KREVENDE: Denne 35 år gamle kvinnen anmeldte en voldtekt i 2015. Nå venter hun på å få vite om hun får erstatning. Foto: Odin Jæger, VG

Voldsofre må vente rekordlenge for å få erstatning

Søker du om voldsoffererstatning, må du nå regne med en ventetid på to år før du får svar. Nå krever Justisdepartementet strakstiltak.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Saksbehandlingstiden hos Kontoret for voldsoffererstatning har aldri vært lenger. Høsten 2016 var saksbehandlingstiden på rundt tre måneder. Nå er den på rundt to år.

– Det er frustrerende at vi har saker som kunne ha blitt behandlet, men at vi ikke har de tilgjengelige ressursene for å gjøre dette, sier informasjonsansvarlig Ole- Kristian Olsen.

Kontoret understreker at saksbehandlingstiden på to år gjelder saker de har fått inn etter 1. november i år.

De siste årene har de hatt en kraftig økning i såkalte restanser – det vil si ubehandlede saker.

Sammenlignet med desember i fjor har Kontoret for voldsoffererstatning hatt en økning på rundt 1 150 saker, som de ikke klarer å behandle.

– Antallet ubehandlede saker er nå historisk høyt, sier Olsen til VG.

les også

Dommen ble opphevet – men Tanja får erstatning

Ville droppet å søke

– Jeg er utmattet, sier en 35 år gammel kvinne VG har snakket med.

Hun anmeldte sin tidligere ektemann for voldtekt i april 2015. Saken ble henlagt på bevisets stilling av statsadvokaten i november 2017.

SYK: – Jeg fikk sjokk av å oppleve hvordan systemet fungerer, forteller den 35 år gamle kvinnen. Foto: Odin Jæger, VG

Mannen jobbet tidligere som politi, og er straffedømt flere ganger. Sist gang til fire år og ni måneder i fengsel for voldtekt av en tidligere samboer.

I juli sendte kvinnens advokat krav om erstatning. 35-åringen forteller at hun har fått beskjed om at hun må vente i to år før hun får svar. Da er det seks år siden hun anmeldte saken.

– Hadde jeg visst at denne prosessen ville ta så lang tid, hadde jeg droppet både anmeldelse og å søke om erstatning. Møtet med systemet har sjokkert meg.

– Hele prosessen gjør deg syk. Man må gå inn i detaljene om og om igjen, når det du egentlig trenger bare er et punktum, sier hun.

les også

Politiet kalte Voldtektsgruppen en «suksess» – Har henlagt 163 av 173 saker

Nedprioriterer henlagte saker

Etter 22. juli fikk kontoret økte bevilgninger, for at de skulle klare å håndtere de mange kravene om erstatning.

I fjorårets statsbudsjett opplevde kontoret kraftige kutt. De mistet fem millioner kroner, omtrent en femtedel av bevilgningen.

Samtidig som søknadsmengden har vokst, har antallet saksbehandlere blitt færre.

– Det totale antallet ubehandlede saker overstiger nå antall saker vi hadde før 22. juli. Slik situasjonen er i dag klarer vi å behandle omtrent 70 prosent av søknadene som kommer inn hver måned. Det betyr at vi bygger restanser hele tiden.

VARDØ: Her behandles søknader om voldsoffererstatning. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

13. desember i år hadde Kontoret for voldsoffererstatning 4618 ubehandlede saker.

Av disse var 2641 klare til vedtak.

– Dette er saker som vi kunne ha behandlet i dag, dersom vi hadde hatt flere saksbehandlere, forteller Olsen.

1977 av de gamle sakene var ikke klare til vedtak, fordi kontoret ikke hadde mottatt alle nødvendige dokumenter i saken.

Til sammenligning hadde de for fire år siden 1660 ubehandlede saker. 228 av dem var klare til vedtak. 1432 manglet fremdeles nødvendige dokumenter.

Se fullstendig oversikt fra 2012 til i dag:

I år fikk Kontoret for voldsoffererstatning instruks om å prioritere saker med en dom. De understreker at de fleste av disse sakene behandles i løpet av tre til seks måneder.

Instruksen har ført til at saker som har blitt henlagt av påtalemyndigheten har fått en lavere prioritet.

Vi bruker normalt langt mer tid på henlagte saker, hvor vi må gjennomgå samtlige dokumenter i saken. Som følge av instruksen har vi behandlet færre henlagte saker i år.

Fortvilet

Informasjonsansvarlig Ole-Kristian Olsen forteller at den lange saksbehandlingstiden går inn på de ansatte.

– Vi vet at det er tungt for våre søkere å stå i en uavklart situasjon, og vi har stor forståelse for at dette er en belastning for dem. Dette kjenner vi på, og vi beklager denne påkjenningen.

De siste årene har reduksjoner i budsjettet ført til en lavere kapasitet til å behandle søknader.

les også

Vil endre minstestraffen for voldtekt: – En fallitterklæring

Med det foreslåtte statsbudsjettet for 2019 har Kontoret for voldsoffererstatning allerede nå rundt ett års produksjon av vedtaksklare saker foran seg.

I tillegg kommer ett års produksjon av saker som foreløpig ikke er klare, opplyser Olsen.

– Vi ønsker at vedtakene til våre søkere skal komme så raskt det lar seg gjøre, og vi jobber så godt vi kan innenfor de økonomiske rammene vi er tildelt.

Iverksetter strakstiltak

– Dette er konkrete vurderinger som blir gjort på et politisk plan i budsjettforhandlingene, og det er disse vi må forholde oss til, sier Olsen.

I et brev sendt 3. desember ber Justisdepartementet om at tiltak «snarlig blir iverksatt»:

Interne ressurser skal omprioriteres slik at man kan få ned antall ubehandlede saker. Fem til seks jurister skal ansettes. Disse skal øremerkes til å få ned antallet gamle saker, står det i brevet.

les også

Voldtektssaker lider etter politireformen: Flere erfarne etterforskere slutter

Brevet er sendt til Statens sivilrettsforvaltning, som styrer Kontoret for voldsoffererstatning.

Nå håper Kontoret for voldsoffererstatning at tiltakene vil bidra til en kortere saksbehandlingstid på sikt.

– Dette er tiltak som tar sikte på å redusere antall gamle saker, og reversere trenden som har vært siden høsten 2016, sier Olsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder