BEKYMRET: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim i Møre og Romsdal vil følge nøye med på voldtektssakene i sitt politidistrikt neste år. Foto: Kristian Helgesen

Statsadvokaten i Møre og Romsdal bekymret etter VG-avsløring: Skal inspisere voldtektssaker

Dårlig etterforskning og økt saksbehandlingstid kan være årsaken til at Møre og Romsdal er blant politidistriktene i Norge med færrest tiltaler i voldtektssaker. Nå skal statsadvokaten granske saksfeltet.

Artikkelen er over ett år gammel

Dermed blir Møre og Romsdal det tredje politidistriktet som skal granske etterforskningen av voldtektssaker, etter at VG avslørte store forskjeller i politi-Norge.

– Vi ser en økning i saksbehandlingstid og manglende etterforsking i mange saker. Det er iverksatt et prosjekt i politidistriktet, som skal se på gamle saker. Etter VGs avsløring vil vi følge opp saksfeltet enda tettere i 2019. Vi vil se på hva som er grunnen til at vi har så mange henlagte saker, sier førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til VG.

les også

Statsadvokaten åpner tilsyn i Tanja-saken

– Ser med bekymring på VGs avsløring

Fra 2015 til 2017 endte under én av ti voldtektssaker Vest politidistrikt i retten. I Nordland politidistrikt endte voldtektssakene i retten dobbelt så ofte.

I Møre og Romsdal endte 11,7 prosent av voldtektssakene med tiltaler.

Les hele saken her.

I etterkant av VGs avsløringer har statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane åpnet tilsyn av voldtektsetterforskningen i distriktet. Også statsadvokaten i Nordland har åpnet tilsyn av voldtektsetterforskningen i sitt politidistrikt. De vil spesielt undersøke Tanja-saken, etter at VG fortalte hennes historie i november.

Statsadvokat Nordheim i Møre og Romsdal forteller at hun har hatt flere møter med politiet og påtaleledelsen den siste tiden.

– Distriktet har et problem med gamle saker, og ser at dette er på grunn av manglende etterforskingskapasitet. Spesielt ser vi med bekymring på VGs avsløring, som viser at distriktet ligger langt nede på statistikken over henlagte saker, sier Nordheim.

les også

Tanja-saken: Justisministeren må svare Stortinget om voldtekt

VG har ringt rundt til alle Statsadvokatene i Norge for å høre om de skal gjennomføre tilsyn med voldtektssaker neste år. Flere varsler at de vurderer det, men venter på føringer fra Riksadvokaten på neste års tilsyn.

– Det at vi ligger midt på statistikken er ikke bra nok, så vi skal holde fokus på disse sakene også til neste år. Om vi kommer til å gjøre en egen inspeksjonen av voldtektssaker i 2019, vet vi ikke enda. Riksadvokaten har varslet at han skal gi en detaljert beskrivelse av hva inspeksjonen for 2019 skal inneholde, så vi venter på den, sier førstestatsadvokat i Trøndelag, Bjørn Kristian Soknes.

VG har vært i kontakt med Riksadvokaten som ikke ønsker å kommentere tilsynet for neste år.

– Riksadvokaten tar sikte på å formalisere noen sentrale føringer for statsadvokatenes fagledelse helst før jul, men avventer foreløpig budsjettbehandlingen i Stortinget, sier fungerende riksadvokat, Harald Strand, til VG.

les også

Voldtektssaker lider etter politireformen: Flere erfarne etterforskere slutter

Manglende etterforskning

I november 2018 gjennomførte Statsadvokaten i Møre og Romsdal en inspeksjon av politidistriktet der de så spesielt på voldtektssakene. Inspeksjonen viste at det var en økning i saksbehandlingstid og manglende etterforsking i mange av disse sakene.

På bakgrunn av dette og VGs avsløring, vil Statsadvokaten inspisere voldtektssakene også neste år, sier Nordheim.

Nordheim forteller at de også ønsker å se på frifinnelser i retten i disse sakene - spesielt sovevoldtektssaker.

– Det vil ikke nødvendigvis si å være dårligst i klassen ved å henlegge saker, når også tiltaler som tas ut ender med frifinnelse i retten. Når vi får frifinnelser i retten i såkalte sovevoldtekter, er dette også en tilbakemelding på hvor høye terskelen er for domfellelse, sier Nordheim.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder