VANSKELIG REKRUTTERING: De store byene sliter også med legerekrutteringen. I Bergen har situasjonen snudd fra grønt til gult og helseledelsen jobber hardt for å snu trenden. De ser at fastlegene ønsker seg faste stillinger. Foto: Fredrik Solstad

Fastlegemangel i Tromsø og Bergen

Bergen sliter med rekrutteringen av fastleger. I Tromsø nærmer det seg legekrise.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vi har en forverring av rekrutteringen til fastlegehjemler. Vi meldte grønn situasjon og god rekruttering i sommer. Nå melder vi gult, sier etatsdirektør Brita Øygard i Etat for Helsetjenester i Bergen.

Bergens helseledere har satt varsellampen på og i Tromsø har legesituasjonen gått fra lysegrønn til nesten rød. Fastlegesituasjonen er merkbart vanskeligere, et halvt år etter VGs kartlegging.

I VGs oversikt betyr gult at rekrutteringen er utfordrende. I Bergen må nå legehjemler lyses ut flere ganger før kommunen får ansatt fastleger. Det er helt nytt i Norges nest største by.

Bakgrunn: Kampen om fastlegene

I Tromsø var situasjonen lysegrønn og grei i fjor sommer. Den situasjonen er også snudd:

– Vi lyser ut legehjemler flere ganger uten å finne kvalifiserte leger som takker ja. Akkurat nå har vi flere hjemler som snart mangler lege. Vi er ennå ikke en rød kommune, men på god vei, sier enhetsleder Helga Kramvik i Allmennlegetjenesten i Tromsø.

Rødt på VGs oversikt betyr legekrise og store rekrutteringsproblemer.

At også Bergen sliter med rekrutteringen, overrasker ikke fastlege Tor Magne Johnsen.

– Det viser hvilke utfordringer vi står overfor, sier han.

Torsdag presenterte Johnsen sammen med Trondheims-kollegaer fastlegesituasjonen for Sveinung Stensland (H) og Bård Hoksrud (Frp), helsepolitiske talsmenn for sine partier på Stortinget.

Trondheimslegene møtte fra venstre Sveinung Stensland (H) og Bård Hoksrud (Frp) i Stortinget torsdag. Begge er helsepolitiske talspersoner. Til høyre fastlege og lektor Tor Magne Johnsen og fastlegene Vegard Berge, Inga Marte Grønseth, Hanna Helgetun Krogh og Harald Sundby i Trønderopprøret. Foto: Anne Stine Sæther

«Syk» fastlegeordning

«Syk» fastlegeordning

Gruppen som kaller seg Trønderopprøret, har i hele høst har jobbet målrettet for å bedre fastlegesituasjonen. Trondheimslegene er tydelig på at fastlegeordningen er en «pasient» som trenger akutt behandlig.

– Vi får mange henvendelser fra leger som vil si opp fastlegeavtalen og gå over i helprivat drift for å få kontroll over sin egen arbeidssituasjon. Dette vil være kritisk for kommunene, da disse legene ikke lenger vil ha et ansvar for kommunehelsetjenesten. I tillegg kommer alle fastlegene som forteller om planer om å jobbe i andre deler av helsevesenet. Politikerne må gi dem håp om at det blir endringer raskt. Slutter alle de som sier de vurderer det, blir det krise i helsevesenet. Vi har ikke god tid. Det må skje klare endringer i 2019-budsjettet, sier Johnsen til politikerne.

– Det aller første dette Stortinget gjorde var å vedta en evaluering av fastlegeordningen. Det var også det først Bård og jeg snakket om, vi er helsepolitiske talspersoner i hvert vårt parti. Nå får vi fakta på bordet og det er fullt trykk på denne saken, sier Stensland.

– Vi er veldig klar over at fastlegesituasjonen er vanskelig. De har mange oppgaver og kan gjøre mye med lite penger. Det er store gevinster ved å bevare en god fastlegeordning. Vi er særdeles positive til det, sier Hoksrud.

les også

Stortinget krever flere fastleger

Blir heller vikarer

Selv om det gikk greit å ansette leger i Bergen fjor sommer, så spesialrådgiver Karsten Sylta i Etat for helsetjenester en trend:

– Vi har ikke pasientlister uten leger, og bruker heller ikke vikarbyråer. En grunn til endringen tror jeg er at andelen kvinnelige leger øker. Kvinnelige leger som vi bli allmennleger/fastleger ønsker ofte fastlønnede stillinger. Vi erfarer samme trend blant menn. Dette gjør rekruttering til fastlegestillinger der legen er selvstendig næringsdrivende tyngre.

ENDRING: Etatsdirektør Brita Øygard og spesialrådgiver Karsten Sylta i Etat for Helsetjenester får færre søkere til legestillingene i Bergen. Foto: Privat

I dag har Bergen 236 fastleger og fortsatt ingen pasientlister uten leger. Men Karsten Sylta opplever en klar endring:

– Vi får færre søkere og flere av dem som søker er ikke kvalifiserte. Vi får en del søkere fra søreuropeiske land. Noen har norsk autorisasjon, noen har det ikke. Det er færre norske leger som søker fastlegehjemler. En del av dem vi tidligere ville fått som søkere, velger nå heller vikariater, sier Sylta.

Etatsdirektør Brita Øygard mener det er viktig å få frem at storbyer som Bergen også merker endringer. Rekrutteringsproblemene er ikke noe som bare rammer utkantkommunene:

– Det er veldig illustrerende at vi fikk 72 søkere da vi lyste ut to fastlønnede ALIS stillinger i fjor. Når vi lyser ut vanlige hjemler for selvstendig næringsdrivende leger, for vi få søkere, og få av disse er kvalifiserte, sier Øygard.

ALIS er en rekrutteringsstilling som nyutdannende leger kan søke på for å gjennomføre fem års spesialistutdanning. Det kreves blant annet for å være selvstendig legevaktlege.

Kommunene får 200 000 kroner fra ALIS-Vest prosjektet som statlig tilskudd til hver utdanningsstilling. Den unge legen blir ansatt, får fast lønn og en trygg arbeidssituasjon. Dette er en ordning som Stortingets Helsekomite denne uken vedtok at skal bli en nasjonal ordning.

les også

Kampen om fastlegene: Helseministeren om fastlegemangelen: – Kommunene har skylden

– Det er et godt prosjekt. Det ser ut som om legene ønsker seg en trygg og sikker inntekt, sier Øygard som er glad for at bystyret i Bergen denne uken har vedtatt en plan for legetjenesten som inneholder flere tiltak for å styrke fastlegeordningen.

les også

Fast lege, fast lønn

95 prosent av norske allmennleger er selvstendig næringsdrivende. Det betyr at de kjøper en ledig legehjemmel etter endt utdanning. Det koster ofte 1–2 millioner kroner.

Fortsatt gult i Trondheim og Bodø

Da VG kartla fastlegesituasjonen for et halvt år siden, var Trondheim den største av byene som meldte om bekymringer. Varsellampene var på, situasjonen fikk fargen gul og helseledelsen i kommunen var bekymret.

UTDANNINGSBY: Trondheim har en populær allmennlegeutdanning ved NTNU. I 2017 merket avdelingsleder Elise B. Vesterhus at det ble vanskeligere å rekruttere leger. Foto: Sanne, Therese Alice

Situasjonen er ikke endret:

– VI hadde fire utlysninger av i januar. To av fire fastlegehjemler er besatt. To av stillingene må lyses ut på nytt. Det er utfordrende å ansette leger, det er ikke blitt lettere i høst, men det er ikke kritisk, sier Elise B. Vesterhus,
avdelingsleder enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Trondheim har 169 fastleger.

les også

Fastleger i Oslo: – For dårlig tid til pasientene hver eneste dag

– Det er ikke mange kvalifiserte søkere til hver stilling, men det holder med en. Ingen pasienter står uten tilbud om fastlege. Det er vikarer i ledige stillinger, ser Vesterhus.

Søker kommunalt i Bodø

I Bodø er også situasjonen fortsatt gul, sier helseleder Arne Myrland.

– Det interessante for Bodø er at vi nettopp har lyst ut en kommunal fastlegehjemmel – altså fast ansatt legestilling i kommunen. Her fikk vi 14 godt kvalifiserte søkere, og flere av disse er spesialister i allmennmedisin. Dette i motsetning til at vi ikke fikk noen inn i private hjemler i 2017. Det er helt klart for oss at kommunale stillinger er attraktive, og at det fra sentralt hold må gjøres noe for å øke attraktiviteten til stillinger som private fastleger. Konkret betyr det å se på arbeidsoppgaver, rammevilkår og økonomi i fastlegeordningen, sier Myrland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder