VÅTT: Klimaforsker Ketil Tunheim ved Meteorologisk institutt mener vi kan forvente å se mer ekstremnedbør her til lands, og dermed også økt flomfare. Her fra flommen i Glomma tidligere i år da E16 ble stengt. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Klimaforsker: – Langvarige høye temperaturer og nedbør vil bli vanligere

TØRT: Mange bønder har fått sine avlinger halvert i år, slik som bonde Lars Halvor Stokstad på Kløfta. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ekstremtørken fortsetter her til lands og ifølge klimaforsker Jostein Mamen vil langvarig høye temperaturer eller nedbør bli stadig mer vanlig fremover.

Fredrik.Moen.Gabrielsen@ntb.no
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi ser klimaendringene best ved at våren og høsten har blitt varmere. Mange av de siste årene har vårsesongen vært mild, sier klimaforsker Jostein Mamen i Meteorologisk institutt til NTB.

les også

For bøndene er sommeren 2018 et mareritt

Han tror vi vil se stadig mer av slikt ekstremvær store deler av landet har vært vitne til denne sommeren.

– Vi venter høyere temperaturer og mer nedbør, men vi ser også en tendens til at værtypene varer lenger på et sted. For eksempel vil et høytrykk, med varmt og fint ferievær, bli liggende lenger, og dermed gi varme og tørke, sier Mamen.

les også

Kan ta flere uker å slukke skogbrannene i Sverige

– Mer ekstremnedbør

Ketil Tunheim, også klimaforsker ved Meteorologisk institutt, er enig i at det er større risiko for langvarige perioder med ekstremvær, også når det gjelder nedbør.

les også

Over 100 skogbranner i Sør-Norge

– Denne type tørke vi har opplevd nå er et eksempel på en type episode vi kan risikere å se mer av. Vi kan også forvente mer ekstremnedbør i generelt i Norge, og dermed også økt flomfare, sier Tunheim og legger til at mengden nedbør ikke nødvendigvis vil øke, men at det blir mer intens de gangene det faktisk regner.

les også

Forsker: Ekstremtørken vil komme igjen – og oftere

Denne sommeren opplever landbruksnæringen alvorlige konsekvenser av tørke, mens det i fjor var styrtregn og flom som ødela avlinger.

– Sør- og Østlandet vil være unntaket fra trenden med økt nedbør, og disse delene av landet vil være mer utsatt for tørkeepisoder, sier Tunheim.

Flom og skred

Ifølge Norsk Klimaservicesenter vil klimaendringene føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, havnivåstigning, stormflo samt endringer i flomforhold, flomstørrelser og skred.

Også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forventer stadig mer ekstremvær, både tørke og flom.

– Slike ekstremsituasjoner som vi er midt oppe i nå er noe vi forventer mer av på grunn av klimaendringene, på samme måte som vi vil kunne oppleve stadig mer utenom det vanlige også innenfor flom og skred, sier hydrolog og seksjonssjef Inger Karin Engen i NVE til NTB.

– Vi vil nok få en økning i ekstremsituasjoner både når det gjelder vått eller tørt, varmt eller kaldt, sier Engen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder