STYRER: SSB-sjef Christine Meyer møtte VG på kontoret sitt hos Statistisk sentralbyrå. Foto: Odin Jæger, VG

SSB-sjefen: Lover å fortsette med innvandringsregnskapene

SSB-sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) vurderer flere SSB-tiltak etter mandagens oppvaskmøte.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Den siste tiden har det skjedd noe så sjelden som at en omorganiseringsprosess i Statistisk sentralbyrå (SSB) har skapt stor politisk debatt. Kritikken har haglet fra flere hold blant annet fordi forskningstaben blir kuttet.

Det endte med at finansminister Siv Jensen (Frp) kalte SSB-sjef Christine Meyer inn på teppet for å få en orientering om prosessen mandag formiddag.

Meyer beskriver mandag ettermiddag møtet som«konstruktivt», men sier at tiden ikke strakk helt til.

– Jeg synes det er positivt at finansministeren inviterte meg til et møte og at hun er opptatt av hva som skjer rundt omorganiseringen av SSB. Selvfølgelig er hun litt bekymret etter alle spørsmålene som har kommet. I og med at det kommer så mange spørsmål fra så mange kanter, hadde vi en diskusjon om vi ville klare å bli ferdig med en liste med tiltak i dag, sier hun til VG.

– Vi bestemte at vi møtes igjen om rundt en uke, sier Meyer.

Les også: SSB ville ikke lage krimstatistikk om innvandrere

Beroliger om innvandring

En av grunnene til at det har blitt stor debatt rundt saken, er at en av forskerne som må bytte avdeling, er samfunnsøkonomen Erling Holmøy.

SJEF: Christine Meyer i SSB. Foto: odin jæger vg

Han har blant annet har jobbet med innvandringsregnskapene og utredningene til Brochmann II-utvalget, som utredet hvilke konsekvenser høy innvandring har for den norske velferdsmodellen.

Som følge av at Meyer blant annet har uttalt at innvandringsregnskapene er «et sårt punkt», har flere spekulert i om Holmøy ikke får fortsette fordi hans forskning ikke samsvarer med ledelsens synspunkter. I tillegg har Meyer uttalt til Dagsavisen at hun ville gå i demonstrasjonstog for innvandring til Norge.

VG-leder: Oppstyret i Statistisk sentralbyrå

– Hvordan forholder du deg til at det blir spekulert i at ansatte som ikke deler ledelsens synspunkter, kan risikere å bli flyttet?

– Det har blitt stilt spørsmål ved dette, men jeg kan bekrefte at temaer man har forsket på, ikke har noen betydning for organiseringen, sier hun.

– Vil endringene ha innvirkning på hvordan man jobber opp mot innvandring i SSB?

– Det vil ikke gå utover jobben på innvandring. Vi er faktisk en av de landene som har mest statistikk på dette området. Vi skal fortsette å forske på innvandring og skal fortsette med innvandringsregnskapene, sier Meyer.

Les også: 700.000 innvandrere i Norge

Kommer opp med tiltak

Meyer forteller at møtet handlet om hele omorganiseringen av SSB, både den som handler om forskningsavdelingen og det som skjer med tanke på flytting av oppgaver mellom Oslo og Kongsvinger.

– Hvilke konkrete bekymringer luftet Siv Jensen på møtet?

– Det er klart at det nå er mange som stiller spørsmål rundt SSB, så det er viktig at vi sammen viser at vi kan komme opp med tiltak. Vi vil komme opp med tiltak som avdemper bekymringen hos samfunnsaktører, sier hun.

– Hva slags type tiltak ble diskutert?

– Jeg vil ikke gå inn på det nå, fordi det er en løpende dialog. Vi må komme nærmere tilbake til det, sier Meyer.

Mer debatt: NHO og LO: Mulig SSB-endring kan ødelegge for lønnsforhandlinger

Kritikk mot prosessen

Dagens Næringsliv skrev forrige uke at sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, har vært i en Twitter-feide med Meyer. Dørum, som sitter med Meyer i et regjeringsoppnevnt utvalg om SSB kalt statistikklovutvalget, beskrev omorganiseringsprosessen som «slett fotarbeid».

– Vi har hatt en svært grundig prosess rundt det som nå skjer, svarer Meyer på kritikken, og trekker fram at omorganiseringen bygger på en rapport og en utredning.

Etter det lagde de en stillingsplan og framsatte innplasseringskriterier, ifølge Meyer.

– I lys av uroen som har oppstått, diskuterte vi også innretningen av forskningsavdelingen og leveransene til regjeringen, Stortinget, departementene og partene i arbeidslivet. Meyer vil komme tilbake til meg med sitt forslag til løsning i et nytt møte om en ukes tid, sier Jensen i en uttalelse.

Prosessen burde nådd Stortinget

Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Trond Giske, retter i et skriftlig spørsmål i Stortinget kritikk mot Siv Jensen begrunnet blant annet med at Stortinget burde fått behandle saken, og at de nye forskningskriteriene SSB har innført «kan gå ut over SSBs evne og kapasitet til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag».

– Burde dere avventet til rapporten fra utvalget kom, Meyer?

– Du kan si at hvis vi hadde ventet med å sette i gang en omstilling i SSB til etter lovutvalget hadde kommet med en innstilling og stortingsbehandling, kunne vi ikke ha startet med dette før i 2019. Jeg oppfattet at vi hadde mer hast enn det, sier hun.

– Kom endringene raskt som følge av dårlig tid på bekostning av behandling i Stortinget og departementet?

– Jeg oppfatter ikke at vi hadde dårlig tid, men at det var en del spørsmål til forskningsavdelingen som gjorde at det var behov for at vi så på den interne organiseringen. Den er mitt anliggende, sier Meyer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder