UTRYKNING: I 2021 ble 134 barn og unge sendt til sykehus etter overdose.

Overdoser blant unge: Flere blir innlagt

Flere under 18 år havner på sykehus etter å ha tatt overdose, viser en kartlegging. Overdoseforskere og ambulansetjenesten ser mer av GHB og amfetamin blant norsk ungdom.

Publisert:

Natt til søndag 8. januar døde to tvillingsøstre på 16 år etter en antatt overdose av et narkotisk stoff i Spydeberg.

Tall VG har hentet inn viser at det er flere tilfeller av at barn og unge får sykehusbehandling for overdoseroverdoserOverdose er en dose av et medikament eller rusmiddel som fører til alvorlig forgiftning og i verste fall død. Under en overdose blir pusten, pulsen eller bevisstheten blir svært påvirket. Respirasjonsvansker er det kan føre til død. Kilde: Store medisinske leksikon.

Samtidig er det også noen flere som dør av overdose, ifølge tall fra dødsårsaksregisteret til Folkehelseinstituttet (FHI):

Flere får akutthjelp

VG har fått en oversikt over hvor mange ganger barn og unge på 18 år og yngre har fått akutt behandling på sykehus for overdoser av narkotiske stoffer i årene 2017 til 2021.

Tallene kommer fra Norsk Pasientregister hos FHI, og de som gjelder 2022 er ikke klare ennå.

Tallene viser at det har vært en oppgang i tilfeller av at barn og unge får behandling for overdoser:

 • 2017: 74
 • 2018: 94
 • 2019: 90
 • 2020: 125
 • 2021: 134

Statistikken dreier seg om antall tilfeller. Samme barn kan altså ha vært innlagt for overdose flere ganger.

VG har også fått oversikt over hva de under 18 år har tatt overdose av de siste fem årene:

 • Opiater: Det varierer veldig om barn og tenåringer tar overdoser av opiater som heroin og fentanyl.
 • Kokain: Overdoser med kokain ble overhodet ikke meldt om for aldersgruppen før i 2021.
 • Sedativa og hypnotika: Overdoser med beroligende stoffer, som ofte er reseptbelagte piller, varierer mellom 18 til 32 tilfeller i året med en liten økning de siste årene.
 • Hallusinogener: Overdoser med LSD og ketamin har variert mellom 10 og 19 tilfeller i året, men også her med de høyeste antallene de siste årene.
 • Andre stimulanter: Det har vært en synlig økning i kategorien «andre stimulanter», som vil kunne inkludere amfetamin, ecstasy og MDMA.
 • Cannabis: Mens 11 barn fikk akuttbehandling på grunn av cannabis i 2017, har det variert mellom 20 og 28 de siste årene.

Kan ha blitt lettere å få tak i

Linn Gjersing, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, har spesialisert seg på overdoser. Hun har sett spesifikt på unge miljøer.

– Det er vanskelig å vite om dette er en jevn økning nasjonalt, eller om det gjelder spesielle steder i landet. Det kan være snakk om økt tilgjengelighet, sier hun om at sykehusene har hatt flere overdose-innleggelser.

Barne- og ungdomsarbeidere i Indre Østfold, der de avdøde tvillingene bodde, har sagt at tilgangen til narkotiske stoffer er blitt større, og at aksepten blant unge for å ruse seg har økt.

– De økte innleggelsene gjenspeiles ikke i overdosedødsfallene. Der ser altså ikke ut til å føre til en økt dødelighet blant de unge, sier Gjersing til VG.

Overlege: – Amfetamin og GBH øker

Arne Kristian Skulberg (46) er overlege ved luftambulansen i Oslo. Han forsker på nesesprayen nalokson ved NTNU, som brukes mot overdoser av blant annet heroin. Han er også tilknyttet et nasjonalt prosjekt om overdoser i Helsedirektoratet.

– Min erfaring fra Oslo er at morfinoverdoser blant unge er kjempesjelden. Det skjer nesten aldri, sier legen, som tilfeldigvis kommer fra Spydeberg.

– Det som kan ha endret seg, er at stoffer som amfetamin og GHB har økt blant unge de siste ti årene. GHB er blitt et feststoff blant ungdom, sier Skulberg.

– Noen av disse fører til overdoser, men de er mindre dødelige enn morfinstoffene.

RYKKER UT: Anestesilege Arne Skulberg rykker ut på nødtilfeller i Oslo-området, og behandler flere overdoser.

Farlig blanding

I oktober døde en 20-åring fra Nedre Romerike av et nytt og svært kraftig rusmiddel, protonitazen, og politiet gikk ut og advarte mot det.

Overlege Skulberg har likevel inntrykk av at unge i dag ruser seg mindre enn det hans generasjon gjorde.

– Jeg har heller ikke inntrykk av at stoffer som fentanyl og protonitazen brer om seg. Det er enkelttilfeller, men det er stabilt lavt. Likevel må vi være oppmerksomme på det, for disse stoffene er farlige.

Det er blandingen av ulike stoffer som er det store problemet, ifølge Skulberg,

– Det er sjelden at folk bare tar én ting. De fleste har en fest og tar forskjellige rusmidler. Da øker sjansen for en overdose.

Det er for eksempel ikke uvanlig med en blanding av for eksempel MDMA, morfinstoffer, alkohol, tobakk og cannabis, sier han.

Mørketall

Til tross for en tilsynelatende økning i antallet overdoser blant barn og tenåringer, sier Skulberg at han knapt har vært med på utrykning på overdoser blant barn.

– Gjennomsnittsalderen for de som tar overdoser i Oslo øker for hvert år. Det er stadig færre yngre.

– Hva er grunnen?

– Det er mindre rekruttering til rusmiljøet, kanskje er det færre ungdommer som ruser seg i det hele tatt, og de som gjør det, tar mindre farlige stoffer.

Overlegen og overdoseforskeren påpeker samtidig:

– For å bli oppført i en statistikk over overdoser, så må du ringe 113 eller havne på legevakten. Derfor er det helt sikkert mørketall.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no