KRITISKE: Mattilsynet er i ferd med å innføre smilefjesordning for restauranter. Den rangerer restaurant- og servicebransjen etter resultatet av tilsynskontroller med fire ulike smilefjes – fra stort smil til sur munn. Men NHO Reiseliv er ikke begeistret. Foto:Gorm Kallestad,NTB scanpix

NHO Reiseliv protesterer mot hygienerangering av restauranter

Forbrukerrådet: - Mye å vinne for seriøse aktører

Mattilsynet, Virke og Forbrukerrådet jubler over at smilefjes-ordningen på restauranter skal innføres neste år. NHO Reiseliv ber derimot regjeringen om ikke å innføre ordningen.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

«NHO Reiseliv vil anmode statsråden om ikke å innføre denne ordningen», skriver administrerende direktør Kristin Krohn Devold og næringspolitisk fagsjef Ingjerd Sælid Gilhus i et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Mattilsynet har fått i oppdrag å starte arbeidet med en nasjonal smilefjesordning , som rangerer restaurant- og servicebransjen etter resultatet av tilsynskontroller med fire ulike smilefjes – fra stort smil til sur munn.

Trolig vil smilefjeset offentliggjøres på nett, og restauranten må henge opp smilefjesrapporten synlig i lokalet.

– Basert på skjønn

Tidligere Høyre-statsråd Kristin Krohn Devold mener smilefjesordningen betyr at tilsynskontrollene i større grad vil bli preget av skjønnsmessige vurderinger.

– Utøving av subjektivitet er ikke det offentliges oppgave. Dette blir allerede i dag ivaretatt av blant annet nettstedet Trip Advisor og restaurantanmeldelser i ulike medier, heter det i brevet.

Videre står det at ordningen fører med seg flere reguleringskrav, mens «det næringen trenger er dereguleringer».

Virke ønsker velkommen

Reisedirektør i Virke, Hilde Charlotte Solheim, mener smilefjesordningen derimot gir god informasjon til forbrukeren.

– Ordningen har én stor fordel: Den synliggjør positive funn for forbrukeren, i motsetning til en liste over hvor mange restauranter som ikke godkjennes i tilsynskontroll. Dette kan ofte skape et skjevt inntrykk av restaurantbransjen, sier Solheim.

– Tryggere for forbrukere

Forbrukerrådet stiller seg uforstående til kritikken fra NHO Reiseliv, og mener behovet ikke dekkes av andre aktører.

– Dette er en god ordning som vil gjøre det tryggere for forbrukere som skal velge spisesteder. De fleste vil nok helst slippe å gå på steder der hygienen er for dårlig eller at maten ikke oppbevares på forsvarlig måte, sier fagdirektør for mat og handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord til NTB.

– Seriøse aktører har mye å vinne på større åpenhet om hvilke spisesteder som har gode nok rutiner og følger reglene, sier Instefjord.

– Ikke skjønnsbasert

Mattilsynet er i ferd med å skreddersy en nasjonal smilefjesordning basert på erfaringer fra pilotprosjektet som har blitt gjennomført i flere år i Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Vi legger opp til et standardisert tilsyn som gjør oss mer enhetlige, og ikke en ordning basert på rent skjønn. Smilefjes er et uttrykk som er lett å se og forstå for forbrukeren, slik at vedkommende kan gjøre et bevisst valg, sier prosjektleder for smilefjesordningen i Mattilsynet, Susanne Øyen, til NTB.

– Vi ønsker å gi en god og effektiv tilsynsordning, som samtidig stimulerer serveringsbransjen til å oppfylle kravene i regelverket, sier Øyen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder