Seks av ti frykter religionsopptøyer

Oslo: Seks av ti spurte mener det er sannsynlig at det kan oppstå voldelige uroligheter i Norge på grunn av religionsforskjeller.

  • NTB

Og frykten er like stor blant kristne som ikke-kristne, viser en undersøkelse Opinion har foretatt for Aftenposten i tiden 15.-17. mars.

Det er blant unge mennesker under 30 år frykten er størst (66 prosent), selv om det er ytterst små forskjeller mellom de ulike aldersgruppene.

Bakgrunnsmaterialet viser at uroen er størst blant Fremskrittspartiets velgere (åtte av ti), mens tre av ti RV-velgere og fire av ti Venstre-velgere sier at de bærer på slik angst.

Undersøkelsen, som omfattet 1005 mennesker, bekrefter at det er større frykt her i landet for voldelige uroligheter på grunn av religionsforskjeller, enn i Danmark. En tilsvarende dansk undersøkelse, gjort for Jyllands-Posten i november i fjor, avdekket at fire av ti dansker bar på slik uro.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder