ADVARSEL: Et varsel om koking henger på døren til Askøy rådhus. På vei ut er varaordfører Bård Espelid. Bildet ble tatt 14. juni. Foto: Fredrik Solstad, VG

Drikkevannsskandalen: Sjekket gamle prøver – fant ikke uvanlig mye Campylobacter

Etter sykdomsutbruddet gjorde Haukeland universitetssykehus en gjennomgang av eldre prøver fra Askøy. De tydet ikke på mer Campylobacter enn vanlig.

Andrea Rognstrand

Campylobacter-bakterien kan gi diarésykdom hos mennesker og var årsaken til at rundt 2000 mennesker på Askøy ble syke i begynnelsen av juni.

Haukeland universitetssykehus, som hadde over 60 pasienter fra Askøy innlagt på grunn av smitten, har sett på prøver fra tidligere pasienter fra Askøy.

– Vi har gått igjennom våre avføringsprøver tilbake til 20. mai og ikke funnet noen overhyppighet av Campylobacter fra Askøy i perioden før utbruddet ble erkjent torsdag 6. juni. Det var heller ingen økning i antallet avføringsprøver fra Askøy i perioden, opplyser seniorrådgiver Aleksander Valestrand ved sykehusets kommunikasjonsavdeling.

UNDERSØKTE ASKØY-PRØVER: Overlege Øyvind Kommedal ved Haukeland universitetssykehus forklarer at de alltid tester for Campylobacter i avføringsprøver. Foto: Privat

– Utbrudd kan ulme i forkant

Overlege Øyvind Kommedal ved Haukeland utdyper at en slik gjennomgang ikke er uvanlig.

– Det er en av flere ting man gjør for å forsøke å danne seg et bedre bilde av når utbruddet egentlig startet. Mange ganger kan et utbrudd ha ulmet en periode før det plutselig eksploderer. Ved forurensning av vannanlegg går det imidlertid ofte fra 0 til 100 nærmest over natten slik som her, skriver han i en e-post til VG.

Overlegen forklarer at Campylobacter er blant de vanligste mage- og tarminfeksjonene, og noe de alltid undersøker i alle avføringsprøver.

– Så det ville vist i våre historiske data dersom det var en overhyppighet av dette fra Askøy også i perioden før 6. juni. Her fant vi imidlertid ikke holdepunkt for det.

Så mønster mellom smittede

Det var sykepleiere ved legevakten på Askøy som først så et mønster mellom sykdomstilfeller og adresser på øya. De slo alarm, som førte til at kommunen sendte ut kokevarsel.

Smittekilden er mest sannsynlig dyreavføring som er kommet inn i et av høydebassengene der drikkevann ble lagret.

– I dag har vi fått svar på prøvene vi tok ut av avføring fra hund og hjort fra toppen av høydebassenget. Det ble ikke påvist Campylobacter-bakterier i noen av prøvene, skriver seksjonssjef Randi Øyen Afdal i avdeling Bergen og omegn i Mattilsynet, i en e-post til VG.

Etter at det aktuelle høydebassenget ble stengt av og innbyggerne fikk kokevarsel, gikk antall nye tilfeller drastisk ned. Mandag sier varaordfører Bård Espelid i Askøy kommune at det ikke er rapportert nye smittede eller sykdomstilfeller.

Det er utstedt åtte eller ni kokevarsler i Askøy i løpet av de siste årene.

Lurer du på hvordan du burde handle ved en vannkrise? Sjekk videoen under.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder