STRAMMER INN: Jonas Gahr Støre mener å gi en halv million flere pasienter rett til nødvendig helsehjelp fra sykehusene. Her besøker han Grensen legekontor ved en tidligere anledning. Foto: HELGE MIKALSEN

Støre strammer inn sykehusenes tidsfrister

(VG Nett) Innen ti virkedager skal sykehuset gi deg en innkalling og en forpliktende frist, når du trenger helsehjelp.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I dag er fristen 30 dager for å gi informasjon tilbake til pasienten.

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) strammer nå kraftig inn på denne fristen, og krever at sykehusene må gi pasienter som trenger helsehjelp en innkalling og en forpliktende frist innen ti dager.

I tillegg pålegger han sykehusene en plikt til å skaffe deg behandling eller konsultasjon på et annet sykehus, dersom ditt sykehus ikke makter å overholde fristen som legen har satt.

Private klinikker

I så fall kan du få rett til behandling også ved private klinikker, eller om nødvendig i utlandet.

- Vi vil gi raskere helsehjelp, og gir nå et klarere ansvar for sykehusene og helseregionene til gjøre alt de kan for å skaffe folk helsehjelp innenfor avtalt tid, sier Støre til VG.

Nye lovforslag

Fredag fremmer regjeringen nye lovforslag som radikalt forbedrer og forenkler rettighetene til pasientene på norske sykehus.

Støre sier at han på denne måten gir 500 000 flere pasienter rett til nødvendig helsehjelp fra sykehusene. Det øker ikke antallet pasienter i sykehusene men gir alle som er der samme rettslige status.

- Nå skiller loven mellom de som har rett til helsehjelp, og de som har behov for helsehjelp. Vi slår disse gruppene sammen og sier at både de som har rett og behov, skal få denne rettigheten, sier helseministeren.

Sykehusenes plikt

Regjeringen vil endre loven om pasientrettigheter slik at det nå blir sykehusene, og ikke pasientene, som får aktivitetsplikten dersom fristen ligger an til å ryke:

- Lovforslaget gir sykehusene nå en plikt til å kontakte HELFO før fristbrudd oppstår. Tidligere var dette pasientens oppgave. Dette skal sikre at pasienter får helsehjelpen innen den fristen de har fått tildelt, og at det ikke oppstår fristbrudd.

- Har sykehusene kapasitet til å oppfylle de nye kravene?

- Ja, det mener vi. Antallet fristbrudd er fallende, og ordningen fører ikke nye pasientene inn til sykehusene. Vi har styrket sykehusøkonomien og vil fortsette opptrappingen.

Hjelp i utlandet

- Men om de ikke klarer fristen, vil regjeringen da åpne for bruk av private sykehus?

- Ja, sykehusene kan da henvise videre til HELFO som om nødvendig skaffer tilbud hos private aktører eller i utlandet, sier Støre.

Han presiserer at det vil være opp til pasienten å takke ja til tilbudet om behandling eller utredning et annet sted - eller å vente til «ditt» sykehus likevel kan ta imot deg.

- Dette vil legge mer ansvar over på sykehusene, men det må de tåle. Jeg har som helseminister ønsket å sette meg i pasientens sted, og mener at sykehusene må ta overordnede hensyn til pasientene og sikre at de får godt mottak og blir fulgt gjennom behandling og utredning i større grad enn de gjør nå, sier Jonas Gahr Støre.

Han er også opptatt av at forslaget vil forenkle sykehuslegens jobb, når de slipper å skille mellom pasienter som har rett til behandling. Det vil også bli enklere for fastlegen, og pårørende, som får en dato å forholde seg til i stedet for dagens kompliserte system.

- Når vil pasientene få glede av lovendringen?

- Stortinget har lovet å ferdigbehandle forslaget i løpet av våren. Jeg forventer at sykehusene straks kommer i gang med oppfølgingen av de nye reglene, og så vil vi vurdere når hvert enkelt element juridisk skal tre i kraft, sier Støre.

Høyres støtte

Høyre lover allerede nå støtte til hovedpunktene i lovforslaget:

- Plikten til å varsle HELFO ved fristbrudd og retten til å få en konkret time på sykehuset er forslag Høyre har fremmet og fått nedstemt i Stortinget. Jeg er glad for at regjeringen nå fremmer disse forslagene, sier Bent Høie, Høyres nestleder til VG.

Men han frykter at sykehusene fortsatt vil benytte minst to smutthull: At de dytter pasientene foran seg gjennom lange utredninger, og at de setter avtalene så langt fram i tid at pasientene blir gående og vente lenge.

- Uansett løser ikke Støre hele problemet før det innføres fritt behandlingsvalg, også hos private, for det offentliges regning, sier han.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder