EKS-BYRÅD: Hallstein Bjercke (V) under en tidligere høring i bystyresalen i Oslo rådhus. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix

Raser mot hemmelighold: Nektes innsyn i dialog mellom Thorkildsen og Søgnen

De to tidligere Oslo-byrådene Hallstein Bjercke (V) og Bård Folke Fredriksen (H) mener de ikke kan nektes innsyn i den hemmelige styringsdialogen mellom avgått skolesjef Astrid Søgnen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det er nemlig det som har skjedd før torsdagens planlagte høring i bystyresalen i Oslo om bråket rundt politisk styring og faglig samarbeid i Osloskolen.

Thorkildsens byrådsavdeling har nektet opposisjonspartiene innsyn i referatene fra åtte kontaktmøter mellom tidligere etatsdirektør Søgnen og fagbyråd Thorkildsen.

AVSTAND: Fra en tidligere høring – den gang om ytringskulturen i Utdanningsetaten. Fra venstre: Inga Marte Thorkildsen, hovedverneombud Einar Osnes og daværende utdanningsdirektør Astrid Søgnen. Foto: NTB Scanpix

I november i år gikk Søgnen av som utdanningsdirektør mot sin vilje, etter 18 år i stillingen. I forkant hadde det vært mye oppstyr rundt arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten og samarbeidsforholdet mellom Søgnen, inkludert hennes lojale direktør-gruppe – og skolebyråd Thorkildsen.

les også

Ny rapport: Slakt av ledelsen i Utdanningsetaten

– Høring kan bli utsatt

I begrunnelsen for sitt nei til innsyn i referater fra kontaktmøtene mellom Søgnen og Thorkildsen, skriver byrådsavdelingen ved kommunaldirektør Bente Fagerli:

les også

Rapporten om varslingssakene i Oslo: Avslører isfront mellom toppsjefer og avdelinger

«Byrådsavdelingen anser at Kultur- og oppvekstkomiteens medlemmer i dette tilfellet ikke har en sak til behandling slik det forutsettes i innsynsreglementet. Byrådsavdelingen mener høringen ikke kan karakteriseres som en sak etter innsynsreglementet,» skriver kommunaldirektør Bente Fagerli i byrådsavdelingen for oppvekst til Høyre og Venstres politikere i komiteen.

les også

Skolesjef Astrid Søgnen går av

– Nå spøker det for den planlagte høringen torsdag. Uten dette innsynet i møtereferatene fra den viktigste styringsdialogen mellom utdanningsdirektøren og skolebyråden, har ikke godt nok grunnlag for å få belyst saken skikkelig i en høring, sier Hallstein Bjercke (V) til VG.

les også

Raymond Johansen frikjenner Inga Marte Thorkildsen etter varsler

Han håndterer saken i Venstre-veteran Odd Einar Dørums sted – ettersom sistnevnte er på ferie.

Sammen med blant andre Høyres Saida Begum, Bård Folke Fredriksen og Nicolai Øyen Langfeldt, synes Dørum og Bjercke at det er oppsiktsvekkende at selve innholdet fra kontaktmøtene mellom Søgnen og Thorkildsen hemmeligholdes selv for hovedstadens opposisjonspolitikere.

les også

Inga Marte Thorkildsen ber Søgnen om redegjørelse

– Berører kjernen i høringen

– Vi er ikke kjent med at det tidligere i forbindelse med en høring i bystyrets organer er nektet innsyn på dette grunnlaget. Siden dette er dokumenter som berører kjernen i høringen, som er styringsdialogen mellom byråden, byrådsavdelingen og Utdanningsetaten, vil avslaget om innsyn svekke komiteens muligheter til å få saken tilstrekkelig belyst i høringen. Høringen blir satt som et komitémøte og er eneste sak til behandling i dette møtet. Høringen har for øvrig saksnummer 1/19 i Kultur- og utdanningskomiteen, skriver opposisjonspolitikerne for å understreke at de ser på høringen som en sak.

les også

Bråket i Utdanningsetaten: Søgnens ledergruppe ville stoppe kartlegging av arbeidsmiljøet

De viser også til Reglement for folkevalgtes innsynsrett, der det heter:

«Bystyrets organer ved et mindretall på tre har krav på innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde.»

Byrådsavdelingen overholdt ikke politikernes tidsfrist for et svar på innsynskravet innen klokken 15.30 onsdag ettermiddag.

Er lovet svar torsdag morgen

– Nå er vi lovet et svar torsdag morgen, men kjenner ikke innholdet i svaret. Dermed kan det uansett bli knapt med tid til å forberede seg før høringen som starter klokken 12. Et alternativ er å avvente en klagebehandling på innsynsnekten fra Fylkesmannen. Det betyr i så fall en utsettelse av høringen i noen uker, sier Bjercke til VG.

Det har ikke lykkes VG å oppnå kontakt med kommunaldirektør Bente Fagerli eller byråd Inga Marte Thorkildsen onsdag ettermiddag og kveld.

PS (oppdatering torsdag morgen)

Opposisjonen i Oslos utdanningskomité får etter en ny vurdering likevel innsyn i de åtte møtereferatene fra kontaktmøter mellom byråd Thorkildsen og tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen. Det bekrefter Karin Stenstrup i byrådsavdelingen overfor VG torsdag morgen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder