IKKE BRA NOK: Kristin Halvorsen sier at hennes gjennomgang avslører at departementet har hatt for dårlige rutiner for kunngjøring av tilskudd. Foto: Scanpix

Halvorsen: Tilskudd må lyses ut bedre

En del av tilskuddene som ble gitt i Audun Lysbakkens statsrådstid, burde vært lyst ut bedre, sier statsråd Kristin Halvorsen (SV).

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

- Det er opplagt at det ville vært mer i samsvar med regelverket om det ble opprettet flere klare tilskuddsordninger, og at alt ble kunngjort. Men det er også gråsoner i dette, sier Halvorsen til NTB.

Hun sier at hennes gjennomgang avslører at departementet har hatt for dårlige rutiner for kunngjøring av tilskudd.

- Men jeg har ikke funnet at noen tilskudd ikke er gått til formålet, sier Halvorsen.

Kristin Halvorsen fungerer som barne-, likestilling- og inkluderingsminister etter at Audun Lysbakken måtte gå på saken om pengerot og inhabilitet. Torsdag sendte hun et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som svar på at komiteen tidligere i mars ba om en redegjørelse fra departementet om tilskudd gitt i 2011. Til sammen beløper bevilgningene av enkelttilskudd seg til 234,5 millioner kroner.

Hun har ikke gått gjennom saken om Jenteforsvaret som var en av sakene Lysbakken måtte gå på grunn av.

- Burde vært kunngjort

Halvorsen sier at hennes gjennomgang viser at det finnes større gråsoner i økonomiregelverket, og at det også finnes klare unntak fra spørsmål om kunngjøring.

- Mange av tilskuddene hører med til unntaksbestemmelsene som ikke skal lyses ut. Dette kan være tilskudd til for eksempel kommune og stat, til internasjonale organisasjoner med mer.

Hun sier at hun anbefaler at det opprettes flere tilskuddsordninger, og at tilskuddene som ikke omfattes av unntakene blir kunngjort for eksempel på departementets hjemmeside.

- Bestemmelsene som sier at enkelttilskudd skal kunngjøres som hovedregel, er regjeringens egne kjøreregler, og ikke noe Stortinget har vedtatt. Så det som er viktig overfor Stortinget er at bevilgningene har gått i tråd med det Stortinget har vedtatt. Jeg har ikke funnet at det ikke har skjedd, sier hun.

Vil ikke kreve tilbake

Halvorsen har nå sett på utbetalinger av tilskudd i 2011 slik Stortinget har bedt om.

- Jeg har også sett på tidligere år og vet at dette har vært en praksis, sier hun.

Men hun vil ikke be om at noen av tilskuddene som ble gitt i 2011 blir tilbakebetalt, ettersom hun mener at samtlige tilskudd gikk til formålet de var ment til.

- Det er min vurdering og jeg er ikke inhabil, sier Halvorsen.
Reform

Når det gjelder tilskuddet til Reform, der daværende statsråd Audun Lysbakken (SV) var inhabil, har Halvorsen konkludert med at grunnbevilgninger og tilskudd som allerede er gitt, ikke vil bli krevd tilbake.

- Jeg må vurdere hva som er rimelig og ikke rimelig i forhold til Reform. Reform er ikke skyld i at statsråden var inhabil. Da har jeg kommet til at det ville vært urimelig for Reform at vi skulle kreve pengene tilbakebetalt, sier Halvorsen.

Imidlertid mener hun tilskuddet på 675.000 kroner til Reforms prosjekt «Sammen mot voldtekt», som ennå ikke er utbetalt, må vurderes på nytt.

- Men denne saken skal Reform få uttale seg om, sier hun til NTB.

Halvorsen mener ikke at gjennomgangen tilfører noe nytt til saken om Audun Lysbakkens avgang.

- Dette endrer ingen vurderinger i forhold til den saken. Spørsmål om tilskudd, og hvordan regelverket var vurdert, var uansett ikke av de alvorligste spørsmålene. Det viktige var det politiske skjønnet i forhold til Jenteforsvaret, og håndteringen av habilitetsspørsmålet, sier Halvorsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder