205 LEGER MISTET AUTORISASJONEN: Siden 2004 har 205 leger mistet autorisjonen til å praktisere, og 491 har fått advarsel. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

205 leger har mistet autorisasjonen

Siden 2004 har 205 leger mistet autorisasjonen til å praktisere

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I den samme perioden har 491 leger fått advarsel, som er den mildeste reaksjonsformen fra Statens helsetilsyn. Her utgjør faglig uforsvarlighet den største delen av grunnen, skriver Stavanger Aftenblad.

Av legene som mistet autorisasjonen i fjor, skjedde det med 14 på grunn av rusmisbruk. Dette er det høyeste tallet de siste ti årene. Ni leger mistet også retten til å praktisere på grunn av atferd, som ifølge direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet kan dreie seg om alt fra vold mot pasienter til dommer for kjøp og salg av narkotika.

Opplysninger om leger som har fått advarsler er ikke uten videre tilgjengelig for pasienter.

- Vi har til nå ikke gjort noe framstøt for å offentliggjøre slik informasjon ved for eksempel å legge det ut på nettet. Det er avveining mellom vern av helsepersonell mot hensynet mot mest mulig offentlighet, sier direktøren i Helsetilsynet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder