Rystet etter Risenga-rapport

MOSS/ASKER (VG) Solveig Skinnarland skrev dagbok om manglende pleie på Risenga sykehjem før hun døde. Også andre pasienter kunne ha skrevet lignende dagbøker.

Det mener de pårørende til avdøde Solveig Skinnarland etter å ha lest rapporten fra Helsetilsynet i Akershus om Risenga-hjemmet.

- Dette er uverdig. Det er nødt til å bli bedre for de pasientene som skal leve på Risenga i fremtiden. Solveig er død. Hun etterlot seg en dagbok der hun beskrev en situasjon hun opplevde som grusom. Jeg tror hun ga en presis beskrivelse av virkeligheten, sier Skinnarland til VG.

Solveig var hans grandtante. Hun døde på Bærum sykehus på sin 88-årsdag den 22. februar i år.

I dagboken sin beskrev den erfarne sykepleieren og helsesøsteren hvordan hun opplevde mange av de forholdene som Helsetilsynet i Akershus nå finner uforsvarlige.

- Hadde jeg visst det jeg vet i dag, så hadde jeg blitt sengeliggende hjemme. De dreper meg her, sa Solveig i sin siste samtale med sine nærmeste pårørende, Erling Skinnarland og Sol Storhjell.

- Forferdelig

Erling og Sol mener Helsetilsynets rapport bekrefter hovedinnholdet i Solveigs dagbok.

- Det er summen av alle disse avvikene som er ille. Hver enkelt sak er forferdelig i seg selv. Husk, dette dreier seg om mennesker.

Forholdene på Risenga har vært umenneskelige, sier Erling Skinnarland.

Fylkeslege i Akershus, Anders Smith, sier til VG at det er uvanlig at det påpekes så mange som syv avvik i en systemrevisjon av en omsorgsinstitusjon.

- Når vi skriver at forholdene har vært uforsvarlige, mener vi rett og slett at mye ikke har vært godt nok, sier Smith til VG.

Risenga kommer til å få frist på seg til sommeren med å rette opp manglene.

Smith tror ikke at forholdene ved Risenga kan settes i sammenheng med at sykehjemmet er drevet av en privat aktør, Norlandia Omsorg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder