VIL HA SVAR: Berserk-skipper Jarle Andhøy vil ikke betale en bot Norsk Polarinstitutt har ilagt ham og kommer med sterke anklager mot norske polarmyndigheter. Han krever flere svar fra myndighetene om kontakten om og med båten Berserk før den forliste i Sørishavet i februar 2011. Foto:Jan-morten Bjørnbakk,NTB scanpix

Forsvarer: Jarle Andhøy seilte kun på åpent havJarle Andhøy kan ikke dømmes for brudd på miljøvernforskriftene i Antarktis fordi han kun seilte på det som FNs havrettstraktat definerer som «åpent hav», hevder forsvareren.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Andhøys forsvarer Brynjar Østgård holdt sin prosedyre fredag. Østgård ber om at Andhøy må frifinnes for å ha seilt tilbake til Antarktis uten tillatelse eller forsikring.

Andhøy har nektet å vedta boten på 45.000 kroner han fikk i juni, og anket saken inn for Hålogaland lagmannsrett.

Forsvareren hevder at åpent hav, eller «high seas», går helt inn i fjæresteinene i Antarktis, som verken har grunnlinje eller sjøterritorium. Aktor, førstestatsadvokat Lars Fause, la i sin prosedyre torsdag ned påstand om at forelegget fra tingretten opprettholdes.Kommersielt samarbeid: Rabattkoder