TILHENGER AV LEK: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen, vil legge større vekt på lek. Foto: Frode Hansen, VG

Oslos skolebyråd: Mer lek og mindre testing

Mer lek og medvirkning fra barna. Mindre testing, prøver og kommune-standardisert undervisning i klasserommet. Det vil skolebyråd Inga Marte Thorkildsens (SV) bruke mer krefter på i Osloskolen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Thorkildsen understreket behovet for å fremme lek og barns beste under en erfaringskonferanse om seksårsreformen i Oslo mandag.

I flere uker har byråden stått i en intern strid med Utdanningsetaten i sin egen kommunalavdeling om flere varslingssaker både mot henne selv og mot ledere i etaten.

Uansett mener skolebyråden at prosessen med å endre barneskolen i hovedstaden ikke må stoppe opp tross de pågående konflikt- og varslingssakene i rådhuset og i Utdanningsetaten på Helsfyr.

– Det er absolutt på tide å roe ned test- og prøveregimet. Vi skal ta hensyn til barna og deres ulike utviklingsnivåer. Det er et kjempestort sprik mellom ulike barns utvikling i klasserommet. Jeg er svært opptatt av at vi skal ha kunnskap om hvordan det står til, men vi må passe på hvordan vi bruker disse testene, advarer Thorkildsen.

– Hvorfor har det ikke skjedd mer innen lek og mindre testing hittil i bystyreperioden?

– Når det gjelder antall tester i Osloskolen, har vi tatt flere grep. For eksempel er de fleste osloprøvene gjort frivillige for skolene. Jeg hører noen si at dette ikke nødvendigvis skjer i praksis, og dette må vi følge opp. Noe av prøvepresset er nasjonalt forankret, og må endres gjennom vedtak på statlig nivå. Når det gjelder lek i skolen, tror jeg vi må erkjenne at vi er kommet altfor kort. Her har debatten heldigvis endret seg i det siste, slik at færre vil stille opp lek og læring som to motsetninger. Det gir håp for fremtiden, svarer byråden.

Hun er klar på at det er viktig med kunnskap om hvordan det står til i skolen.

– Vi må spørre oss om tester og prøver brukes til å gi verdifull kunnskap til lærerne og elevene. Eller om de er et virkemiddel for rangering slik at vi som politikere kan sole oss i glansen og si at vi er «best», sier Thorkildsen.

les også

Lærerne slakter skolen for de yngste: For mye stress og teori

Pluss content

Hennes inntrykk er at det ofte er for viktig å være «best» på sammenligninger med andre klasser, skoler og kommuner, og det er ikke nødvendigvis sunt eller til barnas beste.

– Denne konkurransen kan overskygge behovet for å se kritisk på egen virksomhet som kanskje ikke fungerer, sier hun.

– Jeg er ambisiøs på barnas vegne. Det bekymrer meg at det er altfor mange barn som ikke opplever mestring i dagens skole, – som ikke opplever at deres potensial kommer tydelig frem, men som likevel har masse å lære og vise frem, legger Thorkildsen til.

– Hvilke prøver og tester vil du fjerne? Noen i skolen opplever at de «må» gjennomføre prøver – selv om de er såkalt frivillige?

– Jeg ønsker større grad av frivillighet rundt flere av prøvene. Vi må være forsikret om at lærerne opplever en reell faglig handlefrihet der ute. Lærere må kunne ta et informert valg om metodene de bruker, og som de må kunne begrunne, svarer Thorkildsen.

Hun har lagt merke til VGs saker om Skolesviket – og et massivt rop fra lærerne i første klasse om mer lek og en blanding av det beste fra barnehage og skole.

les også

Skolestatsråd Sanner (H): Må være rom for lek i skolen

– Vi har absolutt ikke oppnådd denne målsettingen fra seksårsreformen ble formet. Det virker veldig tydelig ut fra den kunnskapen vi har tilgjengelig. Uansett må vi i Oslo nå konsentrere oss om det vi kan gjøre noe med, og vi må gå til dette arbeidet med ydmykhet. Mange foreldre og fagfolk mener barna er presset inn i et system som ikke er tilpasset barnas behov, sier Inga Marte Thorkildsen.

les også

Håvard Tjora: «For elevene som strever på skolen, er tester og målark daglige nederlag»

Hun advarer mot at politikere og kommunale ledere bruker kommunens skoleresultater i en slags kontinuerlig pågående tevling med andre kommuner.

– Det er blitt en for sterk politisk konkurranse i store deler av Norge om å være best hele tiden. Denne konkurransen kan overskygge behovet for å se kritisk på egen virksomhet som kanskje ikke fungerer.

les også

Stortinget vil gjøre det lettere å utsette skolestart

– Er det ikke viktig at barn som begynner på skolen har forventninger om at de skal lære å lese og skrive på skolen?

– Jo, det er viktig å møte disse forventningene. Men spissformulert kan vi spørre om det skal det skje lystpreget eller tvangspreget? Hvilke føringer sender vi fra toppen? Har lærerne reell metodefrihet. Får de den hjelpen og støtten de trenger? spør byråden.

Thorkildsen vil ha mer lek i skolen, men avviser at det er frileken som nå skal dominere klasserommene for de minste elevene.

– Vi må lære opp voksne til å kunne leke og støtte barna i deres lek. Og det har ikke vært et prioritert område på så lenge jeg kan huske. Dette gjelder både i skolen og i barnehagene. Dette er et område som vi bare må ordentlig inn i og løfte frem.- I dag blir lek ofte nedvurdert. «Skal vi ha en lekeskole nå, liksom», spør noen.

– Barna møter ofte et skolesystem som sier at barna skal være flinke og ikke bråke. Vi spør sjelden barn hva som er viktig for dem, understreker byråden. Hun vil i større grad ta barna med på råd, og planlegger egne brukerundersøkelser for både barn i barnehagen og elever i grunnskolen – i tillegg til den allerede etablerte Elevundersøkelsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder