TEST TILGJENGELIG: Haukeland sykehus fikk denne uken NIPT-testen, som tidligere kun har vært tilgjengelig privat og i utlandet.

TEST TILGJENGELIG: Haukeland sykehus fikk denne uken NIPT-testen, som tidligere kun har vært tilgjengelig privat og i utlandet. Foto: Shutterstock

NIPT-testen er kommet til norske sykehus

Denne uken kan norske kvinner over 38 år og med risiko for å få alvorlige syke barn, ta i bruk NIPT-testen, som er uten abortrisiko. KrF sa blankt nei til testen.

Frem til nå har en gravid kvinne, som er bærer av en alvorlig, genetisk sykdom, måttet gå tre måneder gravid før morkaken kan testes. En slik test innebærer en abortrisiko. Samtidig kommer ofte prøvesvarene ofte en til to uker senere. Da kan fristen for selvbestemt abort ha gått ut.

Nå er den omstridte NIPT-testen kommet til norske sykehus.

les også

Ellen Arnstad ut mot Erna: – Dere må ikke røre abortloven!

Er de for sent ute, må disse kvinnene – rundt 300 hvert år, møte i en regional abortnemnd for å søke om abort etter paragraf 2 c hvis barnet har den alvorlige sykdommen.

Slike møter skjer på sykehuset, og nemnda består av en gynekolog og en annen legespesialist, for eksempel fastlege som er oppnevnt av Fylkesmannen. Ofte er slike møter en ren formalitet og skjer raskt. Skulle kvinnen få avslag i denne primærnemnda, kan hun gå videre til en sentral klagenemnd som er administrert av Helsedirektoratet.

les også

Ellen Arnstad forteller om sønnen: Suksesskvinnens verste mareritt – og lykke

Pluss content

Strid om abortloven

Sykehuset hjelper med det praktiske. Nemndene skal ivareta det ufødte barnets rettigheter og sikre at ingen gravide kvinner presses til det ene eller andre valget.

40 år etter at abortloven ble vedtatt i Stortinget, ønsker imidlertid KrF å fjerne hele paragraf 2c.

Den lyder: «Etter utgangen av 12. svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet. ”

I dag får norske kvinner over 38 år, og kvinner med høy risiko for barn med alvorlig sykdom, tilbud om såkalt duotest, eller KUB. Det er en kombinert ultralydundersøkelse i uke 12 og blodprøve.

KrF sa blankt nei til NIPT-testen i fjor høst.

Ultralydundersøkelsen omfatter bl.a. måling av nakkeoppklaring hos fosteret, og kan gi indikasjon på risiko for trisomi. Trisomi er tre kopier av et kromosom og en genetisk mutasjon som er opphav til varierende grad av fysisk og psykisk funksjonshemning.

les også

VG mener: Abortloven i spill

Fanger opp 99 prosent

– Mens KUB-testen fanger opp 90 prosent av trisomiene, fanger den nye NIPT-testen opp 99 prosent, ifølge seksjonsoverlege Synnøve Lian Johnsen ved Seksjon for fostermedisin på Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen

Hun er glad for at flere kvinner nå får adgang til den nye blodprøven, ikke bare de som til nå har benyttet seg av muligheten til å bruke private helsetjenester og har reist til utlandet for å ta testen.

NIPT-testen er altså en analyse av foster-DNA i blodprøve fra gravid.

Testen, som for halvannet år siden ble godkjent av Helsedirektoratet, men som først nå blir tilgjengelig, må fysisk sendes til Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Der analyseres den for trisomi 13 (Pataus syndrom), 18 (Edwards syndrom) og 21 (Downs syndrom).

les også

Overlege: – De friskeste med Downs syndrom fanges ikke opp på ultralyd

NIPT for å bestemme kjønn er nå også tilgjengelig for norske kvinner, først og fremst når den gravide har høy sannsynlighet for å få et barn med alvorlig, arvelig kjønnsbundet sykdom.

Hvis den gravide for eksempel er bærer av X-bundet recessiv sykdom, er det 50 prosent sannsynlighet for at sønnene blir syke og 50 prosent sannsynlighet for at døtre er friske bærere av sykdommen.

I dag tilbys denne gruppen gravide morkakebiopsi etter uke 10 eller fostervannsprøve etter uke 15. Fordi morkakeprøve og fostervannsprøve er såkalt invasive undersøkelser, er det ca. en halv til én prosent risiko for spontanabort etter inngrepet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder