VG felt i PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener VG brøt pressens
etiske regler da avisen identifiserte en ung kvinne som døde etter et besøk i en moské i Oslo. Artikkelen sto på trykk 14. oktober 2013.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Klagen gjelder en nettartikkel i Verdens Gang (VG) om at en 21 år gammel kvinne fikk hjertestans og døde etter et besøk i en moské i Oslo. Kvinnen var navngitt og det fremgår av artikkelen at det gikk rykter om at hun var utsatt for demonutdrivelse i moskeen. Det opplyses også at politiet etterforsker saken. I artikkelen vises det til TV 2 som kilde for opplysningen.

Foto: ,

Klagerne er kvinnens familie, representert ved hennes bror og med assistanse fra

advokat. Det anføres at VG har omtalt den navngitte kvinnen uten å ta kontakt med familien og at omtalen rammer hennes ettermæle, hennes ett år gamle datter og familien.

VG har uttrykt forståelse for at publiseringen har vært en belastning for klagerne, men mener omstendighetene rundt saken og dens spesielle karakter, og at den var under politietterforskning, gjør det naturlig å omtale den. Det vises til at saken var omtalt av TV 2, og at det er lenket til denne. Et initiativ fra VGs side for å forsøke å løse saken i minnelighet førte ikke fram.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis slå fast at det tilhører pressen oppgave også å omtale tragiske forhold. Når en ung kvinne dør i mulig tilknytning til det som her omtales som en demonutdrivelse i en norsk moské må det, etter utvalgets mening, kunne være gjenstand for medieomtale. Det kan heller ikke være opp til familien å bestemme om en slik hendelse skal omtales i media.

Det er imidlertid ikke vanskelig å forstå at artikkelen i Verdens Gang kan ha innebåret en betydelig belastning for klagerne. I en presseetisk vurdering må en slik belastning, i dette tilfellet identifisering av den avdøde, veies opp mot mediets rett til å informere. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, der det blant annet heter: «Ta hensyn til hvordan omtaler av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. (….) Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.»

Det å koble et dødsfall til en påstått demonutdrivelse, må utvilsomt innebære en belastning for ofre og pårørende. Utvalget anser det som sannsynlig at belastningen i denne saken er så stor at den ikke ble oppveid av allmennhetens eventuelle behov for å bli kjent med kvinnens identitet.

Verdens Gang har brutt god presseskikk

Oslo, 23. september 2014

Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen, Martin Riber Sparre, Henrik Syse, Reidun Førde

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder