VENTER I MOTTAK: Det er nå 302 enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak som bare har opphold til de fyller 18 år. Og nær halvparten av dem når den skjebnesvangre 18-årsdagen i høst. Foto: Øyvind Nordahl Næss VG

Asylbarna: Kjempekø av barn som skal sendes ut i høst

130 enslige mindreårige fyller 18 år i høst – og da har UDI vedtatt at de må ut. Unge Venstre krever at Trine Skei Grande tar grep i forhandlingene med Høyre og Frp.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Rundt om i Norge sitter det nå 302 enslige mindreårige som bare har opphold i Norge til de fyller 18 år. Og nær halvparten barna fyller altså 18 år i løpet av høsten.

Dermed vil det i høst og vinter trolig komme en lang kø av asylbarn som må ut.

– Det er mange som vil ha en plikt til å reise ut i løpet av høsten, og UDI jobber nå med å fasilitere en retur for dem som ønsker det. Målet er å få flest mulig til å reise frivillig, sier Line Schei Mogenstad i Asylavdelingen i UDI til VG.

UDI regner fortsatt situasjonen i mottakene for enslige mindreårige som alvorlig.

Dramatisk utvikling i 2017: Halvparten av asylbarna må ut når de fyller 18 år

Krever at Venstre tar grep

128 av de 130 barna som fyller 18 år i høst, er afghanere, og det er Afghanistan de eventuelt sendes tilbake til. Unge Venstre understreker at enslige mindreårige må bli et tema i regjeringsforhandlingene som begynner om kort tid.

– Vi mener at Venstre i forhandlinger med regjeringen primært må ha som krav at hele ordningen med midlertidighet skal avskaffes, og hvis ikke må bruken reduseres kraftig, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til VG.

Kommunikasjonssjef i Venstre, Jan Christian Kolstø, opplyser at moderpartiet - med Trine Skei Grande i spissen - skal starte arbeidet med en strategi og eventuelle krav til regjeringen nå på onsdag.

Regjeringen – og Ap – har gjentatte ganger avslått at ordningen for midlertidig opphold skal skrotes. Men Hustveit tror Venstre kan få gjennomslag hvis de presser på.

– I forrige runde fikk vi endret reglene for lengeværende asylbarn. Jeg mener det er mulig å få gjennomslag her, sier Hustveit til VG.

Møt en av dem som har fått avslag: De unge afghanske guttene som venter

Derfor må så mange ut nå

Grunnen til at så mange asylbarn fyller 18 år nå i høst, er at UDI setter dagen asylbarna kommer til Norge som deres fødselsdato. Ettersom antallet ankomster eksploderte under flyktningkrisen høsten 2015, har mange enslige mindreårige i norske mottak fødselsdato om høsten.

– Det kan virke litt rart, men det har sammenheng med at veldig mange av søkerne ikke vet når de er født. Hvis vi får en søker som vet fødselsdatoen sin, setter vi den datoen. Men mange har en formening om hvor gamle de er, men ikke hvilken dato de er født, sier Mogenstad i UDI.

Rundt 100 av dem som fyller 18 i løpet av høsten, har en klage til behandling hos UNE. Har de en klage til behandling, må de ikke reise ut før klagen er avgjort. Men normalt sett omgjør UNE få av UDIs vedtak for disse barna.

Siden 2014 har UNE fått inn 385 saker, men bare 25 har blitt omgjort.

Fortsatt uro i mottakene

FØDSELSDATO: UDI har brukt de omdiskuterte alderstestene for å finne ut hvilket år mange av asylbarna er født. Foto: Jørgen Braastad VG

UDI påpeker at situasjonen i mottakene for enslige mindreårige fortsatt er alvorlig.

– Vi har fått færre rapporter om alvorlige hendelser og utagering fra mottakene de siste månedene. Men de rapporterer fortsatt om at ungdommene er apatiske, nedstemte og generelt sett har en dårlig psykisk helse, sier Mogenstad i UDI.

Fikk du med deg? UDI tilbyr enslige mindreårige 42.000 for å reise hjem til Afghanistan

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder