HIJAB: 18 år gamle Lisa Johannesen skulle ønske det var lettere å få jobb med det religøse hodeplagget på.

Lisa (18) må ta av hijaben for å jobbe i uniform

18-åringen synes det er trist at det fortsatt finnes arbeidplasser i Norge som forbyr hijabbruk i jobben.

Publisert:

Lisa Johannesen (18) begynte på vekterkurs hos vekterselskapet Avarn i oktober i år. Kurset varte i fem uker, og etterpå var hun klar for å søke på jobb.

Hun besto alle eksamenene og gledet seg til å starte i jobb.

– Da jeg var ferdig sendte jeg søknad og CV til Avarn og Skan-kontroll, fordi de er i samme konsern, sier hun.

Johannesen ble kalt inn til intervju, men ifølge henne var det ikke mange spørsmål som ble stilt. På intervjuet fikk hun beskjed om å fylle ut et skjema.

– Så sa personen fra Skan-kontroll at hun hadde hørt videre med de andre på kontoret, og at jeg ikke kunne jobbe i uniformtjeneste når jeg brukte hijab, sier Johannesen.

I stedet fikk hun tilbud om å jobbe som sivil vekter, hvor selskapet tillater hijab. Det ønsket hun ikke.

Sendte e-post til vekterselskapet

Etter intervjuet sendte 18-åringen en e-post til personen hun var i samtale med, for å få bekreftet at det var hijaben som var grunnen til at hun ikke kunne jobbe der.

«Hei, jeg lurer på om du kunne skrevet til meg i en e-post og forklart hvorfor jeg ikke kan jobbe hos dere i uniformstjeneste når jeg bruker hijab», skrev hun i eposten.

Svaret var:

«Hei, dette er grunnet hva som står i uniformsreglementer. Avarn og Skan-kontroll sin uniformsreglementet sier følgenede:

Hodeplagg:

Det er ikke tillatt å bruke hodeplagg/slør av religiøs betydning når du bærer uniform».

Les svaret til vekterselskapene lenger ned i saken.

Synes det trist

18-åringen fra Stavanger mener det er lite inkluderende at arbeidplasser i Norge fortsatt har disse begrensningene.

– Jeg synes det er tragisk at du kan bli nektet en jobb bare på grunn av et hodeplagg, sier hun.

Hun håper at hijaben ikke skal være en hindring for henne videre i fremtiden, og hun mener at slike regler kan føre til et mindre inkluderende samfunn.

– Når du nekter noen jobb på grunn av et religiøst hodeplagg, så tar du vekk sjansen deres til å få seg jobb, sier hun.

VG har kontaktet vekterselskapene Securitas, Nokas og Prosec. Kun sistnevnte tillater hijab i uniformert tjeneste.

HIJAB: Det religøse hodeplagget har blitt en del av identiteten til 18-åringen.

Vil være en nøytral arbeidplass

Skan-kontroll og Avarn tilhører samme konsert og opplyser at svarene i saken gjelder for dem begge.

– Som selskap har vi en målsetting om å være politisk- og religiøst nøytrale, derav bestemmelsen om hodeplagg/slør av religiøs betydning, sier Jørn C. Olsen, administrerende direktør i Skan-kontroll.

Han legger også til at arbeidsplassen deres er har et mangfold av etnisiteter.

– Det må også nevnes at vi har et mangfold av etnisitet og god kjønnsbalanse blant våre ansatte, slik at jeg føler vi er et godt tversnitt av- og en god representant for det norske samfunn.

Utover det ønsker de ikke å kommentere saken.

Hva er reglene for hijabbruk på arbeidplasser i Norge?

VG har snakket med juristene i likestillings- og diskrimineringsombudet som uttaler seg på generelt grunnlag.

De mener det skal mye til før en arbeidsplass kan forby religøse hodeplagg, dersom det ikke hindrer utførelsen av jobben.

Det rettslige utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan forby arbeidstaker å bruke religiøst hodeplagg selv om de ansatte må bruke uniform. Arbeidsgiver kan imidlertid kreve at virksomhetens plagg eller plagg i virksomhetens farger benyttes der det er uniformsplikt, sier jurist og fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Margrethe Søbstad.

Men det kan være lov hvis det ligger en saklig begrunnelse bak, for eksempel at det er hygieniske eller sikkerhetsmessige hensyn som må tas.

Dette må vurderes i hver enkelt sak, og virkningen av forbudet for dem som rammes av dette må også inngå i vurderingen av om et slikt forbud er lovlig.

Margrethe Søbstad er jurist og fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ble frikjent av diskrimineringsnemnda

I 2014 ble en sak mot et vekterselskap vurdert av Diskrimineringsnemnda.

–Da kom vi til at ansatte som utfører sikkerhetskontroll på Gardermoen kunne nektes å bære religiøse og politiske symboler på jobb ut fra en konkret vurdering av arbeidsoppgavene og betydningen av tillit og nøytralitet i jobbsituasjonen, sier Søbstad.

Men hijab har også blitt et vanlig hodeplagg på mange arbeidsplasser i Norge.

– Vi ser at mange store arbeidsgivere i Norge har tilrettelagt for bruk av hijab og turban i kombinasjon med resten av arbeidsuniformen, som for eksempel Ullevål sykehus, Tollvesenet og Forsvaret. Dette er bra og positivt for mangfoldet, likestillingen og sysselsettingen.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no