BUDSJETTET 2010: Finansminister Kristin Halvorsen la fram statsbudsjettet i Stortinget tirsdag formiddag. Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix

Dette skal staten bruke pengene på i 2010

1,3 milliarder mer til politi og påtalemyndighet

530 millioner mer til Nordområdene

8 milliarder mer til kommunene

1,4 milliarder til asylmottak

2600 nye studieplasser i 2010

1,2 milliarder mer i bistand

STORTINGET (VG Nett) Regjeringen bruker rekordmye oljepenger på blant annet styrking av kommunene, politietaten og SFO. Samtidig vil de øke bunnfradraget på formueskatten og NRK-lisensen.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL
Statsbudsjettet 2010

Da VG Nett møtte finansministeren utenfor hennes hjem på Grünerløkka i Oslo grytidlig tirsdag morgen, fortalte hun at 2009 er et ekstraordinært år og en krevende tid.

E24s kommentator, Elin Ørjasæter, chattet med leserne. Les hva hun svarte nederst i saken

Les hele statsbudsjettet her

Like etter klokken 10 gikk hun på talerstolen i Stortinget for å presentere statsbudsjettet for 2010. Kort tid før budsjettet ble lagt fram ble det klart at regjeringen bruker rekordmange oljemilliarder, 44,6 milliarder kroner mer enn handlingsregelen tilsier. Det var på forhånd ventet at Halvorsen kom til å stramme kraftig inn på bruken av oljepenger.

VGTV:Se Halvorsens pressekonferanse LIVE klokken 12.30

Rekordmye oljepenger

- For ett år siden da jeg la frem budsjettet, var det tre uker siden amerikanske Lehman Brothers gikk konkurs. Norge hadde et bedre utgangspunkt enn mange andre land for å møte krisen. Det stabilsierer norsk økonomi og arbeidsliv, åpnet Halvorsen sin finanstale.

PROTOKOLL:Er du fornøyd med statsbudsjettet? Si din mening her

Finansministeren understreker at finanskrisen på ingen måte er over i Norge.

- MINDRE URETTFERDIG: Finansminister Kristin Halvorsen mener de nye reglene bidrar til å utjevne urettferdig fordeling av skattebyrden. Foto: SCANPIX

- Men gode forutasetninger fritar oss ikke for vanskelige avveinginger. Vi har brukt store beløp for omstilling. Tiltakene vi vedtok på nyåret var ekstraordinære.

LES OGSÅ:Høyre: - Regjeringen liker å plage folk

- Vi har bestått prøvene i finanskrisen så langt, men det er fortsatt store utfordringer som venter. Krisen er ikke over. Budsjettet som presenteres i dag er tilpasset de utfordringene vi står overfor.

DEBATT:Diskutér statsbudsjettet her

- Hensynet til sysselsettingen er styrende for budsjettet. Vi gjør det vi kan for å hindre at ledigheten øker for mye og biter seg fast. Regjeringen har funnet det rett med en viss økning i bruken av oljepenger, sier Halvorsen.

FÅ OVERSIKT:Dette betyr budsjettet for ditt fylke

STATSBUDSJETTET 2010:

** Teknologi
I det budsjettet for 2010 vil regjeringen bidra til teknologiutvikling. De foreslår å bevilge nesten tre milliarder kroner til dette formålet.

Totalt er det avsatt 775 millioner kroner til norsk romvirksomhet. Det er 309 millioner kroner mer enn i 2009.

LES OGSÅ:Familiebiler og CO2-snille biler ned i pris

** Klima og miljø
Omlegging av bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning videreføres. Det innføres en CO2-avgift for innenlands bruk av gass i bygg fra 2010. For å forstå klimaendringenes årsaker og utvikling kreves kunnskap og evne til nytenking. Regjeringen foreslår å øke bevilgingene til forskning til 1,7 milliarder kroner.

LES OGSÅ:Venstre: - Ikke offensivt nok på miljø

Bevilgningene til klimarelaterte tiltak under Miljøverndepartementet økes med om lag 45 millioner kroner, snaut 17 prosent.

TETT PÅ NETT: Finansminister Kristin Halvorsen svarer deg klokka 14.Send inn dine spørsmål nå

** Skole og barnehage
Kunnskapsdepartementet foreslår å bevilge 291,2 millioner kroner i 2010 i tilknytning til de 3.000 studieplassene som ble tildelt i forbindelse med årets reviderte nasjonalbudsjett. I tillegg vil regjeringen opprette omkring 2.600 nye studieplasser.

Den rødgrønne regjeringen tar i sitt budsjettforslag også til orde for å «gi midler til 1.000 nye studentboliger».

I tillegg økes innsatsen for de tidligste skoleårene ved å få på plass én gratis time SFO. - Vi vil gi flere barn tilgang til denne arenaen, sier Kristin Halvorsen.

LES OGSÅ:Her er regjeringens skolesatsinger

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BLID: Finansminister Kristin Halvorsen smilte på vei inn på Stortinget for å legge frem statsbudsjettet 2010. Foto: SCANPIX

** Mer penger til kommunene
- Kommunene er viktig for å sikre gode omsorgstjenester i hele landet. Den finanspolitiske tiltakspakken i januar styrket kommunene, i tillegg ble de styrket i revidert statsbudsjett. Vi viderefører en sterk satsing på kommunesektoren.

Kommunene styrkes med 8 milliarder kroner.

E24:Sletter formuesskatten for 120.000

** Øker bunnfradraget på formueskatten
Utgiftene i folketrygden er den enkeltutgiften som øker mest. Regjeringen ønsker å beholde veldferdsstaten som et spelsielag.
I det nye budsjettet gjør regjeringen store endringer i skattesystemet.

Leserne raser over boligskatten:- Som om vi ikke har nok fra før

- Vi beholder formueskatten, men gjør endringer, sier Halvorsen.

- Det er ikke akseptabelt at en blokkleilighet på Oslo øst skal ha høyerer ligningsverdi enn en større leilighet på Oslo vest. Dette er urettferdig, særlig for eldre som ønsker å selge en stor, upraktisk bolig for å kjøpe noe mindre. Våre forslag til endring er å rette opp dette. Vi øker bunnfradraget på formueskatten. Dette gir samlet sett ikke økt formueskatt. 8 av 10 som i dag betaler formuesskatt får lettelser. Vi får løftet opp særlige lave ligninger.

Tom Staavi blogger:- Drit i Oslo, leve Toten

Halvorsen nekter imidlertid for at dette kun rammer de som bor i byen.

- Noen påstår ar dette er en byskatt. 92 prosent av alle i Oslo får samme eller lavere skatt, og det kan dermed umulig være en byskatt. Jeg foreslår at opposisjonen setter seg grundigere inn i dette før de uttaler seg.

SKATTEKALKULATOR:Dette betyr statsbudsjettet for deg

Ifølge Halvorsen vil totalt 120.000 færre mennesker betale formueskatt i det nye budsjettet. Dette fordi de øker bunnfradraget til 700.000 for enslige.

Statsbudsjettet fra A til Å

(Artikkelen fortsetter under bildet)

DEMONSTRERTE: Ikke alle er fornøyd med regjeringen. Aktivister hadde møtt opp utenfor Stortinget for å markere kampen mot fattigdom. Foto: SCANPIX

** Samferdsel
En økning for Statens Vegvesen på 23 prosent og 18,5 prosent for Jernbaneverket. I tillegg får Statens vegvesen 14,1 milliarder kroner til veiene. Regjeringen øker også bevilgningene til rassikring. 850 millioner kroner skal brukes til formålet i 2010, noe som gir en økning på 92 prosent fra i år.

De rødgrønne foreslår 150 millioner kroner til gang- og sykkelveier og 65 millioner kroner til kollektivtiltak og tiltak for universell utforming.

SAMLESIDE:Alt om statsbudsjettet 2010

** Mer til Nordområdene
Et utenrikspolitisk satsingsområde for regjeringen. De vil øke tiltakene i nordområdene med 530 millioner kroner.

** Styker fedrekvoten
- Vi utvider retten til fedrekvote. 1500 flere fedre får rett til fedrekvote, sier Halvorsen.

** Dyrere NRK-lisens
Regjeringen foreslår en påplussing til kulturformål på 812 millioner kroner i neste års budsjett. Det betyr at kulturbudsjettet har økt med cirka 2,7 milliarder kroner siden Giske ble kulturminister i 2005.

Samlet økes bevilgningene til språk, bibliotek og litteratur med drøyt 58 millioner kroner. Den Norske Opera & Ballett får en tilskuddsøkning på hele 54 millioner.

Kringkastingsavgiften går imidlertid opp med 99 kroner neste år, fra 2.334 kroner til 2.434 kroner. Dette er en økning på 4,2 prosent.

LES OGSÅ:Liten drahjelp til Grand Prix-festen

** Mer til politiet
- Kriminalitet skaper utrygghet, sier Halvorsen. Derfor vil hun øke bevilgningene til politi og påtalemyndighet med 1,3 milliarder kroner. I tillegg foreslås det å ta opp 720 nye studenter til Politihøyskolen.

Regjeringen vil ha flere stormøter og oppfølgingsteam for unge lovbrytere. Bevilgningen til konfliktrådene foreslås økt med 5 millioner kroner neste år.

I tillegg får økokrim åtte nye stillinger neste år, dersom regjeringens budsjettforslag vedtas.

LES OGSÅ:Politiet dobler bemanningen i helgene

** Asylmottak
I budsjettet for 2010 vil regjeringen bruke 1,4 milliader kroner til asylmottak.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

OFFENTLIG: Statsbudsjettet for 2010 ble offentliggjort tirsdag formiddag. Den trykte publikasjonen er fortsatt populær selv om dokumentene er tilgjengelige i elektronisk form. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

** Trapper opp bistanden
- Et viktig signal fra Norge at vi trapper opp bistanden, sier Halvorsen. Den økes med over 1,2 milliarder kr. Bistanden utgjør 1,09 prosent av anslaget for bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2010.

** Renten
- Rentebunnen er nå nådd, har Norges Bank signalisert. Det vil være nødvendig å bringe bruken av oljepenger tilbake til 4 prosent.

LES OGSÅ:SSB: - Kan føre til økt press på renta

** Helse
Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til drift av helseforetakene. Det ønskes at samhandlingsreformen følges opp for å gi pasientene et bedre og helhetlig tilbud.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder