ACER-striden avgjort - Norge blir med i omstridt EU-avtale

STORTINGET (VG) Arbeiderpartiet ga regjeringen drahjelp og sikret flertall for norsk tilslutning til EUs omstridte energipakke.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

ACER-motstandernes gjentatte advarsler mot mulig negative følger av EUs energipakke 3, fikk ikke gehør.

Som ventet stemte Arbeiderpartiet for forslaget, slik de var blitt enige om, sammen med regjeringspartiene og MDG.

Dermed har Stortinget vedtatt Norges tilslutning til energipakken - og med det det omstridte EU-byrået ACER.

les også

Derfor frykter de ACER: – Kan få en stygg overraskelse om noen år

– Direkte uansvarlig!

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum var mot forslaget, og er ikke særlig fornøyd med at det nå er vedtatt.

– Det er direkte uansvarlig! Jeg tror man har ønsket å presse dette gjennom så fort som mulig. Her vet man at jo mer debatt det blir om saken, jo større blir motstanden, sier han til VG.

VED GODT MOT: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp, til venstre) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (til høyre) smiler og ler. Bildet er tatt før ACER-avstemningen. Rødt-leder Bjørnar Moxnes i midten er mer avmålt. Foto: Helge Mikalsen

Vedum mener forslaget ikke ville blitt vedtatt «dersom man hadde fulgt normale spilleregler», og henviser til spørsmålet om hvorvidt Norge avgir suverenitet i denne saken. Dersom så er tilfellet krever grunnloven vanligvis at forslaget vedtas med tre fjerdedels flertall, men Justisdepartementets lovavdeling fant at det ikke var nødvendig i dette tilfellet.

– Uten Ap-representantene som var uenige ville de ikke hatt flertall. Men her har bare Høyre og Ap bestemt at man kan se bort fra Grunnloven og kjørt det gjennom, sier Vedum.

Tror ikke ballen er lagt død

Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide er godt fornøyd med å være i mål. Han har ingen forståelse for Vedums henvisning til Grunnloven.

– Nå kunne denne saken avgjøres med alminnelig flertall, men vi hadde faktisk tre fjerdedels flertall uansett. Dette er godt å få avklart etter en grundig og god debatt. Denne saken har vært diskutert lenge, men her fikk vi anledning til å bryne alle synspunkter og oppklare og avklare de fleste spørsmål, sier han til VG.

Barth Eide ser likevel ikke for seg at den omstridte saken er lagt død helt ennå.

– Jeg ser for meg jeg må bruke en god del tid på å reise rundt og debattere og diskutere. Vi legger nok ikke ballen død så fort. Men vi har fått gjennomslag for våre krav i en viktig sak, og det tror jeg står seg, sier han.

Spørsmålet om NorthConnect-kabelen var heller ikke et tema - hverken før eller etter avstemningen - sier Eide.

– Det har ikke vært gjenstand for noe mer diskusjon i stortingsgruppen. Dette ble igjen avklart av flertallspartiene under debatten, sier han.

les også

Terje Søviknes: Trues av ACER-motstandere

– Viktig for klima

Stefan Heggelund (H) er fornøyd med vedtaket.

– Pakken vi vedtok i dag, er på mange måter inspirert av den energipolitikken vi fører i Norden, og det er en god ting, for det er en energipolitikk som virker. Europa er på vei mot lavutslippssamfunnet, men de henger bak oss. Med vår unike posisjon, hvor nesten all energien vi bruker er fornybar, har vi en viktig rolle å spille og som kan tjene oss godt, sier han til VG.

Han viser til at Norge med dette bidrar til å akselerere overgangen fra kull til ren og fornybar energi, sånn at det blir kuttet i utslipp i Europa og sikrer norsk næringsliv og arbeidsplasser.

– Dette er viktig for klima, norsk eksport og forsyningssikkerhet. Gjennom avtalen sikrer vi trygg og forutsigbar tilgang til strøm for norsk næringsliv og forbrukere, samtidig som vi bidrar med vår fornybare kraft og naturgass på det europeiske markedet, sier Heggelund.

– Svært beklagelig

SVs Lars Haltbrekken kaller det «svært beklagelig» at et stortingsflertall har vedtatt å avgi suverenitet til Acer, et organ der Norge ikke har stemmerett.

– Hvor stor den suverenitetsavståelsen er om fem til ti år, det vet vi ikke. For oss var det dette hensynet som veide tyngst, ikke om det fører til økt strømpris eller om EU tvinger oss til å bygge nye kabler, sier han til VG.

Han omtaler debatten om Acer «skikkelig grisete».

– Det er fremsatt i debatten en rekke påstander jeg håper vi slipper å se i fremtidige debatter om energi, sier Haltbrekken.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kommenterer vedtaket slik:

– Ap og regjeringspartiene bløffer oss nå i inn i EUs energibyrå. Det er svært alvorlig. Jeg tror politikerforakten øker når folk ser at politikereliten trosser folkeviljen på denne måten, sier han.

Fikk ikke utsette saken

I forkant av avstemningen var det stor tvil over hva Ap og regjeringen egentlig hadde vedtatt.

Særlig spørsmålet rundt kraftkabler til utlandet var betent innad i Ap, og flere har sådd tvil om landsstyrets «ufravikelige krav» egentlig er ivaretatt i avtalen med regjeringen.

Et forslag om å utsette behandlingen av saken av denne og andre årsaker, fikk ikke flertall.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder