SLIPPER Å STIKKE: FreeStyle Libre er en populær diabetessensor. I stedet for å stikke seg i fingeren, fester brukeren en sensor på overarmen, og måler blodsukkeret med en liten avleser. Foto: Tea Kristiansen

Går tilbake på beslutning om blodsukkermåler

I mai ble det besluttet at diabetes-sensoren FreeStyle Libre skulle leveres til norske sykehus. Nå er saken utsatt til over nyttår.

Det var under et møte i slutten av august at administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Beslutningsforum for nye metoder orienterte om status i anskaffelse av flash glukosemålingssystemet FreeStyle Libre (se faktaboks).

I vår offentliggjorde Sykehusinnkjøp en intensjonskunngjøring. Her fremgikk det at de fire regionale helseforetakene og underliggende helseforetak hadde intensjon om å signere en avtale med Abbott Norge om levering av diabetes-sensoren til norske sykehus.

les også

Reagerer på aldersbegrensning

I sommer mottok Sykehusinnkjøp en innsigelse fra en annen leverandør.

– Leverandøren mener det ikke foreligger en reell eneleverandørsituasjon, fordi de mener at de har et produkt/system som grovt sett har samme bruksområde og dekker samme behov, sier Slørdahl til VG.

– De mener også at intensjonskunngjøringen ikke inneholder en begrunnelse som forklarer hvorfor flash glukosemåling har funksjoner som deres produkt/system ikke har, fortsetter han.

– Avtale på plass over nyttår

På bakgrunn av innsigelsen, besluttet de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene å gjennomføre et ordinært anbud.

– Prosessen har startet og avtale vil være på plass i løpet av januar 2019, sier Slørdahl.

Avtalen vil kun gjelde barn med diabetes under 18 år.

Refusjonsordninger i andre land

Utsettelsen i saken får Diabetesforbundet til å steile.

– Barn med diabetes er en liten og sårbar gruppe, som har blitt nedprioritert og glemt. De har falt mellom to stoler og vært kasteball i mange år, sier generalsekretær Bjørnar Allgot.

I dag er det flere tusen nordmenn som betaler den årlige kostnaden på rundt 16.000 kroner av egen lomme, ifølge Diabetesforbundet.

les også

Én av tre med diabetes vet ikke at de er syke: Sjekk din risiko

Pluss content

Sensoren er refundert i blant annet Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Frankrike.

Allgot forstår ikke hvorfor saken trekker ut i tid i Norge.

– FreeStyle Libre er godkjent og finansieringsansvaret er avklart. Det er meningsløst å utsette det enda lengre, sier han.

Etterlyser hurtig løsning

Diabetesforbundet har jobbet lenge for å få på plass en refusjonsordning for den populære diabetes-sensoren. Det er nå fire år siden Abbott Norge tilbød FreeStyle Libre til sykehusene via Sykehusinnkjøp (den gang HINAS).

I 2016 ba Bestillerforum om at saken skulle sendes til metodevurdering hos Nye Metoder ved Folkehelseinstituttet. Ett år senere var vurderingen klar, og Beslutningsforum for nye metoder fikk saken på bordet.

les også

Ny forskning kan ha funnet nye diabetesgrupper

I mai i år ble det besluttet at barn med diabetes under 18 år skal få dekket bruken av FreeStyle Libre, men nå er altså saken utsatt til over nyttår.

Nå krever Allgot at det kommer på plass en løsning umiddelbart.

– En mulighet er å gjøre FreeStyle Libre tilgjengelig på refusjon frem til anbudsrunden er over, sier han.

– Bent Høie må også svare barna og foreldrene hvordan dette kan ta fire år. Det er politikernes ansvar å ha et system som fungerer.

Ny dansk forskning viser at mange voksne har fått bedre langtidsblodsukker med flash glukosemåling.

– Det haster med å komme i gang med bedre behandling. Riktig behandling gir færre komplikasjoner, som hjerte- og karsykdommer. Det er godt dokumentert at FreeStyle Libre utgjør en stor forskjell, sier Allgot.

– Må følge regelverket

Slørdahl sier han har stor forståelse for ønsket om å ta i bruk metoder som forenkler hverdagen.

– Vi er nødt til å forholde oss til regelverket om offentlige anskaffelser. Likevel vil jeg poengtere at dette ikke vil utsette saken i betydelig grad.

Også Høie viser til at forsinkelsen har bakgrunn i innsigelsen som kom i sommer.

– Jeg har forståelse for at det er frustrerende for pasienter og pårørende at anskaffelsen av Freestyle Libre for barn og unge er forsinket med cirka seks måneder, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder