RYDDER VEI: Per Sandberg og Frp vil gi Norge et helt nytt stamveisnett i løpet av 20 år, men kan ikke garantere at Norge blir bomfritt. Foto: Tore Kristiansen

Bom stopp for Frps bompenge-nei

GARDERMOEN (VG) En stemme til Frp er ikke lenger en stemme for et bomveifritt Norge. Per Sandberg kan ikke garantere at alle bomstasjonene forsvinner, om Frp kommer i regjering.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

- Det kommer an på hvor høy bomveigjelden er når vi overtar. Er den 25 milliarder kroner, kan det bli vanskelig å fjerne alt på kort tid. Men vi vil starte på rivejobben umiddelbart, sier Sandberg, som er Frps nestformann og leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Forslaget fra Østfold Frp om å forplikte alle partiets folkevalgte til å stemme mot ethvert bomprosjekt, vil bli avvist på Frp-landsmøtet i dag, hvis Sandberg får det som han vil.

- Så Frp vil ikke være kategorisk imot fremtidige bomveier heller?

- Hvis private vil bygge en parallell veistrekning med bomveifinansiering, så kan det være greit. I tillegg kan det offentlige bygge en vei med bompenger hvis det forankres i en lokal folkeavstemning, og at det finnes en alternativ, bomfri vei.

Egen transportplan
Dessuten er Sandberg åpen for at folk må fortsette å betale en bompengesum tilsvarende fergebilletten, der det bygges en bro eller en tunnel i stedet.

- Vi skal lage vår egen nasjonale transportplan. Der vil vi skille mellom statlige veier og veier andre skal ta seg av. I løpet av 20 år skal vi ha bygd et fremtidig, permanent stamveinett, uten bompenger, sier Sandberg til VG.

Veier som staten ikke skal bygge og vedlikeholde, vil bli overlatt kommunene å ta seg av. Om noen av disse veiene kan være bomvei eller ikke, vil ikke Sandberg ha noen mening om - det vil være opp til kommunene å bestemme.

- Skulle noen av disse være bomveier, så vil staten ikke overta ansvaret for finansieringen, slår Sandberg fast.

- I dag har vi 50 bomselskaper med om lag 100 innkrevingspunkter. Om få år vil det være minst 400 innkrevingspunkter. Det sier seg selv at staten ikke kan slette gjelden i alle disse selskapene umiddelbart. Men vi ønsker at staten skal gjøre stamveinettet gratis, sier Sandberg.

Akseptert
Frps lokallag har flere steder akseptert lokal bomveifinansiering, mens partiet har stemt imot i Stortinget.

I forbindelse med Oslopakke 3, som både inneholder veiutbygging og styrking av kollektivtransporten, har Oslo Frp stilt seg bak en stor andel bomveifinansiering for bilistene, mens Akershus Frp har gått imot.

Utbyggingene har ikke startet, men allerede 1. juli vil bilister som skal kjøre inn til Oslo begynne og betale på planen. Da øker prisen i bomringen fra 20 til 25 kroner. Ifølge Per Sandberg vil Frp i Stortinget sannsynligvis kreve full statlig finansiering, slik at bommene kan rives.

Frp har gått inn for å legge 300 milliarder kroner inn i et gigantisk finansieringsfond for ny infrastruktur. Avkastningen på 15 milliarder kroner i året skal brukes til å betale for nye veier, bane og flyplasser. Per Sandberg sier at fondet vil gi politikerne mulighet til å tenke helhet i planleggingen av infrastruktur.

- Hvorfor må de kollektivreisende fortsette å kjøpe billett, mens bilistene slipper å betale?

- Fordi de allerede har betalt bilavgifter og bensinavgifter i dyre dommer. At bilistene ikke betaler for seg, er helt feil, sier Per Sandberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder