1 av 8HULL RETT NED: Dette er Rognes bro i Sør-Trøndelag, en av de over 1700 broene i Norge som er registrert med sårbarheter eller rekkverksfeil som kan true trafikksikkerheten. Den har et hull i betongen der rekkverket skulle vært holdt på plass. – Det er ikke funnet rom for å prioritere tiltak på broen til nå, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen region midt. Foto: ØYVIND ENGAN

Sp om fiksing av farlige rekkverk: – Det kan ikke utsettes!

INNENRIKS

Sp sier det må gjøres akutte tiltak for å utbedre farlige rekkverk på broer i Norge. Venstre mener det er overraskende at håndteringen har vært så dårlig.

Publisert: Oppdatert: 02.01.18 14:37

– Vi kan ikke risikere trafikantens liv og helse fordi vi har manglende vedlikehold av brokonstruksjonene våre, sier Ivar Odnes, talsperson for Sps transportpolitikk.

VG skrev tirsdag om Siri (16) og Henning (18) som døde i en bilulykke i 2005. Allerede da fastslo granskerne at rekkverket bidro til dødsulykken, og at alle lignende rekkverk burde fikses.

Det har ikke skjedd.

Rundt om i Norge står det faktisk, ifølge VGs kartlegging av brodatabasen Brutus, minst 1745 broer med rekkverk med sårbarheter, feil og mangler som kan påvirke trafikksikkerheten.

* Se eksempler i bildeserien øverst i saken!

«Det er tydelig at det må gjøres akutte tiltak på flere broer, som altså ikke kan utsettes!», er beskjeden fra Sps transportpolitiske talsperson.

– Det er overraskende for meg at broene og håndteringen av dem har vært så dårlig. Vi har bedt statsråden komme tilbake til Stortinget med en oppfølging om dette. Det forventer vi at han gjør ganske fort, sier Jon Gunnes, som er talsperson for Venstres transportpolitikk.

– Kan ikke ha broer som forsterker ulykker

VG har i høst avslørt vidtrekkende mangler på kontroller og sikkerhet på broer rundt om i hele Norge.

Broer blir stående i årevis med kritiske skader, og Vegvesenet bryter regler for sikkerhetssjekk på halvparten av broene i Norge.

Det siste leddet i avsløringene handler om de farlige rekkverkene som Norge har hundrevis av. Interne e-poster avdekker at rapporten om dødsulykker der rekkverk bidro til at ulykken ble fatal, «gikk i glemmeboken» og «kokte bort i kålen».

Se hvorfor de som skal ha oversikt over brosikkerheten, ikke har det:

Sp er klar på at de forventer at Solvik-Olsen snarest skal kunne informere Stortinget om hvor stort dette problemet er. Ap har tidligere varslet at de vil kreve en full sikkerhetsgjennomgang av norske broer.

– Vi må sørge for at vi ikke skal ha broer som er med å skape lignende situasjoner og forsterker ulykker. Og da har statsråden og Statens vegvesen et ansvar for å sørge for at de manglene vi har tas og rettes opp, sier Odnes (Sp) til VG.

Sp åpner for ekstrabevilgning

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kalte inn Vegvesenet på teppet etter VGs avsløringer i november. Etter hastemøtet innrømmet Vegvesenet at de ikke har sjekkingen av brosikkerheten på stell – og sa at situasjonen var alvorlig.

Sjekk broene der du bor:

En fullstendig utbedring av rekkverk og sideterreng – også på bro – er vedtatt for riksveinettet i Nasjonal transportplan. Men målet er at det skal være klart først i 2024.

Sp-talsmannen mener Stortinget må vurdere ekstrabevilgninger dersom problemene viser seg å være mer omfattende enn det budsjettet til Statens vegvesen kan håndtere.

– Det viktigste er å få en oversikt over det mest akutte og hva de vil koste. Det er forskjellig grad av alvorlighet i feil og mangler på broer, og vi må få den oversikt over hva som er de mest akutte tilfellene, sier Odnes

– Og er det et større behov enn det som ligger i potten til vedlikehold hos Statens vegvesen, så er det Stortinget som kan være med å bidra til en omprioritering eller tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett, sier Sp-talsmannen.

Statens vegvesen har startet et prosjekt for å få deler av registreringene om brosikkerheten i orden innen 1. februar 2018 – og Solvik-Olsen har understreket at han skal følge opp.

Her kan du lese mer om