VENTER: Overlege og avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet forventer at svineinfluensaen på nytt kan komme til Norge om noen uker. Foto: Jan Petter Lynau

Advarsel: Udefinert influensa få uker unna

(VG Nett) Folkehelseinstituttet aner ikke om det er Svineinfluensa eller «vanlig» influensa som vil dominere landet i vinter. I Storbritannia har minst 10 personer dødd av svineinfluensaen den siste tida.

Arild Færaas
ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

- Vi tror influensaen er noen få uker unna, sier Preben Aavitsland, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Han forteller at svineinfluensaen er tilbake i Storbritannia og i Irland. Sykdommen som i fjor og tidligere i år har herjet med hele verden, er allerede årsaken til minst 10 dødsfall i Storbritannia i år. Flere er lagt inn på sykehus.

- Sykdommen ser ut til å være på samme nivå som ved første bølge i Storbritannia, sier Aavitsland.

Fordi 2,2 millioner nordmenn tok Pandemrix i fjor, tror Aavitsland at Norge vil slippe unna den verste svineinfluensaepidemien. I Storbritannia er det langt færre som er vaksinert.

- Når så mange er immune, er det en god mulighet for å unngå en svineinfluensaepidemi. Men vi vet ikke hvilket type influensavirus som vil dominere.

Les også: 30 døde av svineinfluensa i Norge i 2009

Anbefaler ikke Pandemrix i år

Aavitsland forteller at de i år ikke vil anbefale bruk av svineinfluensavaksinen Pandemrix, men heller den vanlige influensavaksinen.

- Pandemrix dekker bare svineinfluensaen, mens den vanlige influensavaksinen dekker tre virus, inkludert svineinfluensaen, forteller han.

I motsetning til i fjor vil ikke Folkehelseinstituttet anbefale alle å ta influensavaksinen. Men i år er det bare gravide og risikogruppene (se i bunn av artikkelen) som blir direkte bedt om å ta vaksine mot influensavirus.

- I fjor ønsket vi å vaksinere så mange som mulig slik at vi kunne forsinke spredningen. I år får folk som ikke er i
riskikogruppene selv vurdere om de vil ta vaksine.

Aavitsland kan ikke si noe om svineinfluensaen som vil komme til Norge i år, vil være mer alvorlig enn fjorårets.

Les også: - Gravide bør influensavaksinere seg

Sjekker bivirkninger

Ifølge Bergens Tidende skal det ha vært meldt inn 1100 tilfeller av bivirkninger blant de omtrent 2,2 milliioner nordmenn som fikk svineinfluensavaksinene Pandemrix i ukene før jul i fjor.

800 av dem fikk milde og forbigående symptomer, mens 300 av sakene var mer alvorlige. De inkluderte spontanaborter, alvorlige søvnforstyrrelser, nervelammelser og allergisjokk.

Ifølge Steinar Madsen, avdelingsoverlege i Statens legemiddelverk, er det ikke foreløpig funnet noen klar sammenheng mellom vaksinen og skadene.

- Dette er komplisert vitenskap. Det er mange momenter som må tas hensyn til. For eksempel må man finne ut om sykdomssymptomer forekommer hyppigere blant dem som er vaksinert enn blant dem som ikke er vaksinert. Det er også et spørsmål om vanlig influensa kan utløse de samme sykdommene, sier han til Bergens Tidende.

Det europeiske legemiddelkontoret har satt i gang gransking av disse mistenkte sykdomstilfellene for å se om vaksinen kan være årsaken.

Les også: 300 alvorlig syke etter svineinfluensavaksine

- Regnet med mange meldinger

Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier de regnet med mange meldinger.

- Vi oppfordret dem som vaksinerte til å melde inn alt som skjedde uansett om de mente det var noen sammenheng eller ei, sier han.

Preben Aavitsland sier det er for å oppdage sjeldne bivirkninger.

- De oppdager man først når man vaksinerer veldig mange. Men disse meldingene danner bare grunnlaget for nøyere studier. Vi måler hvor mange som for eksempel har fått narkolepsi (alvorlige søvnforstyrrelser) av dem som har tatt vaksine og hvor mange av dem som ikke er vaksinert, som har fått sykdommen, forklarer han.

Får svar i vinter

Folkehelseinstitutter er i gang med sine egne granskinger.

- Det tar litt tid, men vi regner med å kunne offentliggjøre resultatetene i vinter.

Om du allerede har vaksinert deg mot svineinfluensa, slipper du å gjøre det i år igjen.

- Syke personer er bakgrunnsstøy

Olav Flaten, medisinsk direktør i legemiddelselskapet Glaxo Smith Kline som har laget Pandemrix, kaller de 300 alvorlige syke for «bakgrunnsstøy».

MOT SVINEINFLUENSA: Influensavaksinen Pandemrix ble kjøpt inn i 9,4 millioner doser slik at alle nordmenn skulle være beskyttet mot svineinfluensaen. De fleste dosene er ikke brukt. Foto: AFP


- Når så mange blir vaksinert vil det være noen som blir syke uansett. Det kalles bakgrunnsstøy.

Flaten hevder også at det er ingenting som tyder på at det er en sammenheng mellom de som har blitt syke og vaksinen.

- Men vi er glade for at det følges opp og at myndighetene går gjennom dette. Våre data viser at det ikke er noen andre kjente bivirkninger enn at det umiddelbart er vondt når du blir stukket, og at du kan føle deg litt uggen i kroppen det første døgnet etter du har tatt vaksinen, sier Flaten.

Les alle VGs saker om svineinfluensaen

Les fakta om Pandemrix her.

Risikogruppene

I tillegg til gravide mener Folkehelseinstituttet at disse risikogruppene som bør ta influensavaksine:

1. Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet.

2. Voksne og barn med kroniske hjerte-karsykdommer.

3. Voksne og barn med sykdommer som reduserer motstanden mot infeksjoner, for eksempel hiv.

4. Beboere på alders- og sykehjem.

5. Personer som er 65 år eller eldre.

6. Personer med type 1 eller type 2 diabetes.

7. Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.

8. Voksne og barn med kronisk leversvikt.

9. Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

10. Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder