skal gjøre en slik inngripen i lærernes og elevenes verktøykasse, mener både Waage og Steffen Handal i lærernes største organisasjon, Utdanningsforbundet.

– Hjemmelekser er en del av innholdet i lærerens verktøykasse. Ap gjør nok lurt i å vise oss lærere og skoleledere tillit i denne saken, og ikke detaljstyre hvordan vi skal bruke- eller ikke bruke lekser som et pedagogisk verktøy, sier Handal til VG.

les også

Sp-Sigrid (22) fortalte åpent om egen sceneskrekk - hyller læreren

ELEV-LEDER: Agathe Waage i Elevorganisasjonen tok initiativ til at elever gikk sammen med lærere og foreldre om å be Ap-landsmøtet unngå et leksevedtak på landsmøtet. Foto: Trond Solberg, VG

Waage i Elevorganisasjonen er enig med lærer-sjefen. Hun mener at hvis man først skal gi lekser, må man kunne forvente at lærere gir hjemmelekser som er tilpasset hver enkelt elev.

– Er det ikke litt drøyt å kreve at en lærer skal gi tilpassede lekser til hver enkelt av de 25 elevene i en klasse?

– Hvis ikke en lærer klarer å tilpasse undervisningen til elevene, har hun ingenting å gjøre i skolen, svarer Waage.

LÆRER-LEDER: Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener Aps landsmøte ikke bør overstyre lærerne om lekser. Foto: Trond Solberg, VG

Vil avvikle hjemmelekser

Det er flertallet i Aps egen oppvekstkomité som før landsmøtet foreslår å fjerne hjemmelekser.

– Skolen har et særansvar for at elevene mestrer leksene som gis. Derfor mener vi at dagens ordning med hjemmelekser skal avvikles og gjøres om til skolelekser. På den måten får alle elever muligheten til å få den samme gode hjelpen av dyktige pedagoger, og være mindre avhengige av foreldrenes forutsetninger og utdanningsbakgrunn, heter det i forslaget.

Et mindretall foreslår å opprettholde hjemmeleksene, men vil innføre retningslinjer som skal gi elever på alle trinn «gode lekser» i riktig omfang.

les også

Takk til alle superlærerne!

Ole Petter Østerbø er nestleder i Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG).

Han er mot begge de to forslagene.

– Vi tenker at nasjonale retningslinjer for lekser, ikke er veien å gå. Det må være opp til læreren i samarbeid med foreldrene å tilpasse både mengde og nivå på leksene.

les også

Amalie (19) tok sosiale medier-pause – dette skjedde

Pluss content

– Men dere får tilbakemeldinger på at mange elever sliter med stor leksemengde hjemme?

– Om det er veldig mange elever som omfattes av store mengder lekser, det vet jeg ikke. Men i de tilbakemeldingene vi får fra foreldrene, så er det veldig delt - omtrent femti-femti for- og mot lekser, svarer Østerbø.

Vil ha tillit til lærerne

Steffen Handal i Utdanningsforbundet ser at mange elever har størst behov for å få leksehjelpen på skolen eller SFO. Men han er mot både fjerning av hjemmelekser og nasjonale retningslinjer for lekser.

– Jeg forstår godt behovet for å føre en debatt om hvordan lekser skal gis. Men denne debatten bør føres lokalt, på foreldremøter, på skolene og i klassene. Ikke på Arbeiderpartiets landsmøte.

les også

Slik er skolestarten i Danmark: Seks ganger flere barn får utsatt skolestart

– Frykter du at et landsmøtevedtak om å fjerne lekser – et slags leksit på Ap-landsmøtet kan bli politikk for en ny rødgrønn regjering?

– Ja, det er grunn til å frykte det. Derfor vil det være et viktig signal fra Aps høyeste organ, landsmøtet, å vise tillit til lærerprofesjonen. Det kan partiet gjøre ved å vise tillit til at lærerne gir elevene gode hjemmelekser, svarer Handal.

Leder Agathe Waage presiserer at Elevorganisasjonen mener at hjemmelekser må fases ut på sikt, men at løsningen hverken er skolelekser eller nasjonale retningslinjer - som er forslagene til landsmøtet.

TAR LANDSMØTE-DEBATTEN: Martin Henriksen er Aps fraksjonsleder i Stortingets utdanningskomité. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Aps fremste utdanningspolitiker på Stortinget, Martin Henriksen, er også mot et landsmøtevedtak om å fjerne hjemmeleksene.

– Fordi gode hjemmelekser kan bidra til bedre læring. Jeg synes ikke vi skal velge den mest ytterliggående løsningen på en komplisert utfordring. Det er mange barn og unge som opplever et stort press i skolehverdagen, men å forby lekser er ingen løsning, sier Henriksen.

Leksedebatten på Ap-landsmøtet vil ventelig skape betydelig engasjement førstkommende fredag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder