To vogntog brant på samme sted med seks års mellomrom, årsak: For dårlige bremser

INNENRIKS

Brannen i et utenlandsk vogntog i Oslofjordtunnelen i mai kobles nå mot en lignende brann i 2011.

Publisert:

Begge brannene endte med utbrente vogntog – og årsakene er også nær identiske, mener Statens havarikommisjon: Motorene var ikke dimensjonert for den kraftige påkjenningen det er å bremse kjøretøyet under den bratte nedfarten.

Da bilen fullastet med toalettpapir startet på oppstigningen mot Drøbak igjen, tok det fyr i motoren, og bilen ble raskt overtent.

Nå foreslår Statens havarikommisjon at tunge kjøretøy monterer ekstra brems i tillegg til motorbremsen ved kjøring i slike bratte tunneler, og dessuten at kjøretøyene må dokumentere teknisk stand og vedlikehold før de slipper gjennom.

Kritikk mot veivesenet

Men havarikommisjonen retter også nokså bred kritikk mot veivesenet for mangler ved sikkerheten i Oslofjordtunnelen. Det vises til at beredskapsplanen var foreldet, at det ikke er utført jevnlige øvelser: Den siste fullskala øvelsen ble holdt i 2012, fem år før ulykken. Det finnes ingen registrering av avvik og feil eller system for håndtering av feil. Det er heller ikke gjort jevnlige inspeksjoner, og forskriftene i veivesenets egen håndbok er fraveket.

Også i 2013 fikk Statens vegvesen kritikk for beredskapen i Oslofjordtunnelen etter vogntogbrannen i 2011

– Tunnelen er trygg

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesens veiavdeling i Akershus mener at Oslofjordtunnelen er trygg.

– Det viser jo også denne ulykken, hvor beredskapen fungerte og sikkerhetssystemene stort sett fungerte. Ulykken ble også i ettertid gjennomgått som om den var en øvelse, og vurdert internt. Vi mener det er positivt at havarikommisjonen har gjort en grundig analyse av ulykken, og er i hovedsak enig i de påleggene vi har fått, og vil nå gjennomgå disse.

Han mener likevel at en ny og oppdatert beredskapsplan neppe ville sett annerledes ut enn den som faktisk var i bruk under ulykken i mai.

Her kan du lese mer om