FORSKJELLER: Justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug sier det er og skal være ulike bemanning i de ulike politidistriktene, etter hvem som har størst behov. Foto: Hallgeir Vågenes

Store forskjeller i Politi-Norge: Slik er distriktene bemannet

Regjeringen ligger an til å nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020. Men mange politidistrikter vil ligge langt unna.

 • Oda Leraan Skjetne
 • Tom Byermoen

Artikkelen er over to år gammel

Det er store sprik i hvor mange politifolk det er per innbygger i Norge, viser ferske tall fra Politidirektoratet.

Regjeringens uttalte mål er at det i snitt skal være to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020. I dag, et år og ni måneder før fristen, er det bare Finnmark og Oslo politidistrikt som når opp til målet. Og de lå allerede så høyt da Erna Solbergs regjering tok makten i 2013.

Men at bemanningen skal være minst så høy i alle politidistriktene har aldri vært målet. Målet til regjeringen er to politifolk per 1000 som et landsgjennomsnitt.

Her kan du se bemanningen i ditt distrikt:

Nå er landsgjennomsnittet på 1,91, ifølge tall fra 31. desember 2017.

Det tallet inkluderer særorganene som Kripos, Økokrim og PST. Hvis vi bare ser på politidistriktene, er Norge på 1,71 politifolk per 1000 innbyggere.

les også

Trysil skriker etter flere politifolk – samtidig eser Politidirektoratet ut

Lavest ligger Innlandet og Vest politidistrikt med 1,47, etterfulgt av Møre og Romsdal og Agder på 1,5. Oslo trekker opp snittet med 2,47. Det gjør også Finnmark, som med sine få innbyggere har et snitt på 2,9.

– Vil være forskjeller innad

– Dette er kjempebra tall. De viser at regjeringen og Frp har satset på politi de siste årene, sier justisminister Sylvi Listhaug til VG.

27 politidistrikter kuttet til 12 som en følge av nærpolitireformen. Regjeringen har som mål at det skal være to politifolk per 1000 innbyggere som et landsgjennomsnitt - innen 2020. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Samtidig viser det også det at det vil være noe ulik bemanning rundt om i landet. Det sier seg nesten selv at behovet i Oslo er større enn i Møre og Romsdal, hvor det er mindre kriminalitet, sier Listhaug.

– Og så vil det være noe forskjeller innad, ettersom hvordan vi prioriterer mellom fylkene. Sånn vil det være og sånn vil det bli, understreker justisministeren.

les også

– Fra et bastant nei, via et tja, til ja til et bevæpnet politi

Krever at det skal gjelde i alle distrikter

Politiet Fellesforbund (PF) er klart uenig. De sier at målet om to per 1000 bør gjelde for alle politidistriktene - at alle bør nå det.

– Skal vi ha et likt politi over hele landet, må vi ha på plass minimum to betjenter per 1.000 innbyggere i alle distrikter. Så lenge det ikke er nok bemanning, vil det være deler av Norge som ikke får tilfredsstillende polititjeneste, sier PF-leder Sigve Bolstad til VG.

– Det vil være med og skape et klasseskille, og det vil ha stor betydning for publikums tillit til at politiet kommer når de trengs, påpeker han.

les også

2344 nye ansatte i politiet med Høyre/Frp-regjering

Flere distrikt kan ligge dårlig an

Siden Høyre og Frp kom i regjering i 2013, har det vært vekst i alle politidistriktene. Hvis den gjennomsnittlige årlige veksten siden da fortsetter – vil de nå det nasjonale målet.

les også

Regjeringen utsetter ny politireform i flere år

Men med denne enkle prognosen ser det dårlig ut for Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest, Agder, Sør-Øst, Innlandet og Øst. Alle disse politidistriktene vil da ligge langt unna målet.

– Har regjeringen overhodet noe mål om at flest mulig av politidistriktene skal ha to politifolk per 1000 innbyggere?

– Nei, vår målsetting er overordnet. At det på landsbasis skal være to per 1000. Det er forskjellige behov rundt om i landet. Som du ser av tallene så øker alle politidistrikt antall ansatte og politidekningen. Det er et godt utgangspunkt, sier Listhaug.

Mer om

 1. Politiet
 2. Høyre (H)
 3. Fremskrittspartiet (Frp)
 4. Bemanning
 5. Beredskap

Flere artikler

 1. Regjeringen vil utdanne færre politifolk – varsler kutt

 2. Politidebatten: – Vi styrker politiet, Bøhler

 3. Fremtidstro i nord

 4. Varsler nye politi-penger: Skal gi to politi per 1000 innbyggere

 5. Fortsatt lange passkøer – sjekk ventetiden

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder