KRITISK: – Behandlingen av Bård Lanes kan ikke kalles noe annet enn uetisk, sier stortingsrepresentant Ingvild W. Thorsvik (V)

Krever svar fra justisministeren etter informantdrap

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må svare Stortinget på om politiets bruk av informanter skal lovreguleres etter VGs saker om drapet på politiinformant Bård Lanes (33).

Publisert:

– Det er jo helt vilt det som har skjedd i saken VG har avdekket, sier stortingsrepresentant Ingvild W. Thorsvik (V).

Hun reagerer på VGs avsløring av at politiinformant Bård Lanes (33) hadde diagnosen lett psykisk utviklingshemmet. Og at han fikk et oppdrag av politiet seks uker før han ble drept.

Thorsvik ber nå regjeringen vurdere om politiets informantbehandling bør lovfestes.

Politiets informantarbeid er ikke omtalt i noe lovverk og kontrolleres ikke av domstolene. Det detaljerte regelverket politiet skal forholde seg til er hemmelig for offentligheten - og dermed er det også hemmelig hvilke regler Sør-Øst politidistrikt kan ha brutt i kontakten med Lanes.

I et skriftlig spørsmål til justisministeren ber Thorsvik om at Mehl vurderer behovet for å lovfeste bruk av politiinformanter, sikre informanter i sårbare situasjoner og sørge for at bruken av politiinformanter ikke bryter med menneskerettighetene.

– Det handler om å sikre bedre rettsvern - og sørge for bedre offentlig kontroll med politiets metodebruk, sier Thorsvik til VG.

BRØDRE: Glenn Lanes (til høyre) sammen med lillebror Bård Lanes som ble drept i fjor. Glenn mener politiet har misbrukt broren som informant.

Venstre-politikeren var tidligere forsvarsadvokat og reagerer særlig på at politiet har rekruttert Lanes til tross for at han hadde en diagnose:

– Jeg tror dessverre vi ser et eksempel på noe som skjer relativt ofte. Nemlig at politiet er i befatning med folk som er lettere utviklingshemmet, men at de ikke oppdager det og ikke forholder seg til det. Dersom politiet ikke er klare over eventuelle funksjonsnedsettelser en informant har, kan de jo heller ikke gjøre en skikkelig vurdering av om det er forsvarlig å bruke personen eller ei. 

– Behandlingen av Lanes kan ikke kalles noe annet enn uetisk, sier Thorsvik til VG.

– Hva tenker du om at offentligheten har så liten innsikt i politiets bruk av informanter?

– Det er helt klart problematisk. Konsekvensen er jo at det er umulig å ettergå beslutningene til politiet.

Thorsvik viser til at England har lovregulert informantarbeid. I det britiske regelverket står det også konkret at politiet ikke kan rekruttere informanter som har funksjonsnedsettelser. Politidirektoratet vil ikke svare VG på om det er greit for norsk politi.

– Offentligheten bør få vite kjørereglene for dette, sier Thorsvik.

MÅ SVARE: Justisminister Emilie Enger Mehl har fått spørsmål om informantdrapet fra både MDG og Venstre.

Også fúngerende leder i Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad, ber justisminister Mehl svare på om regjeringen mener informantarbeid bør reguleres i lovverk - og om en eventuell lovendring vil ta hensyn til sårbare grupper.

– VGs grundige arbeid viser at det er mange dilemmaer knyttet til informantvirksomhet. Vi er interessert å få høre Mehls vurdering av behovet for å nedfelle informantvirksomhet i norsk lov.

STILLER SPØRSMÅL: Fungerende MDG-leder Arild Hermstad.

Hermstad mener en større åpenhet rundt regelverket for informantvirksomhet vil styrke rettighetene til informanter som avdøde Bård, samt tilliten til politiet.

– Det viktigste for oss er at stortinget sikrer et regelverk som ivaretar personer i sårbare situasjoner. Da får vi større tillit til prosessene knyttet til informantvirksomhet, og mulighet for politikerne til å holde egne etater ansvarlige. Politiet må selvfølgelig fortsatt kunne gjøre vurderinger uten offentlighetens lys, men et overordnet offentlig regelverk vil være nyttig for alle parter.

LEDER: Per-Willy Amundsen (Frp) er leder i Stortingets justiskomité.

Leder av stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (Frp), skriver i en e-post at politiets bruk av informanter kan være svært effektivt, men at det også er forbundet med dilemmaer og uønskede konsekvenser.

– FrP mener politiet må ha mulighet til å benytte informanter i sitt arbeide, men det fordrer at politiet skjøtter denne oppgaven med integritet. Dersom det skapes en oppfatning at politiet til stadig opererer i en etisk gråsone, vil det på sikt kunne føre til reguleringer og begrensninger for politiets informantarbeid, skriver den tidligere justisministeren.

Sør-Øst politidistrikt har ikke svart på VGs spørsmål om kontakten med Bård Lanes og viser til at saken fortsatt er under etterforskning.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no