UENIG: Imran Saber (39) har i en årrekke vært en nær venn av Nokas-hovedmannen David Toska og er kjent for å formidle kunst og utstede privatlån med skyhøye renter. Her er han avbildet i galleriet til Pushwagner i 2010. FOTO: MARKUS AARSTAD, VG

«Onkel Skrue» tapte moms-kamp

Imran Saber (39) alias «Onkel Skrue» klaget skatteetaten inn for retten på grunn av et momskrav som han mente var for høyt – men tapte saken.

Publisert:

Det kommer frem i en fersk avgjørelse fra Oslo byfogdembete.

Det var i begynnelsen av juni i fjor at Skatt Øst tok utlegg hos «Onkel Skrue» for et merverdiavgiftskrav på totalt 1.384.857 kroner. Kravet knyttes til et enkeltmannsforetak som 39-åringen har drevet.

Totalkravet var delt inn i flere utlegg som varierte i størrelse og poster, deriblant en beslagskonto hos politiet fra en pågående straffesak, en andel i et borettslag og en bankkonto til Imran Saber hvor 39-åringen hadde satt inn en billighetserstatning på 725.000 kroner.

Erstatningen ble utbetalt fra Oslo kommune i 2014 som en følge av svikt hos barnevernet da de hadde omsorgen for «Onkel Skrue» i barndommen, ifølge avgjørelsen til byfogdembete.

Skatt Øst har i flere runder økt det totale utleggskravet på grunn av løpende renter, noe som gjorde at utleggskravet i fjor høst rundet 1.4 millioner kroner før saken ble berammet i retten.

Skatteetaten tok også utlegg i «Onkel Skrue» sin Tesla, men dette utlegget ble senere strøket av namsmannen siden kravet var dekket.

BISTÅR: Henning Holstad representerte Imran Saber i retten. De to er også siktet for å ha hvitvasket Nokas-penger. Begge nekter straffskyld i saken som fortsatt er under etterforskning. FOTO: FRODE HANSEN, VG

Derfor er «Onkel Skrue» uenig

Imran Saber har vært uenig i at det foreligger et krav på merverdiavgift mot ham, men dette spørsmålet har han kun klaget inn for skatteklagenemnda – og ikke for retten.

Byfogdembete tok derfor ikke stilling til realiteten i kravet fra Skatt Øst.

«Onkel Skrue» ble representert av Henning Holstad i rettsforhandlingene. Holstad anførte at totalkravet var over 400.000 kroner høyere enn hva Saber skyldte.

I tillegg mente Holstad at Skatt Øst ikke kunne medregne løpende renter på kravet, uten å ta hensyn til de løpende rentene på pengebeløpene som sto på «Onkel Skrues» bankkonti.

«I 2014 ble klager tilkjent erstatning fra Oslo kommunes vederlagsordning for barnehjemsbarn med høyeste sats kroner 725 000. (…) Det anføres at pant i disse midlene er urimelig og at midlene ut fra en helhetsvurdering må holdes utenfor beslag.», står det i avgjørelsen.

les også

Siktet for hvitvasking av Nokas-penger

– Ikke krevd mer enn nødvendig

Byfogdembete var ikke enig i Holstads bemerkninger og anførsler, og konkluderte med at skatteetaten ikke hadde tatt utlegg i et større omfang enn hva som faktisk var nødvendig.

Retten var heller ikke enig med Henning Holstad og Imran Saber om at lovverket forbød skatteetaten i å ta utlegg i billighetserstatningen fra Oslo kommune.

 «Midlene er ikke beslagsfrie etter dekningslovens regler. Det kan ikke gjøres unntak fra beslagsretten ut fra en konkret rimelighetsvurdering eller en forholdsmessighetsvurdering. Etter dette har retten kommet til at det ikke er grunnlag for å sette utleggene til side. Klagen tas derfor ikke til følge.», står det i avgjørelsen.

Henning Holstad ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder