KJØLIG MOTTAKELSE: Kulturminister Linda Hofstad Helleland fotografert i farten på sin mottakelse for norske kunstnere og artister tidligere i år. Nå refses hun av norske kunstnere for forsøket på å rydde opp i stipendordningene. Foto: Frode Hansen VG

Stortinget beordrer Helleland til å lage kunstnermelding

Et flertall på Stortinget har gitt kulturministeren i oppdrag å lage den første kunstnermeldingen på 20 år. KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener statsråden må samarbeide tettere med kunstnerne.

  • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over to år gammel

En del av bakteppet er sterke kunstner-reaksjoner på kulturministerens varslede opprydding i stipendordningene til kunstnerne i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Der kom det også frem at Kulturdepartementet for første gang siden 2000 har valgt å ikke utnevne nye stats­stipendiater.

Samtidig reagerer forfattere på at statsråden vil frata forfatterforeningen retten til å demokratisk velge personene som skal vurdere hvem som får stipend.

– Et samlet forfatter-Norge har spilt inn at det vil gjøre gode faglige vurderinger umulig, skrev forfatter Birger Emanuelsen i en kronikk i VG onsdag.

Dramatiker, dikter og statsstipendiat Jon Fosse reagerte med en harmdirrende epost til avisen Klassekampen etter at han ble kjent med at kulturministeren har utelatt statsstipendiat-ordningen i statsbudsjettet.

Jon Fosse: For ille

«Det er for ille at det ikkje vart delt ut statsstipend i år. Det er ei klok ordning, som har hatt mykje å seia for mange. Alt heilt frå Ivar Aasen og Henrik Ibsen, som vart tildelte det som den gong tilsvarte det som no vert kalla for statsstipend.»

SKEPTISK: Dramatiker og statsstipendiat Jon Fosse mener det er en grod feil å utelate statsstipendiat-midler i statsbudsjettet. Her er han fotografert i den statlige kunstnerboligen Grotten i Oslo. Foto: Jørgen Braastad VG

16 nåværende og pensjonerte stipendiater har skrevet under på et opprop, blant dem poeten Jan Erik Vold, miljøfilosofen Erik Dammann, filosofen Nina Karin Monsen, forfatteren Walid al-Kubaisi og billedkunstneren Mette Tronvoll. Siden 1960-tallet har Stortinget som regel utnevnt to nye stipendiater hvert år, ifølge avisen.

Les mer: Tjener millioner, får stipend

Også leder Kristine Næss i Litterært råd i Den norske forfatterforening har reagert, først og fremst på at at kulturministeren i statsbudsjettet vil endre stipendordninger som forfatterne mener fungerer bra.

«Den høye tilliten kunstnerne har til dagens ordning handler om, tror jeg, at de opplever at den kunstneriske kvaliteten ivaretas av komiteene. Dersom utnevningsretten forsvinner får de mindre grunn til det. Det paradoksale er jo at de komiteene som skal behandle søknader til Statens Kunstnerstipend blir faglig svakere enn de er nå, og slik vil kulturministeren oppnå det motsatte av hva hun sier at hun ønsker», skriver Næss på foreningens hjemmesider.

Les også: Ari Behn fikk statlig kunstnerstipend

Trenger forankring

Bekkevold i KrF mener en egen kunstnermelding er riktig arena for å ta en slik gjennomgang av stipendordningene - fremfor å gå hastig frem uten god nok forankring blant de berørte.

VIL BRUKE MER TID: Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og et flertall i kulturkomiteen ber kulturminister Linda Hofstad Helleland lage en egen kunstnermelding til Stortinget. Foto: Frode Hansen VG

– En ny kunstnerpolitikk må utvikles i nær kontakt med kunstnerorganisasjonene og feltet for øvrig. Det må være godt samspill mellom kunstnerne og institusjonene, sier Geir Jørgen Bekkevold, som er kulturpolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti.

Han får støtte fra Venstres kultur-talsperson Terje Breivik.

– Målet er å sikre kunstnernes innflytelse på en god måte og at pengene vi bruker kommer kunstnere over hele landet til gode. Vi skal finne ut hvordan vi best mulig kan stimulere det frie feltet gjennom gode og langsiktige stipendordninger, sier Terje Breivik, kulturpolitisk talsperson i Venstre.

Helleland: Hatt kunstnermelding på blokka

– Hvorfor har ikke du sett behovet for en kunstnermelding, kulturminister Linda Hofstad Helleland?

– Jeg er veldig glad for at komitéen ønsker at vi skal gå i gang med en ny kunstnermelding. Dette har vi hatt på blokka og derfor har vi satt i gang en evaluering av kunstnerpolitiske tiltak. Jeg gleder meg til å gå i gang med arbeidet sammen med kunstnerne for å sikre at kunsterpolitikken er godt nok utformet for å ivareta kunstnerne og kunstproduksjons behov, svarer Helleland i en epost til VG.

Hun minner om at det fortsatt er kunstnere som skal vurdere stipend-tildelingene.

– Det er kunstnere og kun kunstnere som skal sitte i komiteene. Kunstnerorganisasjonene skal fortsatt innstille medlemmer til komiteene, og kunstfaglige vurderinger skal ligge til grunn for vedtakene. Det er viktig for regjeringen at alle kunstnere i Norge har mulighet til å sitte i komiteene.

– Hva er årsaken til at statsstipendiat-ordningen ikke er med på 2018-budsjettet?

– I et stramt budsjett har ikke regjeringen kunne prioritere dette, men de siste fire årene har vi utviklet kunstnerpolitikken med nye og utvidede tiltak for 53 millioner for å gi flere kunstnere muligheten til å øke inntektene på sitt kunstneriske virke, svarer kulturministeren.

Hun avviser alle påstander om at hun interesserer seg mindre for kunst enn for idrett.

Og begrunner sin store tillit til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (Utvalget) - slik:

– Jeg har tillit til hele kunstnerbefolkningen og vil legge til rette for at alle skal kunne ha innflytelse på likt grunnlag. Det er det som har vært avgjørende for at jeg har valgt å støtte Utvalget i denne endringen. Jeg bruker for øvrig mer av min arbeidstid på kunst- og kulturområdet enn på idrettsfeltet.

– Hvorfor er ikke forsøket på opprydning i stipendordningene tilsynelatende særlig forankret hos kunstnerne, som for eksempel Forfatterforeningen?

– Disse spørsmålene har vært diskutert en rekke ganger siden 2002, og Kulturdepartementet har på flere punkter lyttet til krav og imøtekommet hensyn som har vært viktig for kunstnerorganisasjonene gjennom en prosess som har pågått over lang tid, svarer Helleland.

Mer om

  1. Kultur
  2. Politikk
  3. Linda Hofstad Helleland
  4. Solberg-regjeringen

Flere artikler

  1. – Helleland rir en politisk drage som har vokst seg stor og farlig

  2. Musikkorganisasjoner om Abid Rajas nye tiltak: Frykter et ras av konkurser

  3. Humanitære organisasjoner krangler med Kulturdepartementet om pengespill: «Svært uheldig for oss»

  4. Norsk kulturråd deler ut millioner etter kontraktsbrudd

  5. Ny dragkamp om pensjon

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder