REAGERER: Torbjørn Bongo er forbundsleder i Norges Offisersforbund. Foto: Tore Kristiansen

Skuffet over forsvarstoppene etter høring: Jeg kjenner meg ikke helt igjen

Lederen av Norges Offisersforbund (NOF) mener forsvarstoppene skjønnmaler situasjonen i Forsvaret og Heimevernet og tror at soldatene ikke kjenner seg igjen.

Torbjørn Bongo reagerer etter forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Heimevernssjef Eirik Kristoffersen mandag redegjorde for situasjonen under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Her var Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av samfunnsviktige objekter tema.

les også

Erna Solberg om terrorsikring: Jeg var upresis

– For lite ressurser

Jeg kjenner meg ikke helt igjen. Jeg er overrasket og litt skuffet. Tilbakemeldingen jeg får er at man har for lite ressurser, sier Bongo til VG. Han leder den største fagforeningen i Forsvaret med nesten 6000 personer i tjeneste.

Heimevernet (HV) er pålagt kutt i strukturen samtidig som man har fått en markant ølkning i antall objekter man skal passe på, utdyper Bongo og viser til at Heimevernet er krympet fra 45.000 til 40.000 soldater.

les også

SV og Ap: Stortinget fikk feilinformasjon om terrorsikring

– Jeg er uenig i konklusjonen at det er godt nok. Sjefene skjønnmaler og har tegnet et for positivt bilde av situasjonen. De erkjenner også at man ikke kan passe på alle objekter til enhver tid og at det må prioriteres. I det ligger det en erkjennelse av at vi ikke har nok ressurser i forhold til oppgavene våre, sier Bongo.

– Må prioritere

Under høringen ble forsvarssjefen spurt om han mente at Heimevernet i dag har de ressurser som er nødvendig for å kunne utøve sin rolle.

– Ja, det mener jeg, svarte Bruun-Hanssen men viste også til at det i Heimevernet, i likhet med resten av Forsvaret, var mangler som langtidsplanen søker å gjøre noe med. Han mente Heimevernet har tilstrekkelig materiell og utstyr i forhold til de oppgavene de er tildelt.

Og i forhold til de oppgaver de har som sikringsstyrker? Er det innbefattet i svaret ditt?, lurte Aps Dag Terje Andersen på.

– Ja, det er det, svarte forsvarssjefen, men la til at hverken Forsvaret eller Heimevernet var i stand til å løse alle oppgaver samtidig.

les også

Kommentar: Truslene som kan felle regjeringen

– Det fordrer at det er en prioritering fra militær sjef på hvordan vi vil bruke ressursene, sa han under den åpne høringen.

Også Heimevernssjef Kristoffersen mente de var i stand til å gjøre jobben.

– Jeg vil si at Heimevernet kan sikre alle de nøkkelobjektene som vi er pålagt å sikre. Og det kan vi gjøre med en kvalitet som tilfredsstiller det som forventes av en sånn sikringsstyrke, sa han til politikerne på Stortinget.

les også

Skjebnehøring for statsministeren

Kristoffersen viste til at HV har problemer med rekruttering, blant annet i Finnmark, men fortalte at det har vært en markant økning i forsvarsmateriell til HV fra 2014 og til i dag. Slikt materiell omfatter blant annet ammunisjon og uniformer.

– Hva skal nedprioritere?

Bongo mener det er for snevert å snakke kun om forsvaret når du er forsvarssjef og peker på at samfunnet har mange viktige funksjoner, som olje- og gassinstallasjoner og kraftledninger, som må kunne sikres i en krisesituasjon.

– Hva er det vi skal nedprioritere? Hva er det vi ikke skal passe på? Heimevernet er den beste løsningen for samfunnet for å ivareta disse oppgavene, mener Bongo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder