OST: Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier Senterpartiet er mer opptatt av å hindre ost å komme inn i Norge, enn uønsket innvandring. Foto: Trond Solberg

Listhaug mener EØS-avtalen bør reforhandles

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier Norge trenger nye innvandrings-innstramminger og at EØS-avtalen bør reforhandles. Og smeller til Senterpartiet.

– Innvandringspolitikken er en av våre mest sentrale saker, hvor det er helt nødvendig med stramme tøyler, sier Listhaug:

Marrakech-erklæringen ønsker blant annet å gjøre det enklere med familiegjenforening. For Frp er dette helt uaktuelt. Vi mener vi bør stramme inn ytterligere når det gjelder å få familiegjenforening: Du bør kunne norsk og kunne forsørge de familiemedlemmene du skal hente til Norge.

– Det vil trolig bli vanskelig å få KrF med på det?

– Nå skal vi sondere og eventuelt forhandle. Men jeg tror alle vet at innvandrings- og integreringspolitikk er et av de viktigste områdene for Frp.

– Du sier at dere har hånden på rattet, men dere ble med å øke antallet kvoteflyktninger til 3000 for å tekkes KrF: Dere vil bare ha 1000?

– Vi ønsket ikke det, men var villige til et kompromiss fordi nivået på asylinnvandringen og familiegjenforeningen for tiden er lav.

– Vil reforhandle EØS-avtalen

Uavhengig av regjeringsforhandlingene, angriper hun også EØS-avtalen.

– Vi vil reforhandle EØS-avtalen for å fjerne de store ulempene fri arbeidsinnvandring gir, spesielt fra Øst-Europa. Vi bør reforhandle at man fritt kan reise rundt å jobbe og motta mange av ytelsene i landet du reiser til.

– Reforhandle EØS-avtalen: Det høres ut som om dere setter den i spill?

Hva er FNs migrasjonsavtale?

– Vi vil ikke sette den i spill. Norge er avhengige av å ha fri markedsadgang for våre varer, men den medaljen har også en bakside, og det er det stadig flere EU-land som oppdager:

– Brexit handler ikke bare om konsekvensene av innvandringen til Storbritannia, men også om den ukontrollerte arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa, sier hun og utdyper:

Osteanklage

– Stadig flere land i EU opplever det som et stort problem, så jeg tror det skal være mulig å vinne gehør for at den problemstillingen må på dagsordenen i EU. Jeg mener det må bli slutt på at arbeidsinnvandrere får ta med seg eksempelvis barnetrygd og kontantstøtte tilbake til hjemlandet. Slike ordninger bidrar til å stimulere at flere vil komme til landene som har slike gode ytelser.

les også

Fersk måling: Syv av ti i KrF vil inn i Ernas regjering

Torsdag skal regjeringen redegjøre for FNs migrasjonsplattform i Stortinget. Hun mener et norsk ja til FNs migrasjonsplattform – som Frp tok dissens på i regjeringen – er en naiv tilnærming til migrasjon.

– Det er ikke FN eller Brussel som skal bestemme hvem som skal styre norsk innvandringspolitikk. Senterpartiet sier de er mot å avgi suverenitet til EU, men det de er mest opptatt av er å sørge for at det ikke kommer ost eller andre landbruksprodukter fra resten av verden til Norge. Suvereniteten over egne grenser for å hindre uønsket innvandring, synes de ikke å være opptatt av, sier Frp-nestlederen.

– Vi ønsker å beholde suvereniteten over innvandringspolitikken og gå imot at Norge skal tilslutte seg erklæringer som på sikt kan bety et press for å tillate at flere kan reise lovlig til Norge. Vi skal selv bestemme hvor mange og hvilke flyktninger som skal få komme til Norge. Derfor var det så viktig for oss å si nei til at FN-erklæringen kunne brukes av dem som ønsker oppmykning av norsk politikk på dette feltet, sier Listhaug.

les også

Listhaug glad for asyl-slakt

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, sier til VG at Senterpartiet ønsker å beholde suverenitet over det nasjonale innvandringspolitikken, og sier hun tar det for gitt at regjeringen har sørget for dette i forhandlingene om migrasjonsavtalen.

– Dersom denne suvereniteten ikke er beholdt så har regjeringen gått ut over sine fullmakter etter Grunnloven og da bør Frp snarest ta initiativ til å komme seg ut av regjeringen, mener Arnstad.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder i samme parti, Marit Arnstad, under Stortingets spørretime i slutten av november. Foto: Tore Kristiansen

– Migrasjonsavtalen er og har vært regjeringens ansvar. Senterpartiets stortingsgruppe har derfor ikke behandlet avtalen. Vi har hverken fått kjennskap til Høyre-Frp-regjeringens forhandlingsposisjoner, eller innholdet i forhandlingene. Stortinget har heller ikke fått seg forelagt noen sak omkring dette, og har derfor heller ikke noe grunnlag for å mene noe om avtalens innhold, sier Arnstad.

Hun mener det er regjeringens ansvar å sørge for at skillet mellom en mellomstatlig avtale, og en overnasjonal avtale, hvor det avgis suverenitet, opprettholdes.

les også

Listhaug vil hente pakistansk familie til Norge

Vinner bokkamp mot Sandberg

– Det står i den plattformen at landene selv har suveren rett til å bestemme egen migrasjonspolitikk og at avtalen ikke er juridisk bindende?

– Det står 29 ganger at vi «forplikter oss til» i den plattformen, hvis vi vedtar den. Og vi mener den tilrettelegger for at ulovlig migrasjon skal bli lovlig. Den saken skal vi debattere i Stortinget torsdag og Frp vil fremme forslag om å avvise erklæringen fra norske side, slik mange andre land har gjort. Jeg vil spesielt utfordre Senterpartiet om de synes det er helt greit å støtte en slik erklæring og på sikt kunne komme til å overlate mer styring av innvandringspolitikken til FN, sier Listhaug som i høst har gitt ut boken «Der andre tier».

– Jeg synes det er morsomt at den nå trykkes i 4. opplag og er kommet opp i 23 400 trykte eksemplarer. Det viser at folk er opptatt av det jeg og Frp står for, sier kvinnen som blant annet konkurrerer mot boken til Per Sandberg og Bahareh Letnes. Den kampen vinner hun;

Sandberg/Letnes er ikke i nærheten av samme nivå når det gjelder trykt opplag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder