Vil stanse trygdeeksport til utlandet

Regjeringen foreslår å stramme inn retten til barne- og ektefelletillegg ved opphold i utlandet. Innstrammingen skal blant annet hindre familier å sende barna til koranskoler og tvangsekteskap.

 • Yasmin Sfrintzeris
Publisert:

Fredag fremmer regjeringen et forslag om å stanse de ulike forsørgertilleggene for alderspensjonister og uføretrygde som oppholder seg i land utenfor EØS.

Fra 1.

Flere artikler

 1. Hauglie: – Fortsatt ikke fritt frem å ta med trygd ut av landet

 2. – Statsbudsjettets tristeste nyhet: 25 000 flere på uføretrygd

 3. En veldig norsk skandale

 4. Frp-Wiborg: Midlertidige NAV-klienter må oppholde seg i Norge

 5. Pensjonister med forsørgelsesbyrde kan bli fratatt tilskudd

Fra andre aviser

 1. Hauglie: Fortsatt ikke fritt frem å motta trygd i utlandet

  Aftenposten
 2. Siv Jensen: Vi vil ikke ha trygdeeksport

  Aftenposten
 3. Nav visste allerede i februar i år at trygdeskandalen omfattet straffesaker

  Bergens Tidende
 4. Nav oppfattet lovforslag fra Hauglie som en aksept for sin strenge eksport-praksis

  Aftenposten
 5. Fryktet Efta-domstolen – ville stoppe Trygderetten

  Bergens Tidende
 6. Norge var involvert i avgjørende trygdesak i EU i 2017. Det nevnte ikke Hauglie i redegjørelsen til Stortinget.

  Aftenposten