ELDRE SJÅFØR: Debatten om hva som må til av godkjenning for at eldre over 75 år skal kunne kjøre bil pågår for fullt. Foto: Schröder, Mike / SAMFOTO

Spesialist om førerkortattest for eldre: – Utelukker de farligste bilistene

Spesialist Hilde Fleicscher mener helseattesten eldre over 75 må igjennom kan luke ut de farlige bilistene på veien. Hun mener Listhaugs skrote-forslag vitner om for lite kunnskap.

Hun peker imidlertid på at de kognitive testene ikke først og fremst er utviklet for å vurdere kravene for førerkort, men er uenig med Listhaug, som mener det bør holde med en undersøkelse av syn og blodtrykk.

– Ulempen med helseattesten er at det kan forekomme at en person som bør få fornyet førerkortet, ikke får det – og omvendt. De kognitive testene er enkle, men de er ikke først og fremst utviklet for å vurdere helsekrav for førerkort, sier Hilde Fleischer, ergoterapispesialist i eldres helse, til VG.

– Ikke nok kunnskap

I helgen sa Frp-nestleder Sylvi Listhaug til VG at «vi må slutte å plage de eldre unødvendig». Uttalelsen kom i forbindelse med at Helsedirektoratet og Vegdirektoratet foreslår å heve aldersgrensen for helseattesten til 80 år.

Listhaug mener det bør være tilstrekkelig med en vanlig helsesjekk av eldre som vil beholde førerkortet. Både hun og samferdselspolitisk talsperson fra samme parti, Morten Stordalen, forventer derfor at regjeringen fjerner den kognitive testen.

Så du denne? Prins Philip (97) beklaget etter ulykke – nå leverer han inn førerkortet

Fleitscher mener at Listhaugs uttalelse viser at hun ikke besitter den kunnskapen som er nødvendig for å belyse temaet.

– Selvfølgelig kan vi synes det er urettferdig at Kari nordmann ikke kommer seg til hytta, men vil vi at det skal skje på bekostning av hennes eller andres liv?

SPESIALIST: Hilde Fleischer ser ingen grunn til at aldersgrensen for helseattest for eldre bør heves. Foto: Privat

Vil beholde dagens ordning

For selv om Fleitscher påpeker at helseattesten for førerkort ikke fungerer optimalt i alle tilfeller, mener hun ikke at den bør skrotes.

– Fordelen med helseattesten er at man med enkle tester kan utelukke de farligste bilistene på veien, både unge og eldre. Ved sykdom eller skade skal helsen vurderes med hensyn til om man fortsatt er en sikker bilist eller ikke.

Eldre som ønsker å fornye førerkortet etter fylte 75 år, må i dag gjennomgå en helsetest hos fastlegen. Flere har påpekt at de kognitive og medisinske undersøkelsene som inngår i denne testen er altfor strenge.

Fleitscher har ti års erfaring med å vurdere helsekrav for førerkort i samarbeid med lege på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

– Ved bilkjøring bruker vi våre mest avanserte hjernefunksjoner, og i tillegg skal dette skje utrolig raskt. Får man en hjernesykdom eller hjerneskade, kan det ha mye å si for aktivitetsutførelsen.

les også

Foreslår å heve aldersgrensen for helseattest for førerkort

Fleitscher mener at dagens ordning med helseattest hos fastlege må opprettholdes, fordi ikke alle førere kan henvises til en utvidet vurdering av helsekrav.

– Med utvidet vurdering mener jeg vurdering hos et tverrfaglig team som har kompetanse på sykdommers innvirkning på bilkjøring, som legespesialist, psykolog og ergoterapeut. Norsk ergoterapeutforbund har utarbeidet egne retningslinjer for ergoterapeuter sin rolle i slike vurderinger av helsekrav for førerkort. Disse er under revidering.

– Helse foran alder

VG har tidligere skrevet at hverken Sverige, Danmark eller Tyskland har et krav om obligatorisk helseattest ved en viss alder. I Sverige har det imidlertid vært en diskusjon rundt et behov for dette.

Danmark hadde tidligere de samme reglene som i Norge, og alle eldre som ville fornye førerkortet måtte gjennom tester ved fylte 75. Disse reglene ble fjernet i 2017.

I begrunnelsen skriver Folketinget at det «ikke er funnet bevis for at de gjeldende reglene om en øvre aldersgrense på 75 år har en gunstig effekt for trafikksikkerheten». Om førerkortet er gyldig utover fylte 75 år er det dermed ikke lenger pålagt med legebesøk i Danmark.

les også

Anders (80) kjører uten gyldig førerkort: – Glad saken havner i retten

– Jeg føler meg trygg på at disse landene har hatt nødvendig kunnskap for å fatte denne beslutningen. Frp er opptatt av trafikksikkerhet, og mener at de som har førerkort skal være skikket til å kjøre. Vi ønsker å fjerne den unødvendig testen som bare skaper bekymring for eldre, mer byråkrati og økt arbeidspress for fastlegene, sier Listhaug til VG.

Fleitscher påpeker imidlertid at Sverige og Danmark har de samme helsekravene, men ikke en aldersgrense for når man bør ta en vurdering.

VIL FJERNE: Sylvi Listhaug (Frp) vil fjerne den obligatoriske helsetesten eldre må igjennom for å fornye førerkortet etter fylte 75. Foto: Mattis Sandblad

Hun ser ingen grunn for at aldersgrensen i Norge bør heves, slik Helsedirektoratet og Vegdirektoratet nå foreslår.

– Jeg mener at det ikke er alder som skal bestemme om man fortsatt bør kunne kjøre bil, men hvilken helse man har. Med alder øker imidlertid faren for å få sykdommer som går utover kjøreferdighetene, og det kan derfor se ut som om eldre blir diskriminert.

I land som Australia, USA og Belgia har de egne utdanninger og trafikksentre for å gjøre slike vurderinger, forteller Fleitscher. Der brukes både se både sensomotoriske og kognitive tester samt observasjon i praktisk test.

– Dette fordi det er såpass viktig for den enkelte og for samfunnet å gjøre de korrekte vurderingene for om en person skal få fortsette å være på veien.

Ifølge Regjeringens hjemmesider har de fleste andre EU-land en ordning lik den norske når det gjelder fornyelse av førerkort hos eldre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder