UNDER-RAPPORTERT: Riksrevisor Per-Kristian Foss varsler nå Stortinget om flere tusen leger, psykologer og ambulansearbeidere med bijobber som kan være problematiske. Foto: Frode Hansen VG

Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bi-jobber

Hver tredje offentlig ansatte lege, psykolog eller ambulansearbeider har jobb ved siden av. 7000 ansatte i helseforetakene har unlatt å rapportere dette til sin arbeidsgiver, slik de er pålagt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Dette er funn som Riksrevisjonen har gjort i en omfattende undersøkelse av såkalte meldepliktige bierverv i helsesektoren.

– Det er kritikkverdig at helseforetakene ikke har sikret mer åpenhet om ansattes bierverv, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i den årlige rapporten til Stortinget om forvaltning av statlige selskaper, som publiseres tirsdag ettermiddag.

Han slår fast at det er betydelig underrapportering om bierverv i alle helseforetak, selv om ansatte med jobb på si har plikt til å melde fra til arbeidsgiver.

Av de om lag 23 000 ansatte som omfattes av undersøkelsen, har om lag 8300 meldepliktige bierverv på helseområdet.

Refser regjeringen: To av tre kroner til gang og sykkelvei ble ikke brukt

Bare 1400 hadde registrert

I underkant av 1400 ansatte har registrert sine bierverv i helseforetakenes oversikter. Det betyr at nesten 7000 ansatte som har meldepliktige bierverv, ikke har registrert sine bierverv, skriver Riksrevisjonen.

Allerede i 2006 krevde regjeringen at det måtte lages systemer og rapporteringsplikt for å unngå at leger og andre ansatte i helseforetakene kom i rollekonflikter med sin arbeidsgiver, som kunne rolle ved tilliten til helsevesenet.

Da var det blant annet avdekket at offentlig ansatte leger henviste pasienter til sin egen private praksis. Noen leger eide eller jobbet på si i private laboratorier som de kunne tjene penger på å sende prøver til.

Slik jobber de på si

Riksrevisjonen har fått navnelister fra helseforetakene, og har krysskjørt navnene med foretaksregisteret i Brønnøysund, statens arbeidstagerreisker og skatteopplysninger på jakt etter dobbeltroller.

Her er noen funn fra rapporten:

** Av de 198 legene som er tilknyttet to av de største private sykehusene Aleris og Volvat, er 70 leger også ansatt i et helseforetak

** Riksrevisjonen mener at ledere med doble roller er spesielt problematisk fordi det kan stilles spørsmål bed deres lojalitet og uavhengighet. I Helse Vest hadde hele 49 prosent av lederne bierverv, men der hadde mange registrert dem.

** I Helse Nord, hvor 37 prosent av lederne hadde bierverv, hadde ingen rapportert disse slik de er pliktig til.

** Sykehus rapporterer om ansatte som deltidsjobber for å ta bierverv, slik at lederne må velge mellom ansatte med ugunstige stillingsprosenter eller å miste personell med nøkkelkompetanse. Noen helseforetak melder om utfordringer med legespesialister som ikke vil arbeide på kveldspoliklinikk, men foretrekker å ta bistilling ved privat klinikk.

Kommer slitne på jobb

** Riksrevisjonen skriver også om leger og helsepersonell som kommer slitne på jobb fordi de har påtatt seg bistillinger, og at dette øker risikoen for å gjøre feil. Nordlandssykhuset har satt en grense slik at de aksepterer 120 prosent stilling totalt, men ingen andre foretak har lignende begrensinger.

** Mange leger og psykologer har jobber for andre offentlige helseforetak på fritiden. Noen har deltidsjobb på universitet og høyskoler, på legevakt eller sykehjem, mens andre jobber ved siden av for legemiddelskaper. Det er ikke uvanlig at leger og psykologer har enkeltmannsforetak på si hvor de fakturerer bi-arbeidsgiveren.

Riksrevisjonen mener at foretakene ikke har tatt hardt nok tak i hva deres ansatte gjør mot betaling på fritiden:

«Retningslinjene er uklare på flere punkter, noe som blant annet påvirker rapportering og saksbehandling», skriver Riksrevisjonen.

Les også: Barnevern-millionær fikk sparken etter dobbeltrolle

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder