To vogntog brant på samme sted med seks års mellomrom, årsak: For dårlige bremser

Brannen i et utenlandsk vogntog i Oslofjordtunnelen i mai kobles nå mot en lignende brann i 2011.

Begge brannene endte med utbrente vogntog – og årsakene er også nær identiske, mener Statens havarikommisjon: Motorene var ikke dimensjonert for den kraftige påkjenningen det er å bremse kjøretøyet under den bratte nedfarten.

Da bilen fullastet med toalettpapir startet på oppstigningen mot Drøbak igjen, tok det fyr i motoren, og bilen ble raskt overtent.

les også

Fire personer sendt til sykehus etter ulykke i Oslofjordtunnelen

Nå foreslår Statens havarikommisjon at tunge kjøretøy monterer ekstra brems i tillegg til motorbremsen ved kjøring i slike bratte tunneler, og dessuten at kjøretøyene må dokumentere teknisk stand og vedlikehold før de slipper gjennom.

les også

Veidirektøren: Oslofjordtunnelen har et forsvarlig sikkerhetsnivå

les også

Vegvesenet: – Heldig at ingen døde

Kritikk mot veivesenet

Men havarikommisjonen retter også nokså bred kritikk mot veivesenet for mangler ved sikkerheten i Oslofjordtunnelen. Det vises til at beredskapsplanen var foreldet, at det ikke er utført jevnlige øvelser: Den siste fullskala øvelsen ble holdt i 2012, fem år før ulykken. Det finnes ingen registrering av avvik og feil eller system for håndtering av feil. Det er heller ikke gjort jevnlige inspeksjoner, og forskriftene i veivesenets egen håndbok er fraveket.

Også i 2013 fikk Statens vegvesen kritikk for beredskapen i Oslofjordtunnelen etter vogntogbrannen i 2011

– Tunnelen er trygg

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesens veiavdeling i Akershus mener at Oslofjordtunnelen er trygg.

– Det viser jo også denne ulykken, hvor beredskapen fungerte og sikkerhetssystemene stort sett fungerte. Ulykken ble også i ettertid gjennomgått som om den var en øvelse, og vurdert internt. Vi mener det er positivt at havarikommisjonen har gjort en grundig analyse av ulykken, og er i hovedsak enig i de påleggene vi har fått, og vil nå gjennomgå disse.

Han mener likevel at en ny og oppdatert beredskapsplan neppe ville sett annerledes ut enn den som faktisk var i bruk under ulykken i mai.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder