GÅR MOT HØRING: Flere medlemmer i kontrollkomiteen sier at det burde bli høring i SSB-saken. Da vil tidligere sjef Christine Meyer få muligheten til å redegjøre for sin side av saken. Foto: Tore Kristiansen VG

SSB-saken: Dette er det omstridte skjebnemøtet

Det går mot høring i kontrollkomiteen på Stortinget om SSB-saken. Noe av det viktigste medlemmene skal komme til bunns i er det omdiskuterte møtet 19. september.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Møtet 19. september er et av de sentrale punktene. Så lenge det er påstand mot påstand, uten et omforent referat, så må vi snakke med begge sider. Og det er bare en måte å få det til – gjennom høring, sier Dag Terje Andersen (Ap).

Flere andre medlemmer av komiteen støtter Andersen, som leder kontrollkomiteen på Stortinget.

Bakgrunn: Professor: Dette vil høring i SSB-saken innebære

SSB-saken har fått stor medieoppmerksomhet den siste måneden. Det startet 23. oktober, da det ble kjent at innvandringsforskeren Erling Holmøy skulle flyttes. Siden fulgte en rekke oppvaskmøter mellom administrerende direktør Christine Meyer og finansminister Siv Jensen og etter hvert også åpen konflikt mellom de to.

SVARTE: Finansminister Siv Jensen sendte onsdag sitt svar til komiteen. Foto: Odin Jæger VG

Viktig møte

Spørsmålet om hva som skjedde på møtet mellom Finansdepartementet og SSB 19. september, er en helt sentral del av saken.

Det finnes ikke noe referat fra møtet, og de to sidene er uenige om hva som skjedde.

Dette var det siste møtet mellom ledelsen i SSB og departementet før den meget kontroversielle innplasseringen av forskere som ble gjennomført en måned senere.

Til stede var finansråd Hans Henrik Scheel, ekspedisjonssjef Amund Holmsen og fagsjef Pål Sletten fra Finansdepartementet. Fra SSB deltok Christine Meyer sammen med fagdirektør Torstein Bye og forskningsdirektør Kjetil Telle.

Les også: Slik ble Frp-Siv detaljorientert om SSB-endringene

– Møtet 19. september var et oppfølgingsmøte, om stillingsplanen og innplasseringskriterier spesielt, etter at departementet i møtet om halvårsrapporten en drøy uke tidligere hadde gitt uttrykk for bekymring om de endringene som var foreslått i forskningsvirksomheten, har kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet tidligere sagt til VG.

Meyer og Bye har derimot beskrevet det som helt ordinært. Telle har kun bekreftet at møtet fant sted, og vil ikke si noe mer. Det vil heller ikke de som var til stede fra departementet.

Vil ikke si hvem

– Vil komiteen be om at Kjetil Telle, Torstein Bye og andre som var på møtet kommer til høring?

– Det er altfor tidlig å si. Det vil jeg drøfte med komiteen om vi legger opp en eventuell høring, svarer Dag Terje Andersen.

VIKTIG: Dag Terje Andersen understreker viktigheten av møtet. Foto: Odin Jæger VG

SSB-bråket: Her er Siv Jensens forklaringsproblemer

Han sier han vil diskutere det med komiteen og ikke spekulere i mediene.

– Men det jeg kan si er at det vil være interessant å få belyst saken fra flere sider, sier Andersen.

Ikke fått referat

Kontrollkomiteen har så langt stilt Siv Jensen totalt 31 spørsmål om saken i to runder.

Den første gangen nevnte Jensen møtet mellom Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå 19. september, uten at noe referat var lagt ved. Dette reagerte komiteen på, og ba eksplisitt om referatet fra møtet i andre omgang, uten å få det nå heller.

Les også: Siv Jensen får ingen støtte for SSB-forklaringen

«Fra disse møtene foreligger det kun notater fra enkeltpersoner, som ikke er samlet til fullstendige, omforente referater, og som det derfor ikke gis innsyn i», skriver Jensen i svaret.

– Møtet er viktig, men vi skal se på helheten. Det handler om at tunge samfunnsaktører lenge har advart mot prosessen, og spørsmålet er om finansministeren har sendt signaler til SSB om dette, eller om de kom langt senere. Da er møtet et konkret spørsmål, sier Andersen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder