LIERBAKKENE: E-18 ved Fosskolltunnelen i Lier, Buskerud. Veistrekningen har gjennomgått store opprustningsarbeider de sise årene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vegvesenet med veiplan til 135 milliarder - mer enn 40 milliarder i bompenger

Statens vegvesen skal bygge nye veier for om lag 135 milliarder kroner frem til 2023. Mer enn 40 milliarder kroner skal kreves inn i bompenger i samme periode.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

50 store veiprosjekter vil være under arbeid på riksveiene de neste seks årene og 30 åpner i perioden, fremgår det av Vegvesenets nye handlingsprogram som legges fram onsdag.

les også

Trenger 28,5 milliarder årlig for å få god nok vegstandard

Handlingsprogrammet er den praktiske oppfølgingen av Nasjonal transportplan, som gjelder for tolv år. I tillegg til bevilgningene som Statens vegvesen rår over, kommer 31 milliarder kroner til prosjektene som det nye statlige selskapet Nye Veier AS står bak.

Ukjent bomregning

Statens vegvesen varsler at det skal bygges nye veier for om lag 135 milliarder kroner de neste seks årene. Investeringene vil bedre trafikksikkerheten, ifølge veidirektør Terje Moe Gustavsen.

les også

Vegvesenet bruker mer på konsulenter enn på asfalt

– Investeringer, drift og vedlikehold gir høy aktivitet i Vegvesenet og hos entreprenørene. Sammen skaper vi et stadig bedre og mer trafikksikkert veinett, sier han og legger til at kampanjer og kontroller samt sikrere kjøretøy også vil bidra til færre drepte og hardt skadde i trafikken.

les også

Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger

Ifølge Vegvesenet skal det innkreves anslagsvis 42 milliarder kroner i bompenger de neste seks årene. Men denne summen er ikke totalen, for i tillegg kommer bompenger som kreves inn gjennom egne bypakker samt bominntekter fra prosjektene som Nye Veier AS står bak.

Nullvisjon

I alt vil investeringene til Vegvesenet gi 105 kilometer ny firefelts vei samt at 440 kilometer ny vei åpnes for trafikk. Samtidig skal statens engasjement i de store byene mangedobles. Blant annet skal 29 milliarder kroner settes av til miljøvennlig transport i de ni største byområdene.

– Dette stimulerer i betydelig grad byområdene til å gå i miljøvennlig retning, sier veidirektøren.

Målet er nullvekst i personbiltrafikken i byene, samtidig som man får flere til å sykle, gå og bruke kollektivtrafikk. Staten bidrar med halvparten av kostnadene til store kollektivinvesteringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder