FORVENTER PANDEMI: Verdens helseorganisasjon har bedt om at myndighetene forbereder en kommende pandemi. Om fugleviruset utvikler seg til en pandemi, gjenstår å se. Foto: SCANPIX

Influensapandemien kan ikke unngås

(VG Nett) Det er bare et spørsmål om tid før den neste pandemien vil komme, mener helsemyndighetene. Beredskapsplanene er klare.

Robin Stenersen
ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

Det er 37 år siden den siste pandemien Hongkong-syken i 1968-70. Pandemier rammer med 30-40 års intervaller og tiden er derfor «moden» for en ny pandemisk influensaepidemi.

- Vi har forberedt oss i lengre tid på at det vil komme en pandemi. Om den vil komme fra dette fugleviruset eller fra andre kilder gjenstår å se, sier direktør Geir Stene-Larsen i Folkelseinstituttet til VG Nett.

SE KART OVER UTBREDELSEN AV FUGLEINFLUENSA I EUROPA

Hvor lang tid det vil ta før en pandemi - en verdenomspennende epidemi - rammer, er også umulig å forutsi.

- Vi er så godt forberedt i Norge som vi kan være på dette tidspunkt, sier Stene-Larsen.

Frykter 13 000 dødsfall

Under tidligere pandemier som Asia-syken i 1957-58, døde én million mennesker på verdensbasis, mens 20-40 millioner omkom under Spanskesyken i 1918-19.

Myndighetene mener at opp mot 13 000 nordmenn vil dø av fugleinfluensaen hvis sykdommen utvikler seg til en pandemi. Det går frem av det verste scenariet i helsemyndighetenes beredskapsplan for pandemisk influensa som ble lagt fram torsdag.

TETT PÅ NETT: Bør man være redd for fugleinfluensa?Se hva eksperten svarer her.

Den raske smittespredningen kan vanskelig forhindres, og viruset vil trolig ramme alle aldersgrupper og samfunnslag uten hensyn til livsstil eller adferd.

I BEREDSKAP: Direktør Bjørn-Inge Larsen (til venstre) i Sosial- og helsedirektoratet og direktør Geir Stene Larsen i Folkehelseinstituttet presenterte beredskapsplanene for fugleinfluensa og for pandemisk influensa på en pressekonfereranse i Oslo torsdag. Foto: SCANPIX


Hele samfunnet vil bli rammet, ifølge helsemyndighetenes beredskapsplan. 15 prosent av befolkningen vil bli syke og sengeliggende, i verste fall annen hver nordmann.

- Men ikke mer enn fire prosent, eller i verste fall sju prosent av befolkningen, vil være syke samtidig. Samfunnet vil derfor stort sett fungere som normalt, ifølge direktøren i Folkehelseinstituttet.

En pandemi vil være en utfordring for alle land, også Norge. Myndighetene frykter at helsetjenesten kan bli overbelastet og at konsekvensene for landets økonomi kan bli betydelige. Når første bølge av pandemien treffer, er det usikkert om en vaksine vil være utviklet og tilgjengelig for alle som ønsker den.

- En vaksine gis i forkant av sykdommen for å ruste immunsystemet. Den tar tid å utvikle fordi influensaviruset endrer seg hele tiden, sier Geir Stene-Larsen.

Får hjelp først

Norsk Medisinaldepot (NMD) garanterer Tamiflu til hele Norges befolkning i løpet av en dag hvis fugleinfluensa skulle smitte mennesker.

Nøkkelpersonell i ledelse og utvalgte samfunnskritiske tjenester, spesielt utøvende helsepersonell, personer med økt risiko for komplikasjoner, barn, personell i næring med stor publikumskontakt vil være blant de høyt prioriterte gruppene for vaksine ved en pandemi.

- Til sjuende og sist vil dette være en politisk prioritering, sier direktøren.

Det finnes foreløpig ingen vaksine mot fugleinfluensa hos mennesker, og tradisjonell influensamedisin skal ikke fungere mot fugleversjonen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder