BEHANDLER KLAGER: De fleste UNE-vedtakene som ble behandlet i domstolene i fjor gjaldt asyl, utvisning, tilbakekall og familieinnvandring. I 2022 behandlet Utlendingsnemnda 5502 saker.

UNE tapte nesten halvparten av rettssakene i fjor: − En altfor høy tapsprosent

I fjor tapte Utlendingsnemnda (UNE) nesten halvparten av alle sakene sine som ble behandlet i norske domstoler. Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, mener dette er «svært problematisk».

Publisert:

– En altfor høy tapsprosent, sier Smith til VG.

UNE skriver selv i en oppsummering av UNE sine rettssaker i 2022 at de hadde en medholdsprosent på 55.

– Det vil si at vedtakene, i 55 prosent av tilfellene, ble kjent gyldig. Det svarer til 29 av 53 rettskraftige dommer.

Avdelingsdirektør Ketil Larsen uttaler at «medholdsprosenten er ikke helt der vi ønsker».

– Samtidig var det færre rettssaker i fjor enn tidligere år, så da gjør den enkelte dom større prosentvis utslag. Vi har derfor ikke tapt flere saker i rene tall enn før, forteller Larsen.

IKKE HELT FORNØYD: Ketil Larsen er avdelingsdirektør i Utlendingsnemnda (UNE).

I tingretten hadde UNE en medholdsprosent på 58 i fjor. I lagmannsretten var den 50, og i Høyesterett 67.

Larsen forklarer at i en del av sakene der UNE ikke har fått medhold, er ikke det ensbetydende med at utfallet er feil.

– Det kan være at grunngivelsene våre må bli tydeligere. Og det tar vi til etterretning, sier Larsen, som legger til:

– Domstolskontroll er en viktig del av rettsvernet. Og dommer er viktige tilbakemeldinger på om saksbehandlingen vår holder den standarden den skal etter regelverket.

REAGERER: Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen.

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, sier at det i utgangspunktet er bra at UNEs vedtak prøves for domstolene.

- Men dette er en altfor høy tapsprosent for et forvaltningsorgan, uansett om det er en uavhengig nemnd som UNE. Forvaltningen skal håndheve loven på en riktig måte, og at de tar feil i nesten annen hver sak er svært problematisk.

– Advokatforeningen har ikke gått inn i de enkelte sakene, men dersom UNE taper i retten, hefter det feil ved UNEs vedtak.

Smith peker på at dette er et saksområde der man i liten grad har rett til advokathjelp.

– Advokatforeningen har i mange år pekt på at her er både juss og faktum komplisert og her burde man hatt rett til advokat. Kanskje ville da flere av avgjørelsene blitt riktige i første omgang.

Leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, advokat Marius Dietrichson, karakteriserer medholdsprosenten til UNE i rettssakene som «oppsiktsvekkende lav».

– Domstolen har over flere år opparbeidet seg betydelig kompetanse på utlendingsfeltet. At nær halvpartene av UNE sine vedtak blir ansett ugyldige av domstolen, er derfor et kraftig signal om at noe er feil i forvaltningen eller i saksbehandlingen.

– Jeg er ikke kjent med noen annen statlig instans som har så lav medholdsprosent på sine vedtak når de først prøves av domstolen, sier Dietrichson.

OPPSIKTSVEKKENDE: Advokat Marius Dietrichson er leder i Advokatforeningens forsvarergruppe.

De siste årene har UNE vunnet frem i en stadig lavere andel av sakene som har havnet i rettsapparatet.

I 2021 fikk UNE medhold i 52 av totalt 77 saker. Det gir en medholdsprosent på vel 67.

I 2020 vant UNE frem i 76 prosent av sakene i tingretten og 70 prosent av sakene i lagmannsretten. I tillegg fikk UNE medhold i begge sakene som ble behandlet i Høyesterett det året.

Les også

Eyasu fikk medhold i utvisningssak – nå blir han saksøkt av staten

BERGEN (VG) Utlendingsnemnda (UNE) mente Grunnloven ble brutt da norske myndigheter ville utvise Eyasu Tewelde Tsegay…

Advokat Olga Halvorsen er leder i Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett.

Hun mener en tapsprosent på 45 er betenkelig, og viser til at sakene som UNE behandler som regel er av svært alvorlig karakter, som asyl- og utvisning.

– Det betyr som ytterste konsekvens at man som følge av et eventuelt uriktig vedtak kan bli sendt tilbake til et land, hvor man risikerer å bli drept.

BETENKT: Advokat Olga Halvorsen leder Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett.

Halvorsen sier at en annen ting som gjør henne bekymret er at disse sakene gjelder mennesker i en svært sårbar posisjon.

– Det gis svært unntaksvis fri sakførsel i utlendingssaker med den konsekvens at det kun er et fåtall saker som havner i rettssystemet. Det kan derfor være betydelige mørketall.

– Jeg tenker at hvis UNE behandlet flere saker i nemndmøte med personlig fremmøte, hvor både klager og advokat var til stede, ville mange avslag vært unngått.

VG har lagt uttalelsene til Merete Smith, Marius Dietrichson og Olga Halvorsen frem for UNE.

Kommunikasjonsavdelingen i UNE opplyser at de anser innholdet i nettsaken for å være dekkende som tilsvar fra UNE.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no