I KONFLIKT: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) undersøker nå arbeidsmiljøet i utdanningsetaten, en etat hun har hatt samarbeidsutfordringer med. Foto: Frode Hansen

Starter omstridt kartlegging i Utdanningsetaten - Søgnen skal være bedt om å gå

Mens konflikten mellom utdanningsbyråd Inga Marte Thorkilden (SV) og utdanningsdirektør Astrid Søgnen brettes ut, iverksetter byrådens avdeling en stor undersøkelse av arbeidsmiljøet i Søgnens etat. Nå skal direktøren ha blitt bedt om å forlate sin stilling, ifølge Aftenposten.

Artikkelen er over ett år gammel

Bakgrunnen for arbeidsmiljøkartleggingen av Søgnens etat er påstander før sommerferien om at kritikkverdige forhold i Utdanningsetaten som det ble varslet om i 2014, fortsatt er gjeldende. Det skriver kommunaldirektør Bente Fagerli i Oslo kommune i brevet til etatene om undersøkelsen.

les også

Dagsavisen: Rå maktkamp i Osloskolen

I varselet kom det frem påstander om at utdanningsdirektør Astrid Søgnen skulle ha en trakasserende lederstil, og et lederskap som førte til at medarbeidere i utdanningsadministrasjonen må forholde seg til et arbeidsmiljø som bærer preg av frykt.

Skal ha blitt bedt om å gå av

Ifølge Aftenposten og Dagsavisen fikk Søgnen beskjed torsdag i forrige uke om at hun ikke får fortsette i stillingen når hun fyller 67 år i november.

Dette skal ha skjedd i et møte med kommunaldirektør Bente Fagerli. Dagen etter skal også byrådsleder Raymond Johansen ha fastholdt beslutningen.

Søgnen sier imidlertid til Aftenposten at hun ikke kjenner til «dette ryktet».

Til VG skrev Søgnen torsdag i en sms at hun «har ingen kommentarer til» spørsmålet om hun skal gå av når hun fyller 67 senere i høst.

På spørsmål fredag om det stemmer at hun er bedt om å gå av som utdanningsdirektør, skriver Søgnen:

«Kommenterer ikke mitt arbeidsforhold.».

Også på skolebyrådens kontor er det taust om meldingen om utdanningsdirektørens fratreden.

– Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte noe om en sak som er av personalmessig karakter, sier byrådssekretær Tarjei Helland (SV) i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune til VG.

Skjer samtidig som annen undersøkelse

Det ble ikke funnet hold i påstandene i varselet mot Utdanningsetaten fra 2014, ifølge Fagerli. Men på bakgrunn av flere som anonymt meldte at forholdene var like uholdbare nå, ble det besluttet iverksatt en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet i etatadministrasjonen.

På spørsmål fra VG sier Søgnen at hun ikke er særlig kjent med innholdet i undersøkelsen, og viser til at dette iverksettes samtidig med en annen medarbeiderundersøkelse, som alle virksomheter i kommunen gjennomfører.

DIREKTØR: Astrid Søgnen er direktør i Utdanningsetaten i Oslo. Hun påpeker til VG at det allerede gjennomføres en medarbeiderundersøkelse i etaten. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Dette er en stor forskningsbasert undersøkelse. Vi har gode erfaringer med den, blant annet fordi vi får vite om medarbeiderne erfarer en tillitsbasert kultur og mestring i arbeidet. Resultatene skal ses i sammenheng, sier hun til VG.

Omstridt karttlegging

Undersøkelsen blir omfattende, og er iverksatt av byrådsavdelingen til Inga Marte Thorkildsen i samråd med byråden og byrådsleder Raymond Johansen.

les også

Thorkildsen om varslersak: – Trist at vi har kommet i en slik situasjon

I det ferske varselet mot Inga Marte Thorkildsen fra toppledelsen i den underliggende Utdanningsetaten, legges det ikke skjul på at man ser på undersøkelsen som en del av prosessen for å fjerne utdanningsdirektør Astrid Søgnen.

«At man som leder i Oslo kommune skal bli utsatt for en slik prosess på bakgrunn av en anonym uttalelse som berører forhold som allerede er undersøkt og utkvittert for fire år siden, er oppsiktsvekkende.» (...)»Det er en forståelse i hele Utdanningsadministrasjonen at arbeidsmiljøundersøkelsen kun tjener det formålet å kvitte seg med etatsdirektør Astrid Søgnen», heter det i det fire sider lange varselbrevet mot Inga Marte Thorkildsen.

Videre kommer de med påstander om trakassering, skremmende, nedverdigende og ydmykende atferd fra byråd Thorkildsens side.

Søgnen ønsker ikke å kommentere om hun er enig i påstanden fra varselet.

Arbeidsmiljøundersøkelsen blir nå sendt ut til alle medarbeiderne i administrasjonen i Utdanningsetaten, samt at den vil inkludere tillitsvalgte og verneombud i hele etaten, som totalt har 15.000 ansatte.

MÅTTE SVARE FOR SEG: Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) måtte torsdag kveld svare på en rekke kritiske spørsmål i komitémøtet til kultur- og utdanningskomiteen i Oslo. Foto: Vidar Ruud/ NTB scanpix

Thorkildsen: - Overhodet ingen planer om å gå av

Byråden måtte torsdag kveld svare på flere spørsmål fra utdanningskomiteen i Oslo bystyre.

les også

Thorkildsen om sms til Oslo-rektor: – Idiotisk formulering

Her forsvarer hun at hun har gått ut og omtalt samarbeidsutfordringene mellom henne og etaten, etter at dette ble kjent i mediene. Hun sier at hun trives i jobben og «overhodet ikke» har noen planer om å gå av.

På spørsmål fra VG etter møtet, om konfliktet kan løses om både hun og Søgnen blir sittende, svarer hun;

– Det er ikke naturlig for meg å kommentere på eventuelle endringer av arbeidsforhold nå, men jeg har i alle fall tenkt å sitte, sier Thorkildsen.

Ser frem til kartleggingen

Hovedverneombud for de ansatte i Osloskolen og Utdanningsetaten, Einar Osnes, ser frem til at ansatte nå kan få si hvordan de har det på arbeidsplassen sin.

les også

Statsråd om striden i Oslo-skolen: Varselet må tas på alvor

– Det er på denne måten vi kan få tak i medarbeidernes ærlige og oppriktige opplevelse av hvordan de har det på jobb i etaten, sier Osnes til VG.

Osnes ønsker ikke å kaste mer ved på bålet ved å uttale seg om konflikten mellom toppledelsen i etaten og Thorkildsen.

Han er imidlertid svært interessert i at den kommende kartleggingen blir gjennomført på en bred og skikkelig måte av en uavhengig tredje part, i dette tilfelle konsulentselskapet PWC (PriceWaterhouseCoopers).

Osnes tror ikke kartleggingen vil være spesielt velkommen i toppledelsen i Utdanningsetaten.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg har registrert en skepsis til undersøkelsen, sier Osnes til VG.

Tillitsvalgte skal intervjues

Kommunaldirektør for utdanning, Bente Fargerli, opplyser til VG at PWCs rapport etter planen skal være ferdig før jul.

les også

Oslos skoledirektør: Avslutter personalsak mot Simon Malkenes

I mandatet til undersøkelsen heter det at de skal kartlegge og vurdere arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet i Utdanningsadministrasjonen. Blant annet gjennom intervjuer med medlemmene i direktørens ledergruppe, verneombud og tillitvalgte.

VG kjenner til at deler av toppledelsen i etaten selv forsøkte å iverksette og få kontroll over arbeidsmiljøundersøkelsen. Men at kommunaldirektøren i samråd med politisk ledelse ved Thorkildsen og byrådsleder Johansen besluttet at undersøkelsen skulle skje i regi av byrådsavdelingen og omfatte en større del av Utdanningsetaten enn kun toppledelsen.

Dette går frem av intern epost-utveksling mellom kommunaldirektør Bente Fagerli og toppledelsen i Utdanningsetaten, som VG har fått tilgang til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder