Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak

Det konkluderer menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i en enstemmig dom torsdag.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Saken ble fremmet av en norsk romkvinne, med påstand om krenkelse av retten til familieliv fordi hun ikke får ha kontakt med sin datter.

Den enstemmige dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) konkluderer at Norge har brutt artikkel 8 i konvensjonen, som fastslår at alle har rett til vern om privatlivet og familielivet.

les også

Krever moderne slaverilov: – Noen av varene vi importerer, er laget av barn eller slaver

I dommen fastslår også EMD at staten må betale kvinnen 25 000 euro, tilsvarende om lag 245.000 kroner.

Barnet ble flyttet til hemmelig adresse

Datteren, som ble født i 2011, bodde i kort tid sammen med kvinnen og hennes foreldre, helt til de ble kastet ut av kvinnens far.

Over flere måneder flyttet kvinnen og datteren inn og ut av et familiesenter.

I 2012 beordret barnevernet å plassere barnet i et krisehjem hos fosterforeldre på hemmelig adresse. Kvinnen fikk møte datteren en time ukentlig under oppsyn, fordi de fryktet at barnet kunne bli kidnappet.

les også

Nå er nikab forbudt i Danmark

I desember ble det fattet vedtak om full omsorgsovertakelse, hvorav kvinnen og barnets far fikk lov til å møte datteren i en time under oppsyn, fire ganger årlig.

Ingen av foreldrene fikk rett til å vite datterens oppholdssted.

Fikk ikke ha kontakt med barnet

I tingretten ble det bestemt at foreldrene ikke fikk ha kontakt med barnet i det hele tatt, av hensyn til barnets beste.

Saken ble anket til lagmannsretten, men beslutningen ble opprettholdt.

Høyesterett sendte saken tilbake til ny behandling i 2014, men den endte nok en gang med samme beslutning i april 2015.

les også

Tapte erstatningssak etter overgrep: - Som å få hjertet revet ut

Hovedårsaken var faren for at datteren skulle bli bortført av kvinnens familie, og muligheten for at datterens hemmelige adresse skulle bli avslørt.

Kvinnens foreldreferdigheter og hennes evne til å holde seg unna sin voldelige og kontrollerende far var også en del av vurderingen.

Flere barnevernssaker

Saken er en del av en rekke betente barnevernssaker som er under granskning av EMD. Totalt ni saker har de siste årene vært under EMDs lupe.

les også

Elleve barn reddet fra leir etter væpnet aksjon: – Barna var sultne, tørste og skitne

Sakene gjelder avveininger av foreldres rettigheter mot barns behov for beskyttelse. Behandlingen i Strasbourg kommer i kjølvannet av en internasjonal protestbølge mot det norske barnevernet.

Norge har så langt blitt frifunnet av EDM i tre av sakene. En anke over en av dommene er imidlertid sluppet inn til EMDs egen ankeinstans, storkammeret, og det vil bli ny behandling av saken i høst.

Fem andre saker gjenstår, deriblant flere saker der utenlandske statsborgere er fratatt barna sine.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder