LIKESTILLING: Azhar Hashi (2. fra høyre) er skeptisk til kvinnekvotering i trossamfunn. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (midten) samlet flere kvinner fra trossamfunn for å diskutere likestilling mandag. F.v: Tone Trøen (H), Azhar Hashi, Linda Hofstad Helleland (H), Bushua Ishaq, Fatema Al-Musawi. Foto: Odin Jæger VG

Startet kvinneopprør i moské: Kritiserer krav om kvinnekvotering

Ap vil kreve 40 prosent kvinnerepresentasjon styrene i trossamfunnene. Dette splitter både politikerne, og synene til kvinner i de religiøse miljøene.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

De siste ukene har debatten rast om likestilling og seksuell trakassering gjennom emneknaggen #metoo. Det har også oppstått debatt om likestilling og sosial kontroll i trossamfunnene, etter at Arbeiderpartiet fremmet et kontroversielt forslag.

Arbeiderpartiet vil nemlig frata trossamfunnene statsstøtte om de ikke innfrir en rekke krav. Det som har vekket mest oppsikt, er at de vil kreve 40 prosent kvinneandel i de administrative styrene i trossamfunn som forvalter statlig støtte.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er ikke imponert over forslaget. Mandag kalte hun inn kvinner fra ulike trossamfunn for å høre hva de synes om kvotering og likestilling.

– Jeg vil heller stimulere til å etablere en demokratisk kultur i moskeene, sier Azhar Hashi, som sitter i styret i Arendal Moské.

– Vi trenger en revolusjon

Hashi startet kvinneopprøret i Arendal Moské da hun reagerte på at kvinner ikke fikk være med å bestemme. Nå sitter hun sitter selv i styret. Selv om kampen var hard, er hun skeptisk til å kreve 40 prosent kvinnerepresentasjon.

– Hvis det er kvotering, kan man gjøre hva som helst så lenge det står i papirene at det er kvinner i styrene.

Debatt: Sosial kontroll: Mer enn kvinnekamp.

Da hun selv ledet kvinnegruppen som ville være med i moskéstyret, fikk de nemlig først tilbud om å opprette en egen kvinnelig styregruppe ved siden av den eksisterende som bestod av menn, forteller hun.

– Vi godtok ikke det. Det betyr mye at vi sitter i samme styre fysisk.

Fordi hun frykter dette kan skje andre steder, mener hun heller man må satse på å endre inngrodde tradisjoner gjennom de unge. Samtidig er hun positiv til at Ap også vil kreve obligatorisk opplæring av religiøse ledere for at man skal motta statsstøtte.

– Jeg er for obligatorisk kursing. De som ikke klarer å være med på de kursene, enten det er på grunn av språk eller noe annet, de må byttes ut, sier Hashi.

Fatema Al-Musawi, ungdomskoordinator i kirkelig dialogsenter, er enig med Hashi i at kvotering ikke er veien å gå.

– Vi trenger en sterk bevegelse av kvinner som selv vil få til en endring. Vi trenger en en revolusjon fra kvinner innad i miljøene, sier hun.

Fått med deg? Nytt samarbeid for å bekjempe seksuell trakassering.

Mener kvinnekvotering er nødvendig

Forsker, forfatter og samfunnsdebattant Bushra Ishaq mener kvinnekvotering kan være både nødvendig og positivt, så lenge det gjøres i kombinasjon med andre krav og tiltak. Både regjeringeringen og Ap vil kreve demokratiske styrevalg.

– Når staten gir penger skal de også kunne kreve. Vi må ha demokratiske valg hvert år der man sikrer at flest mulig stemmer, ikke bare fra den eldre garden. Det er behov for en demokratisk organisasjonskultur, sier hun.

Ishaq mener det finnes nok av kvinner som kan være med på å styre, og at det kan være nødvendig å stille krav for at det skal skje i praksis. Hun sammenlikner situasjonen med fedrekvoten, som flere tok ut da det ble lagt til rette for det.

– Jeg har gjort en befolkningsstudie som viser at muslimske kvinner er langt mer trospraktiserende, og deltar mest i trosaktivitetene i moskeene. Men så er det en ubalanse i styrene, sier Ishaq.

– Det er viktig å presisere at likestilling i styrene er i tråd med islamsk trostradisjon, legger hun til.

Fått med deg? Likestillingen på retur - men Norge i verdenstoppen.

VIL KVOTERE: Samfunnsdebattant Bushra Ishaq (t.v) mener kvotering er et nødvendig dytt for å få inn kvinner i trossamfunn. Fatema Al-Musawi (t.h) er mer skeptisk til effekten Foto: Odin Jæger VG

Mener Ap-forslag kan bryte med menneskerettighetene

Tone Wilhelmsen Trøen (H) og Frps likestillingstalsperson, Silje Hjemdal, har reagert kraftig på Arbeiderpartiets forslag, og mener det er alt for inngripende. De reagerer mest på forslaget om kvinneandel, og at trossamfunnene skal forplikte seg til aktivt integreringsarbeid.

– Trossamfunn kan gjøre en viktig innsats for integrering, men vi har et tydelig skille mellom kirke og stat. Staten skal ikke legge seg opp i virksomheten til trossamfunnene politisk, mener Hjemdal.

De mener forslaget potensielt kan bryte med prinsippet om trosfrihet nedfelt i menneskerettighetene.

– De sier at kvoteringen av kjønn ikke skal gjelde i de teologiske organene, men de fleste mindre trossamfunn har administrative og teologiske organer blandet, sier Trøen.

Dersom man skal unngå dette, mener hun, kan man ende opp med at trossamfunnene må opprette egne administrative styrer for å kvotere inn kvinner. Det frykter hun vil gi mer byråkrati.

– Likestilling som prosess får best effekt om den kommer innenfra. Blir det pålagt utenfra mister det legitimitet, sier hun.

Regjeringen får likestillings-kjeft: – Må få det inn med teskje.

Ap: Denne debatten hadde vi for lenge siden

Arbeiderpartiets Masud Gharhkhani har stått på barrikadene for forslaget. Han er svært uenig i bekymringene til Trøen og Hjemdal, og tror ikke likestillingsprosessen får mindre legitimitet om det stilles krav utenfra.

– Denne debatten hadde vi for lenge siden, da vi første gang vi begynte å kvotere kvinner inn i styrene i næringslivet. Nå diskuteres vi som et eksempel på likestilling i arbeidslivet internasjonalt. Dette kan sammenliknes, mener han

Han understreker at det ikke er mulig å stille krav til de teologiske styrene, men mener like fullt det er viktig å stille krav til de administrative der de er adskilt.

– Alle trossamfunn som mottar statsstøtte må diskutere pengespørsmål og administrative spørsmål, som handler om hva de skal bygge på og hvordan de skal utvikle seg. Det er trist at regjeringen ikke vil kvinner skal ha en hånd på rattet i det.

FORSLAGSSTILLER: Masud Gharahkhani (Ap) avviser kritikken fra Trøen og Hjemdal, og ønsker seg kvotering av kvinner i trossamfunnene. Foto: Fredrik Solstad VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder