ANKE: Kvinnen (47) ble dømt til tre års fengsel etter at datteren Angelica (13) døde som følge av avmagring og nedkjøling på familiens hytte på Beitostølen. Foto: Frode Hansen

Ny rettsrunde i Valdres-saken: Moren til døde Angelica (13) får følge saken fra eget rom

I fjor ble den 47 år gamle kvinnen ble dømt til tre års fengsel for grov mishandling av datteren (13), som døde av avmagring og nedkjøling nyttårsaften 2015. Tirsdag starter ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.

Da saken ble behandlet i Valdres tingrett i fjor, slo retten fast i dommen at den nå 47 år gamle moren ved grov uaktsomhet forårsaket datterens død ved å unndra henne nødvendig helsehjelp.

Kvinnen ble dømt til tre års fengsel for grov mishandling, og for å hensatt noen i en hjelpeløs tilstand.

les også

Valdres-saken: Moren til døde Angelica (13) dømt til tre års fengsel

13-årige Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Moren og 13-åringen hadde da oppholdt seg på hytta i fire måneder, og i løpet av disse månedene ble jentas kroppsvekt halvert.

Jenta veide 21,7 kilo, og hadde en KMI (kroppsmasseindeks) på 8,8 da hun døde.

les også

Valdres-forsvarer raser mot aktor: – Jeg har aldri opplevd maken

Helseproblemer i rettssalen

Kvinnen ble også dømt til å betale Angelicas far 125.000 kroner i oppreisningserstatning.

VG+: Valdres-saken: «Er du her, vennen?»

Rettssaken i tingretten skulle opprinnelig ha blitt gjennomført i april 2017, men ble utsatt til 2018 etter at kvinnen måtte hentes av ambulanse på grunn av at hun fikk føling i rettssalen.

Hovedforhandlingene i tingretten ble derfor gjennomført først i februar 2018.

les også

Forsvarer krever frifinnelse i Valdres-saken: – Domfellelse vil sende et farlig signal

Også da hadde kvinnen helseproblemer i retten, og forhandlingene ble tilrettelagt med blant annet kortere rettsdager.

Kvinnen fikk også disponere et eget rom, hvor hun kunne følge forhandlingene via videooverføring.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe sier til VG at de ikke har fått informasjon som skulle tilsi at ankesaken ikke vil kunne gjennomføres:

– Vi har ikke mottatt noe som helst av legeerklæringer eller annet som skulle tilsi at vi ikke skal kunne gjennomføre behandlingen av saken denne gangen, men situasjonen er nok relativt lik. Det blir tilsvarende opplegg som sist, sier Dymbe.

les også

Angelica i SMS til moren: «Når kommer jeg til å dø, tror du?»

– Innebærer det at hun vil få et eget rom, slik som i tingretten?

– Hun vil få et eget rom med overføring til rettssalen med både lyd og bilde, slik at hun kan følge med på det som skjer, sier Dymbe.

I en tekstmelding til VG opplyser kvinnens forsvarer Aasmund O. Sandland at «saken går som før».

Har fjernet 25 vitner

Da tingretten kom med dommen i mai i fjor sa Sandland at dommen var helt unik, og at de «selvfølgelig» kom til å anke:

– Etter min oppfatning skulle hun aldri vært domfelt, uttalte han da.

les også

Valdres-saken: Foreldre til medelever av avdøde Angelica (13) vitnet i retten

Tidligere denne måneden meldte NRK at partene i saken har fjernet rundt 25 vitner i ankesaken.

– Vi er enige om at spørsmål knyttet til påstander om mobbing, og oppfølging av dette på ulike stadier, ikke vil bli en del av bevisføringen, sier Dymbe.

Ifølge førstestatsadvokaten vil det bli en mer konsentrert bevisførsel.

– Det vil være mer konsentrert rundt periodene hvor de har vært i kontakt med helsevesenet, og innleggelser, sier han.

les også

Sakkyndige i Valdres-saken: – Jentas død kunne ha vært unngått

VG har ikke lykkes med ytterligere kommentar fra kvinnens forsvarer, men Sandland har tidligere sagt til NRK at de er fornøyd med at saken begrenses noe:

– Under saksforberedelsen er det enighet om å spisse bevisførselen opp mot det som omfattes av tiltalen, ikke hva slags oppfatning personer og skoler i Lommedalen måtte ha om tiltalte. Det var det for mye av i tingretten. Og det er vi meget tilfreds med, har forsvareren uttalt.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

DØDE: Her ankommet politi hytta på Beitostølen etter at 13-åringen døde av avmagring nyttårsaften 2015. Moren har tidligere sagt at hun tok med datteren til hytta for at hun skulle få en «ny start». Foto: Harald Henden/VG

«Aktiv unndragelse av helsehjelp»

Ankesaken i Eidsivating lagmannsrett på Hamar starter tirsdag 15. januar, og det er satt av tre uker til behandlingen av saken

I dommen fra tingretten heter det blant annet at den straffbare handlingen den 47 år gamle kvinnen ble dømt for, besto i «aktiv unndragelse av helsehjelp» ved å ikke møte opp til legetimer, manipulering og uriktige opplysninger om hvor hun og datteren oppholdt seg, og sperring av telefonen for andre enn familiemedlemmer.

les også

Familiemedlemmer vitnet i Valdres-saken: – Aldri i mine tanker at Angelica var i livsfare

I dommen fremkommer det at rettens oppfatning er at det ikke dreier seg om en kortvarig feilvurdering, men at moren over tid unnlot å sørge for livsviktig helsehjelp.

De sakkyndige har konkludert med at jentas død kunne ha vært unngått om hun hadde fått nødvendig behandling

Kvinnen har tidligere forklart at hun tok med seg datteren og flyttet til familiens hytte på Beitostølen i 2015 som følge av en lang kamp mot både skole- og helsevesen, og for at datteren skulle få en «ny start».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder