PÅ BESØK: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaugs offentlige lister er nå frigitt. Her er hun hos Norske Skog på Skogn i Nord-Trøndelag. Foto: TERJE BRINGEDAL

PÅ BESØK: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaugs offentlige lister er nå frigitt. Her er hun hos Norske Skog på Skogn i Nord-Trøndelag. Foto: TERJE BRINGEDAL

Her er Listhaugs offentlige kunder

Børge Brende har frigitt lister

Jus-ekspert: Mer interessant å se de private kundene

Settestatsråd Børge Brende har avgjort at offentlige kunder på Sylvi Listhaugs kundeliste fra tiden i First House må offentliggjøres.

Silje Fjeldstad
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

«Avgjørelsen innebærer at navnene på alle offentlige kunder som står på listen og som er omfattet av offentleglova, blir frigitt», skrev Landbruksdepartementet i en uttalelse torsdag, ifølge NTB.

- Offentliggjøringen synes å være helt i tråd med det sivilombudsmannen mente, at blant annet kommuner ikke kan forsvare å bruke slike PR-firmaer til tjenester som for eksempel rådgivning, for så å holde det hemmelig, sier professor i offentlig rett ved universitetet i Oslo, Eivind Smith, til VG.

Kundeansvar for Ski, Våler og Åsnes

Listen viser at landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) hadde kundeansvar for Ski kommune og Våler og Åsnes kommune da hun jobbet i First House.

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) tidligere arbeidsforhold i First House skapte stor debatt i oktober da det fremkom at kommunikasjonshuset ikke ville frigi Listhaug sin kundeliste.

Offentliggjøringen viser nå at hun også inngikk i First House sitt kundeteam for Akershus Universitetssykehus HF, Drammen kommune, Kragerø kommune, NSBs Fellestjenester og Oppland fylkeskommune. I tillegg hadde hun en «perifer rolle» for Asker kommune.

Mer interessant å se de private

- Striden har vært at First house har ment det er tale om forretningshemmeligheter som kan holdes hemmelige etter forvaltningsloven og offentleglova, mens andre er uenige i at det er dekning i lovgivningen, sier professoren.

PRIVATE FORTSATT HEMMELIGE: Proffesor Eivind Smith mener de private kundene på listen er mer interessante enn de offentlige. Bildet er tatt i 1991. Foto: Bæverfjord, Dag

- Sivilombudsmannen har vel vært et sted midt på treet, og resultatet er nå at de offentlige kundene offentliggjøres, mens de private kundene på listen fremdeles er hemmelige, sier Smith til VG.

- Det ville vært mer interessant å vite resten av listen, om det finnes private aktører som har brukt henne for å komme nærmere inn på staten for eksempel, sier professoren.

Inhabil statsråd

I desember ba sivilombudsmannen om en fornyet vurdering av de offentlige virksomheter som Listhaug har jobbet for. I den forbindelse ble Listhaug også bedt om å vurdere sin habilitet.

Justisdepartementets lovavdeling fastslo at hun var inhabil, og dermed ble Børge Brende(H) innsatt som settestatsråd, en statsråd som midlertidig overtar ansvaret for en annen.

Ny vurdering

Brende sier han har foretatt en «selvstendig og fornyet» vurdering i saken, men bekrefter at han også har støttet seg på innspillene fra Sivilombudsmannen og Justisdepartementets lovavdeling.

Sivilombudsmannen har gjort det klart at det for offentlige kunder ikke kan gjelde de samme vurderingene knyttet til forretningsmessige forhold som for private kunder, forklarer settestatsråden.

- Det er en vurdering jeg har sluttet meg til, sier Brende til NTB.

Han understreker at de offentlige kundene må offentliggjøres i henhold til offentlighetsloven, mens de private kundene omfattes av forvaltningslovens taushetsplikt.

Tar avgjørelsen til etterretning

Administrerende direktør Per Høiby i First House sier til NTB at selskapet tar til etterretning at de offentlige kundene nå er gitt ut.

- Vi noterer at Sivilombudsmannen og Justisdepartementets lovavdeling har gitt medhold i at de private kundene av konkurransemessige hensyn kan unntas offentligheten. Og vi registrerer at settestatsråd Børge Brende holder fast ved Landbruksdepartementets opprinnelige beslutning, sier Høiby til NTB.

Vil ikke kommentere

Også Julie Brodtkorb (H), som er statssekretær ved Statsministerens kontor, er blitt bedt om å offentliggjøre sine offentlige kunder fra tiden i kommunikasjonsbransjen.

De to sakene har skapt mye støy siden Høyre/Frp-regjeringen tiltrådte i fjor høst, og Brende håper nå regjeringen kan legge Listhaug-saken bak seg.

Men han ønsker ikke å kommentere om rundene rundt de to toppolitikerne viser at dagens regelverk ikke er godt nok.

Listhaug ønsket torsdag ikke å kommentere saken overfor NTB.

First House ga i desember uttrykk for at Sivilombudsmannens konklusjon i Listhaug-saken var i samsvar med byråets oppfatning. NTB lyktes torsdag ikke med å komme i kontakt med First House.

(VG/NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder