LØSARBEIDER-KAMP: Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken sier studenter, deltidsarbeidere og folk i vikariater bør ha krav på pensjon for jobben de gjør. Foto: Hallgeir Vågenes

Ap og SV går sammen om pensjonsløft

Partene i lønnsoppgjøret greide ikke å gi deltidsarbeidere og lavtlønte rett til pensjon. Nå foreslår Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken å endre loven for å sikre dem pensjon.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Torsdag formiddag. SV-leder Audun Lysbakken kommer inn på kontoret til Ap-leder Jonas Gahr Støre i Stortinget. De har bestemt seg for å fremme et lovforslag, som skal sikre utsatte grupper obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i private bedrifter.

– Vi vil rette opp en stor urettferdighet, som rammer noen av dem som mest lavtlønte og utsatte gruppene i Norge. Når regjeringen ikke fremmer disse forslagene som allerede er utredet, gjør vi det, sier Støre.

Lysbakken nikker.

les også

Storstreiken er avverget

– Vi vil nå hjelpe grupper som har minst makt og midler i arbeidslivet: Deltidsansatte, vikarer og ungdom, sier han.

Fra første krone

SV og Ap fremmet i dag følgende forslaget til Stortinget:

1. Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å innføre individuell pensjonskonto.

2. Stortinget ber regjeringen ved forslaget om å innføre individuell pensjonskonto fremme forslag om lovendringer for pensjonsordningene i privat sektor som sikrer at:

3. Pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn.

4. Det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent.

5. Det gis medlemskap i pensjonsordning også for arbeidstager under 20 år og ved arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.

I dag får man ikke pensjon før man har tjent 1 G, som er 93 634 kroner.

– Det er mange som faller under det i dag, for eksempel studenter og deltidsarbeidere på små brøker. Det er urimelig at de ikke skal få pensjon fordi de tjener lite, sier Lysbakken.

– Folk låses inne

– Dessverre ser vi også at folk låses inne på korte avtaler og at de vippes ut før pensjonsrettighetene slår inn. Det er sosial dumping.

– Kostnaden blir 3–4 milliarder kroner?

– Det kan ligge i den størrelsesorden og der er i hvert fall under fem milliarder kroner. Vi mener vi ikke kan spare de pengene; vi må hjelpe disse gruppene som bærer denne byrden, sier Lysbakken.

Saken om å hjelpe de gruppene inn i den private pensjonsordningen, som de fleste ansatt i private bedrifter i Norge har, ble løftet i forbindelse med meglingen i frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret 2016.

Riksmekleren sendte en henvendelse til statsministeren om at partene ønsket et lovarbeid med sikte på å modernisere pensjonsordningene i privat sektor.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som utredet om arbeidstagere i en bedrifter med innskuddspensjonsordning bør få adgang til å opprette en individuell pensjonskonto.

Nøkkelpartiet har ikke bestemt seg

Finansminister Siv Jensen sa ja til at alle skal få en individuell pensjonskonto og regjeringen har sendt på høring å innføre en slik individuell pensjonskonto og å gi arbeidstagere med mindre enn 12 måneders arbeidsforhold rett til pensjon.

– Vi mener at de også må endre regelen om at arbeidsgiver ikke har plikt til å betale innskudd for inntekt under 1 G og å ta med de andre punktene vi nå fremmer, som sammenfaller med de resterende endringene som arbeidsgruppen utredet, sier SV-lederen.

les også

Bærekraft og dobbeltrom

– Partene i vårens oppgjør klarte ikke bli enige om en slik løsning, fordi NHO ikke ønsker å tariffeste det?

– Det er riktig, men partene ønsker også at det kan skje lovveien, sier Støre.

KrF er nøkkelpartiet på Stortinget som kan gi flertall for en slik pensjonsendring.

KrFs Tore Storehaug sier de ikke har avklart om de vil gi støtte.

– Vi har ikke fått diskutert denne saken internt ennå.

NHO er kritiske

– Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet og SV nå fremmer et forslag som vil bidra til å rette opp en av urettferdighetene i dagens pensjonssystem. Det er et forslag som vil gjøre at de lavest lønte vil få den pensjonen de fortjener. Det er myndighetenes ansvar å sørge for ytelser som sikrer en rettferdig pensjon. Jeg håper stortingsflertallet støtter opp om dette forslaget, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

les også

Enighet i Spekter-oppgjøret

– Det var dette vi fryktet. Jeg håper Stortingsflertallet ikke påfører oss så store utgifter: Industribedriftene våre er inne i kostbare omstillingsprosesser, hvor vi er nødt til å komme inn i nye markeder og tilpasse oss klimautfordringene. I en slik situasjon blir dette en for stor regning å ta, sier sjefen i Norsk Industri (NHO), Stein Lier-Hansen.

Han understreker at de bedriftene som har råd til den type «tilleggsytelser», utover dagens lovpålegg, har innført dette gjennom administrative ordninger.

– Dette er et virkelighetsfjern og direkte uvennlig forslag, både distriktspolitisk og næringspolitisk. Og viser igjen hvor virkelighetsfjern politisk idealisme kan bli når man kun har utsyn fra Løvebakken, sier generalsekretær Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.

Han fremholder at 90 prosent av norsk norsk næringsliv består av bedrifter med under ni ansatte.

– Det er ikke mulig for en liten bedrift å ansette alle sine medarbeidere på full tid, men de er nødt til å hyre inn etter behov, også skolelever og studenter i sommermånedene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder